Bài tập nâng cao lớp 3: Diện tích hình vuông, diện tích hình chữ nhật

Bài tập Toán lớp 3: Bài toán có yếu tố hình học

Bài tập nâng cao Toán lớp 3: Hình học giúp các thầy cô ra bài tập về nhà môn Toán 3, cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 3 trong thời gian các em được nghỉ ở nhà. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Với Bài tập nâng cao môn Toán lớp 3 chuyên đề hình học này, các em học sinh có thể kiểm tra và nâng cao kiến thức của mình về các dạng hình đã được học như hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, đường gấp khúc. Hơn thế nữa, phiếu bài tập còn tập trung vào nâng cao tư duy cho các em học sinh trong việc giải các bài toán về tính chu vi diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hay các bài toán liên quan đến kẻ thêm điểm, cắt ghép hình. Với lời giải đi kèm, các em học sinh có thể tham khảo và học hỏi thêm các hướng làm bài tập mới. Qua đó, giúp các em học sinh phát triển được năng khiếu học môn Toán lớp 3 và đây cũng là một tài liệu hay để quý thầy cô có thể sử dụng để ra các bài kiểm tra trên lớp hay thi học sinh giỏi.

Nội dung của phiếu bài tập nâng cao môn Toán lớp 3

A. Kiến thức cần nhớ

1. Đường gấp khúc

Đường gấp khúc là đường gồm nhiều đoạn thẳng kế tiếp nhau và không thẳng hàng.

Cách tính độ dài đường gấp khúc: muốn tính độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó (độ dài các đoạn thẳng cùng đơn vị đo).

2. Hình tam giác

Hình tam giác là hình có 3 đỉnh không thẳng hàng và 3 cạnh là 3 đoạn thẳng nối các đỉnh với nhau.

Các yếu tố của hình tam giác:

+ Đỉnh là điểm chung của hai cạnh trong một hình tam giác.

+ Cạnh là một đoạn thẳng nối hai đỉnh hoặc hai điểm.

Cách tính chu vi hình tam giác: chu vi hình tam giác là tổng độ dài các cạnh của hình tam giác (độ dài các cạnh phải cùng đơn vị đo).

3. Hình tứ giác

Tứ giác là 1 hình gồm 4 cạnh và 4 đỉnh không thẳng hàng.

Cách đọc tên tứ giác: chọn bất kì 1 điểm trên hình làm mốc rồi đọc theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

Các yếu tố của hình tứ giác:

+ Đỉnh là điểm chung của 2 cạnh hay nhiều cạnh trong hình tứ giác.

+ Cạnh là một đoạn thẳng nối hai đỉnh hoặc hai điểm.

Cách tính chu vi hình tứ giác: chu vi hình tứ giác là tổng độ dài các cạnh trong tứ giác đó (độ dài các cạnh phải cùng đơn vị đo)

Diện tích hình chữ nhật: a x b (trong đó a, b là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật)

Diện tích hình vuông: a x a (trong đó a là độ dài cạnh của hình vuông).

B. Bài tập vận dụng

1. Dạng 1: nhận dạng, phân tích tổng hợp hình, đếm hình

Bài 1: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

Bài tập nâng cao toán 3: Bài toán có yếu tố hình học ảnh số 1

Bài 2: Số hình tam giác gấp mấy lần số hình vuông có trong hình bên?

Bài tập nâng cao toán 3: Bài toán có yếu tố hình học ảnh số 2

Bài 3: Đếm số hình tam giác và hình tứ giác trong hình bên?

Bài tập nâng cao toán 3: Bài toán có yếu tố hình học ảnh số 2

Bài 4: Nêu cách đếm số hình tam giác và số hình tứ giác có trên hình bên. Số hình tam giác và số hình tứ giác có bằng nhau?

Bài tập nâng cao toán 3: Bài toán có yếu tố hình học ảnh số 4

Bài 5: Cho tam giác ABC, trên cạnh BC ta lấy 4 điểm D, E, M, N. Nối đỉnh A với 4 điểm vừa lấy. Hỏi đếm được bao nhiêu tam giác trên hình vẽ?

2. Dạng 2: cắt ghép hình, vẽ thêm đoạn thẳng để tạo hình

Bài 6: Kẻ thêm một đoạn thẳng để các hình dưới đây có một hình tứ giác và một hình tamg giác

Bài tập nâng cao toán 3: Bài toán có yếu tố hình học ảnh số 5

Bài 7: Vẽ thêm 1 đoạn thẳng để hình dưới đây có 6 hình tam giác

Bài tập nâng cao toán 3: Bài toán có yếu tố hình học ảnh số 6

Bài 8: Cho 2 mảnh gỗ hình chữ nhật, 2 mảnh gỗ hình vuông lớn và 5 mảnh gỗ hình vuông nhỏ có kích thước như hình vẽ. Hãy ghép 9 mảnh gỗ nói trên để được một hình vuông.

Bài tập nâng cao toán 3: Bài toán có yếu tố hình học ảnh số 7

Bài 9: Cho 2 mảnh bìa hình vuông. Hãy cắt 2 mảnh bìa đó thành các mảnh nhỏ để ghép lại ta được một hình vuông.

Bài 10: Cho một mảnh bìa hình chữ nhật. Hãy cắt mảnh bìa đó thành 2 mảnh nhỏ để ghép lại ta được 1 hình tam giác.

3. Dạng 3: đường gấp khúc - độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông

Bài 11: Ghi tên các đường gấp khúc có điểm đầu là A, điểm cuối là B có trong hình dưới đây:

Bài tập nâng cao toán 3: Bài toán có yếu tố hình học ảnh số 8

Bài 12: Đường gấp khúc ABC có độ dài 36cm gồm hai đoạn AB và BC. Đoạn AB dài gấp đôi đoạn BC. Tính độ dài đoạn AB và đoạn BC.

Bài 13: Một đường gấp khúc gồm 3 đoạn, tổng độ dài của đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai là 7cm, của đoạn thứ hai và đoạn thứ ba là 9cm, của đoạn thứ ba và đoạn thứ nhất là 8cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

Bài 14: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết cạnh AB = 15cm, cạnh BC dài hơn cạnh AB là 5cm nhưng lại ngắn hơn cạnh AC là 8cm.

Bài 15: Đường gấp khúc ABCDE gồm bốn đoạn, biết đoạn AB = 7cm, BC = 9cm. Tổng độ dài hai đoạn AB và BC bằng tổng độ dài hai đoạn CD và DE, đoạn DE dài hơn đoạn CD là 6cm. Tính độ dài đoạn DE, đoạn CD và độ dài đường gấp khúc ABCDE.

Bài 16: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 16cm, BC = 10cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB và BC. Cạnh AD gấp đôi hiệu của AB và BC.

Bài 17: Hình tam giác ABC có 3 cạnh bằng nhau. Hình tứ giác MNPQ có 4 cạnh bằng nhau. Biết cạnh hình tam giác dài hơn cạnh hình tứ giác là 10cm và chu vi hai hình đó bằng nhau. Tìm độ dài cạnh của hình tam giác ABC và hình tứ giác MNPQ.

Bài 18: Có một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 12cm, chiều dài 15cm. Bạn An cắt đi ở mỗi góc hình chữ nhật một hình vuông (như hình vẽ). Tính chu vi hình còn lại của miếng bìa.

Bài tập nâng cao toán 3: Bài toán có yếu tố hình học ảnh số 9

4. Dạng 4: diện tích các hình, diện tích hình chữ nhật, hình vuông

Bài 19: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 16cm, chiều rộng 9cm. Người ta cắt miếng bìa đó (dọc theo chiều rộng để được hai phần, một phần là hình vuông và một phần là hình chữ nhật). Tính chu vi và diện tích phần miếng bìa hình chữ nhật.

Bài 20: Tính diện tích và chu vi hình H sau:

Bài tập nâng cao toán 3: Bài toán có yếu tố hình học ảnh số 10

Bài 21: Tính chu vi và diện tích hình A có kích thước như hình vẽ:

Bài tập nâng cao toán 3: Bài toán có yếu tố hình học ảnh số 11

Bài 22:

a, Em hãy tìm cách cắt hình A rồi ghép lại thành hình B

Bài tập nâng cao toán 3: Bài toán có yếu tố hình học ảnh số 12

b, Em hãy tính chu vi hình A và diện tích hình B, biết hình A được ghép bởi 3 hình vuông cạnh 2cm.

(Mời tải về đề xem trọn bộ bài tập nâng cao Toán lớp 3)

----------------

Ngoài phiếu Bài tập nâng cao môn Toán lớp 3 chuyên đề hình học mời các em học sinh tham khảo thêm đề thi giữa học kì 2 các môn Toán, Tiếng Việt lớp 3 như

hay các bài tập học sinh giỏi môn Toán lớp 3 như

được VnDoc sưu tầm và tổng hợp. Với tài liệu này sẽ giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tập tốt!

Đánh giá bài viết
39 12.093
Sắp xếp theo
    Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm