Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các bài tập ôn tập cả năm phần 1

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các bài tập ôn tập cả năm phần 1 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

1. Bài tập nâng cao về Các bài tập ôn tập cả năm phần 1

Bài 1.

Từ ba chữ số 4, 5, 6 ta lập được tất cả bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?

Bài 2.

Tính giá trị của biểu thức:

a. 69 : (371 – 46 X 8)

b. 152: (257 - 800: 4): 3

Bài 3.

Số gạo của một cửa hàng được chia đều vào các bao, nếu mỗi bao đựng 7kg thì được 12 bao và còn thừa 6kg. Hỏi nếu mỗi bao đựng 10kg thì được bao nhiêu bao gạo?

Bài 4.

Một người đi du lịch đã đi được quãng đường dài 972km. Ngày đâu đi được 1/3 quãng đường. Ngày thứ hai đi được 1/4 quãng đường. Ngày thứ ba đi nốt quãng đường còn lại. Hỏi ngày thứ ba người ấy đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 5.

Một cuộn dây điên dài 200m. Người ta đã bán 1/4 cuộn dây, hỏi:

a. Còn lại bao nhiêu mét dây điện?

b. Số mét dây điện đã bán bằng mấy phần số mét dây điện còn lại?

Bài 6.

Lớp 3A có 28 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Cô giáo cử 1/8 số học sinh của lớp đi thi học sinh giỏi. Hỏi:

a. Lớp có bao nhiêu học sinh đi thi học sinh giỏi?

b. Số hộc sinh của lớp không đi thi học sinh giỏi là bao nhiêu em?

Bài 7

Biết số trâu ít hơn số bò là 20 con và sốtrâu băng 1/3 số bò. Hỏi cả trâu và bò đếm được tất cả bao nhiêu chân?

Bài 8.

Một can dầu đựng đầy dầu hoả thì nặng 22kg. Nếu can đựng nửa số dầu hoả thì nặng 12kg. Hỏi khi can không đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 9.

Tìm hiệu, tích và thương của hai số, biết tổng hai số đó là 15 và tổng gấp 3 lần số bé.

Bài 10.

Hãy tìm một số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng nếu xoá chữ số 6 ở hàng đơn vị của số ấy, ta được số mới kém số cũ là 114 đơn vị.

2. Đáp án Bài tập nâng cao về Các bài tập ôn tập cả năm phần 1

Bài 1.

Từ ba chữ số 4, 5, 6 ta lập được tất cả 6 số có ba chữ số khác nhau sau đây: 456, 465, 564, 546, 645, 654.

Bài 2.

a) 69 : (371 – 46 × 8)

= 69 : (371 – 368)

= 69 : 3 = 23

b) 152: (257 – 800 : 4) : 3

= 152 : (257 — 200) : 3

= 152 : 19

= 8.

Bài 3.

Đáp số: 9 bao.

Bài 4.

Quãng đường người khách du lịch đi được trong ngày đầu là:

972 : 3 = 324 (km)

Quãng đường người khách du lịch đi được trong ngày thứ hai là:

972 : 4 = 243 (km)

Quãng đường người khách du lịch đi được trong ngày thứ ba là:

972 – 324 – 243 = 405 (km).

Đáp số: 405km.

Bài 5.

a) Số mét dây điện đã bán là:

200 × 1/4 = 50 (m)

Số mét dây điện còn tại là:

200 – 50 = 150 (m)

b) Vì 150 : 50 = 3 nên sô mét dây điện đã bán bằng 1/3 mét dây điện còn lại.

Đáp số:

a) 150m;

b) 1/3

Bài 6.

a) Số học sinh của lớp 3A là:

28 + 20 = 48 (em)

Số học sinh của lớp được cử đi thi học sinh giỏi là:

48 : 8 = 6 (em)

b) Số học sinh không được cử đi thi học sinh giỏi là:

48 – 6 = 42 (em)

Đáp số:

a) 6 em;

b) 42 em.

Bài 7. Ta biểu diễn mối quan hệ giữa số trâu và bò theo sơ đồ sau:

Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các bài tập ôn tập cả năm phần 1

Ta thấy hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 1=4 (phần)

Giá trị một phần bằng nhau, hay số trâu là:

20 : 4 = 5 (con)

Số bò là:

5 x 5 = 25 (con)

Tổng số chân trâu và bò là:

5 x 4 + 25 x 4 = 120 (chân)

Bài 8. Ta thấy 2 nửa can dầu thì nặng:

12 + 12 = 24 (kg)

Ta thấy 24kg này chính bằng khối lượng của 1 can dầu đầy cộng thêm 1 vỏ can.

Vì vậy khối lượng của một vỏ can (can không đựng dầu) là:

24 – 22 = 2 (kg)

Đáp số: 2kg.

Bài 9. Số bé là: 15 : 3 = 5

Số lớn là: 15 – 5 = 10

Hiệu hai số là: 10 – 5 = 5

Tích hai số là: 10 x 5 = 50

Thương hai số là: 10 : 5 = 2

Đáp số: Hiệu là 5; tích là 50; thương là 2.

Bài 10. Khi xoá chữ số 6 ở hàng đơn vị thì số đó giảm đi 10 lần và 6 đơn vị.

Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các bài tập ôn tập cả năm phần 1

Từ đó tìm được số phải tìm là 126.

Các bài tập ở nhà khác

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

Các em cần lên kế hoạch hài hòa giữa bài vở được giao và bài vở tự học thêm. Các bậc phụ huynh có thể tải miễn phí các đề trên về cho các em tự làm để các em tự ý thức được việc học của bản thân.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các bài tập ôn tập cả năm phần 1. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán 3 hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
5 2.393
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm