Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 3

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 3 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về

A. Tóm tắt kiến thức về Các số trong phạm vi 100000 phần 3

Trong hai số:

  • Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn.
  • Số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn.
  • Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải (gặp chữ số cùng hàng của số nào lớn hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại).
  • Nếu hai số có cùng chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số bằng nhau.

B. Bài tập về Các số trong phạm vi 100000 phần 3

Bài 1.

Một kho chứa 70 000 tấn thóc, người ta xuất kho 3 lần, mỗi lần 1025 tấn thóc. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn thóc?

Bài 2.

Một đội xe chở hàng, 3 xe đầu chở được 30000kg, 4 xe sau mỗi xe chử được 3500kg. Hỏi cả đội xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 3.

Tìm x, biết: x × 6 = 19440

Bài 4.

Không thực hiện phép tính, hãy tìm x:

1. (x + 52400): 5 = (52400 + 340) : 5

2. (x – 5480) × 6 = (6800 – 5480) × 6

Bài 5.

Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:

a) (24534 + 21010) × 2 > 24531 × 2 + 21012 [ ]

b) (3567 – 2145) × 3 < 3566 × 3 – 2145 × 3 [ ]

c) (4855 – 3650) : 5 = 4855 : 5 – 3650 : 5 [ ]

Bài 6. Tìm x, biết:

1. ( x – 476) x 2 = 2196 × 3

2. ( x + 10248) : 3= 1647 × 4

Bài 7.

Tìm số dư của phép chia: 54987 : 8.

Bài 8 Tính nhanh:

a) 126 × 8 + 126 × 2

b) 3 × 245 + 7 × 245

Bài 9. Tìm kết quả biểu thức sau bằng cách hợp lí nhất:

a) 392 : 4 + 8 : 4

b) 475 : 5 + 25 : 5

Bài 10.

Số nào nhân với 3 thì được số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số?

C. Đáp án Bài tập về Các số trong phạm vi 100000 phần 3

Bài 1.

Tổng số thóc xuất kho cả ba lần là: 1025 × 3 = 3075 (tấn)

Số thóc còn lại trong kho là:

70 000 – 3075 = 66 925 (tấn).

Đáp số: 66 925 tẩn thóc.

Bài 2.

Đáp số: 40000kg.

Bài 3.

Đáp số: 3240.

Bài 4

a) (x + 52400) : 5 = (52400 + 340) : 5

x = 340

b) (x – 5480) × 6 = (6800 – 5480) × 6

x = 6800.

Bài 5.

a) Đ

b) S

c) Đ

Bài 6.

a) (x – 476) × 2 = 2196 × 3

(x – 476) = 6588 : 2

x = 3294 + 476

x = 3770

(x + 10248} : 3 = 1647 × 4

(x + 10248) = 6588 × 3

x = 19764 – 10248

x = 9516.

Bài 7.

54987 : 8 = 6873 dư 3.

Bài 8

a) 126 × 8 + 126 × 2

= 126 × (8 + 2)

= 126 × 10 = 1260

b) 3 × 245 + 7 × 245

= 245 × (3 + 7)

= 245 × 10 = 2450.

Bài 9.

a) 100.

b) 100

Bài 10.

Số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số là: 99 999 Số phải tìm là:

99999 : 3 = 33333.

Đáp số: 33 333.

……………………………………………………………………………….

Các bài tập ở nhà khác

Bên cạnh các bài Toán nâng cao lớp 3, thì các em nên học song song cả các bài tập học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 3 là tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hay được VnDoc sưu tầm và tổng hợp dành cho các em tham khảo, luyện đề, rèn luyện tư duy.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 3. Ngoài Bài ôn tập trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 1.358
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm