Bài tập nâng cao Toán lớp 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Bài tập nâng cao Toán lớp 3: Điểm nằm giữa - Trung điểm của đoạn thẳng được VnDoc biên soạn bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập liên quan đến điểm nằm giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô và các vị phụ huynh lên kế hoạch ôn tập học kì môn Toán lớp 3 cho các em học sinh. Các em học sinh có thể luyện tập nhằm củng cố thêm kiến thức lớp 3 của mình. Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

A. Lý thuyết cần nhớ về điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng

I. Khái niệm về điểm ở giữa

Điểm nằm giữa hai điểm thẳng hàng.

bài tập nâng cao toán lớp 3 điểm nằm giữa trung điểm của đoạn thẳng ảnh số 1

A, O, B là ba điểm thẳng hàng. Ta nói O là điểm ở giữa hai điểm A và B

II. Trung điểm của đoạn thẳng

1. Khái niệm

Trung điểm của đoạn thẳng: Là điểm nằm chính giữa của hai điểm thẳng hàng.

bài tập nâng cao toán lớp 3 điểm nằm giữa trung điểm của đoạn thẳng ảnh số 2

Cho 3 điểm A, M, B thẳng hàng. Điểm M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu đáp ứng 2 điểu kiện sau đây:

+ M là điểm ở giữa A và B

+ M chia đoạn AB thành 2 đoạn thẳng bằng nhau: AM = MB

2. Tính chất của trung điểm đoạn thẳng

+ Khi M là trung điểm của đoạn thẳng AB, ta có AM = MB

3. Các dạng bài tập về điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng:

a. Dạng 1: Xác định điểm nằm giữa hai điểm

- Kiểm tra ba điểm có thẳng hàng hay không

- Xác định điểm nằm giữa hai điểm còn lại

b. Dạng 2:

- Kiểm tra một điểm có ở giữa hai điểm đã cho hay chưa.

- Kiểm tra độ dài các đoạn thẳng có bằng nhau hay không.

c. Dạng 3: Tìm độ dài các đoạn thẳng liên quan đến trung điểm

- Khi M là trung điểm của AB thì: AM = AB

B. Các bài toán về điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng

I. Bài tập trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Cho hình dưới đây. Chọn đáp án đúng:

bài tập nâng cao toán lớp 3 điểm nằm giữa trung điểm của đoạn thẳng ảnh số 3

A. Điểm I nằm giữa hai điểm E và F

B. Điểm K nằm giữa hai điểm H và G

C. Điểm F nằm giữa hai điểm E và G

D. Điểm K nằm giữa hai điểm F và I

Câu 2: Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB theo hình vẽ dưới đây thì độ dài đoạn AM bằng:

bài tập nâng cao toán lớp 3 điểm nằm giữa trung điểm của đoạn thẳng ảnh số  4

A. 7cm

B. 8cm

C. 9cm

D. 10cm

Câu 3: Cho hình vuông ABCD có M là trung điểm của đoạn thẳng AB, biết AM= 6cm. Chu vi của hình vuông ABCD là:

bài tập nâng cao toán lớp 3 điểm nằm giữa trung điểm của đoạn thẳng ảnh số 5

A. 48cm

B. 24cm

C. 12cm

D. 6cm

Câu 4: Cho đoạn thẳng PQ = 40cm, có M là trung điểm của đoạn PQ, N là trung điểm của đoạn thẳng MQ. Độ dài đoạn thẳng MN là:

A. 2cm

B. 5cm

C. 10cm

D. 12cm

Câu 5: Cho K là trung điểm của đoạn thẳng HG. Biết KH = 12cm. Độ dài đoạn thẳng HG là:

A. 24cm

B. 25cm

C. 26cm

D. 27cm

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Xác định các trung điểm đoạn thẳng trong hình dưới đây:

bài tập nâng cao toán lớp 3 điểm nằm giữa trung điểm của đoạn thẳng ảnh số 6

Bài 2: Đoạn thẳng AB dài 76cm .M là trung điểm của đoạn thẳng AB,N là trung điểm của đoạn thẳng AM. Tính độ dài đoạn thẳng NB

Bài 3: Cho 4 điểm A, B, M, N thẳng hàng. Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB và B là trung điểm của đoạn thẳng AN. Tính MN biết AB = 6cm

Bài 4: Cho đoạn thẳng AB bằng 24cm. Lấy N nằm giữa A và B và NA = 4cm.Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BN. Gọi P là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài BP

Bài 5: Cho hình vuông ABCD có V là trung điểm của đoạn thẳng AB, biết AV= 6 cm. Chu vi của hình vuông ABCD là:

Bài tập Toán lớp 3 nâng cao

Câu 6: Cho đoạn thẳng PQ = 80 cm, có M là trung điểm của đoạn PQ, N là trung điểm của đoạn thẳng MQ. Độ dài đoạn thẳng MN là:

Bài tập Toán lớp 3 nâng cao

C. Đáp án bài tập nâng cao điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
DBACA

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AN

Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AE

Điểm N là trung điểm của đoạn thẳng CD

Bài 2:

bài tập nâng cao toán lớp 3 điểm nằm giữa trung điểm của đoạn thẳng ảnh số 7

Độ dài đoạn AM là: 76 : 2 = 38 (cm)

Vì M là trung điểm của AB nên AM = MB = 38 (cm)

Độ dài đoạn AN là: 38 : 2 = 19 (cm)

Độ dài đoạn NB là: 38 + 19 = 57 (cm)

Đáp số: 57cm

Bài 3:

bài tập nâng cao toán lớp 3 điểm nằm giữa trung điểm của đoạn thẳng ảnh số 8

Độ dài đoạn AM là: 6 : 2 = 3 (cm)

Vì M là trung điểm của đoạn AB nên AM = MB = 3 (cm)

Vì B là trung điểm của đoạn AN nên AB = BN = 6 (cm)

Độ dài đoạn MN là: 3 + 6 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm

Bài 4:

bài tập nâng cao toán lớp 3 điểm nằm giữa trung điểm của đoạn thẳng ảnh số  9

Độ dài đoạn BN là 24 - 4 = 20 (cm)

Vì M là trung điểm của BN nên độ dài đoạn MN là: 20 : 2 = 10 (cm)

Vì M là trung điểm của MN nên MN = MB = 10 (cm)

Vì P là trung điểm của MN nên độ dài đoạn PM là: 10 : 2 = 5 (cm)

Độ dài đoạn BP là: 10 + 5 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm

Bài 5:

Độ dài cạnh AB là:

6 × 2 = 12 (cm)

Chu vi của hình vuông ABCD là:

12 × 4 = 48 (cm)

Đáp số: 48cm.

Bài 6:

Độ dài của đoạn thẳng MQ là:

80 : 2 = 40 (cm)

Độ dài của đoạn thẳng MN là:

40 : 2 = 20 (cm)

Đáp số: 20cm.

------

Trong quá trình học môn Toán lớp 3, các em học sinh chắc hẳn sẽ gặp những bài toán khó, phải tìm cách giải quyết. Hiểu được điều này, VnDoc quyết tâm cùng em học Toán lớp 3 giỏi hơn khi cung cấp lời Giải bài tập Toán lớp 3 để cùng các em học tốt hơn. Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 3 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 3, và môn Toán 3. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 3 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
64 25.917
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Nâng cao

    Xem thêm