Phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh theo chương trình Giảm tải

Tinh giản chương trình lớp 3 môn tiếng Anh học kì 2

Tài liệu tiếng Anh hướng dẫn giảm tải chương trình học kì 2 tiếng Anh lớp 3 dưới đây là tài liệu GỢI Ý cho thầy cô tham khảo, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh lớp 3 đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức một cách đúng nhất theo quy định.

Lưu ý: Đây không phải tài liệu do bộ Giáo dục & Đào tạo đưa ra, các thầy cô có thể tham khảo và điều chỉnh phù hợp với chương trình học tại mỗi Nhà trường.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 HỌC KÌ 2 GIẢM TẢI

(Đối với trường dạy 4 tiết/tuần)

Khối lớp

TT

Tên bài

Số tiết

Giải pháp

thực hiện

Nội dung điều chỉnh

(Cắt giảm)

Số tiết còn lại

Số tiết cắt giảm

3

1

Unit 11: This is my family.

6

Đã dạy hoàn thiện

2

Unit 12: This is my house.

6

3

3

Lesson 1, 2 dạy phần 1, 2, 3, 4 (giảm bớt các hoạt động thực hành nhóm cặp). Lesson 3 dạy phần 1, 2, 3. Bỏ 3 tiết (tiết thứ 2 của mỗi lesson)

3

Unit 13: Where’s my book?

6

3

3

Lesson 1, 2 dạy phần 1, 2, 3, 4 (giảm bớt các hoạt động thực hành nhóm cặp). Lesson 3 dạy phần 1, 2, 3. Bỏ 3 tiết (tiết thứ 2 của mỗi lesson)

4

Unit 14: Are there any posters in the room?

6

3

3

Lesson 1, 2 dạy phần 1, 2, 3, 4 (giảm bớt các hoạt động thực hành nhóm cặp). Lesson 3 dạy phần 1, 2, 3. Bỏ 3 tiết (tiết thứ 2 của mỗi lesson).

5

Unit 15: Do you have any toy?

6

3

3

Lesson 1, 2 dạy phần 1, 2, 3, 4 (giảm bớt các hoạt động thực hành nhóm cặp). Lesson 3 dạy phần 1, 2, 3. Bỏ 3 tiết (tiết thứ 2 của mỗi lesson)

6

Review 3

2

2

0

Giữ nguyên 2 tiết review.

7

Test 3

2

1

1

Thực hiện kiểm tra trong 1 tiết

8

Unit 16: Do you have any pets?

6

3

3

Lesson 1, 2 dạy phần 1, 2, 3, 4 (giảm bớt các hoạt động thực hành nhóm cặp). Lesson 3 dạy phần 1, 2, 3. Bỏ 3 tiết (tiết thứ 2 của mỗi lesson)

9

Unit 17: What toys do you like?

6

3

3

Lesson 1, 2 dạy phần 1, 2, 3, 4 (giảm bớt các hoạt động thực hành nhóm cặp). Lesson 3 dạy phần 1, 2, 3. Bỏ 3 tiết (tiết thứ 2 của mỗi lesson)

10

Unit 18: What are you doing?

6

3

3

Lesson 1, 2 dạy phần 1, 2, 3, 4 (giảm bớt các hoạt động thực hành nhóm cặp). Lesson 3 dạy phần 1, 2, 3. Bỏ 3 tiết (tiết thứ 2 của mỗi lesson)

11

Unit 19: They are in the park.

6

3

3

Lesson 1, 2 dạy phần 1, 2, 3, 4 (giảm bớt các hoạt động thực hành nhóm cặp). Lesson 3 dạy phần 1, 2, 3. Bỏ 3 tiết (tiết thứ 2 của mỗi lesson)

12

Unit 20: Where’s Sapa?

6

3

3

Lesson 1, 2 dạy phần 1, 2, 3, 4 (giảm bớt các hoạt động thực hành nhóm cặp). Lesson 3 dạy phần 1, 2, 3. Bỏ 3 tiết (tiết thứ 2 của mỗi lesson)

13

Review 4

2

2

0

Giữ nguyên 2 tiết review.

14

Test 4.

2

1

1

Kiểm tra cuối năm trong 1 tiết.

15

Tổng kết

2

0

2

Cắt bỏ 2 tiết tổng kết

Tổng số tiết

70

39

31

Trừ 6 tiết bài 11 đã dạy, còn lại 33 tiết sẽ thực hiện trong 11 tuần

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 HỌC KÌ 2 GIẢM TẢI

(Đối với trường dạy 3 tiết/tuần)

Khối lớp

TT

Tên bài

Số tiết

Giải pháp

thực hiện

Nội dung điều chỉnh

(Ghi cụ thể cắt giảm những nội dung nào)

Số tiết còn lại

Số tiết cắt giảm

3

1

Unit 11: This is my family.

4

Đã dạy hoàn thiện.

2

Unit 12: This is my house.

4

3

1

Lesson 1, 2 dạy phần 1, 2, 3, 4 (giảm bớt các hoạt động thực hành nhóm cặp). Lesson 3 dạy phần 1, 2, 3. Bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

3

Unit 13: Where’s my book?

4

3

1

Lesson 1, 2 dạy phần 1, 2, 3, 4 (giảm bớt các hoạt động thực hành nhóm cặp). Lesson 3 dạy phần 1, 2, 3. Bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

4

Unit 14: Are there any posters in the room?

4

3

1

Lesson 1, 2 dạy phần 1, 2, 3, 4 (giảm bớt các hoạt động thực hành nhóm cặp). Lesson 3 dạy phần 1, 2, 3. Bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

5

Unit 15: Do you have any toy?

4

3

1

Lesson 1, 2 dạy phần 1, 2, 3, 4 (giảm bớt các hoạt động thực hành nhóm cặp). Lesson 3 dạy phần 1, 2, 3. Bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

6

Review 3

2

2

Giữ nguyên 2 tiết review.

7

Test 3

2

1

1

Thực hiện kiểm tra trong 1 tiết

8

Unit 16: Do you have any pets?

4

3

1

Lesson 1, 2 dạy phần 1, 2, 3, 4 (giảm bớt các hoạt động thực hành nhóm cặp). Lesson 3 dạy phần 1, 2, 3. Bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

9

Unit 17: What toys do you like?

4

3

1

Lesson 1, 2 dạy phần 1, 2, 3, 4 (giảm bớt các hoạt động thực hành nhóm cặp). Lesson 3 dạy phần 1, 2, 3. Bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

10

Unit 18: What are you doing?

4

3

1

Lesson 1, 2 dạy phần 1, 2, 3, 4 (giảm bớt các hoạt động thực hành nhóm cặp). Lesson 3 dạy phần 1, 2, 3. Bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

11

Unit 19: They are in the park.

4

3

1

Lesson 1, 2 dạy phần 1, 2, 3, 4 (giảm bớt các hoạt động thực hành nhóm cặp). Lesson 3 dạy phần 1, 2, 3. Bỏ tiết thứ 4 trong Unit..

12

Unit 20: Where’s Sapa?

4

3

1

Lesson 1, 2 dạy phần 1, 2, 3, 4 (giảm bớt các hoạt động thực hành nhóm cặp). Lesson 3 dạy phần 1, 2, 3. Bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

13

Review 4

2

2

Giữ nguyên 2 tiết review.

14

Test 4.

2

1

1

Kiểm tra cuối năm trong 1 tiết.

15

Tổng kết

2

0

2

Cắt bỏ 2 tiết tổng kết

Tổng số tiết

50

37

13

Trừ 4 tiết bài 11 đã dạy, còn lại 33 tiết sẽ thực hiện trong 11 tuần

Trên đây là Nội dung điều chỉnh giảm tải học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 4.066
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 3

    Xem thêm