Phân phối chương trình tiếng Anh 3 Wonderful World

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
TIẾNG ANH 3 WONDERFUl WORLD
II. TOTAL DURATION: 140 periods x 35 minutes/ period (4 periods/ week)
No.
1
Description / Topic
Unit 0: Greetings
Numbers of
Periods
9
Unit 1: My Family
9
Unit 2: My School
9
Unit 3: Animals
9
Unit 4: My House
9
Unit 5: My Clothes
9
Unit 6: My Hobby
9
Unit 7: My Favourite Sport
9
Unit 8: My Town
9
Unit 9: My Favourite Food
9
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Unit 10: Our World
9
Unit 11: My Day
9
2
Review
24
3
End-of-term revision
4
4
End-of-term test
4
TOTAL PERIODS
140
III. TEACHING MATERIALS
- Tiếng Anh 3 Wonderful World Student’s Book (SB)
- Tiếng Anh 3 Wonderful World Workbook (WB)
IV. TEACHING RESOURCES
- Flashcards, Posters
- Ebook (SB, WB, Flashcards)
- Lesson plans & Powerpoint Presentations
- Story
- Testing and Assessment (online and offline)
- Online Homework
- Website:
wonderfulworld.vn
myschool.com.vn
IV. VALID: From September to May of every Year
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
V. SYLLABUS CONTENT
Tieng Anh 3 Wonderful World (4 periods/ week) 1
k
e
e
W
d
o
i
r
e
P
Unit /
Topic
Lesson objectives
Main
tasks
in SB
Optional
(in class)
1
1
Unit 0:
Greetings
Lesson 1:
Greetings
(p.6)
To practice
greeting
and self
introduction
To practice
greeting
and responding
to greetings
Task
1, 2,
3

Khung chương trình tiếng Anh lớp 3 Wonderful World

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 3 sách Wonderful World năm 2023 - 2024 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 3 sách mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh Wonderful World 3 giúp quý thầy cô lên giáo án bài giảng môn tiếng Anh lớp 3 sách Wonderful World hiệu quả.

Trên đây là Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 3 Wonderful World năm 2023. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Phân phối chương trình tiếng Anh trên đây sẽ giúp ích cho quý thầy cô.

Đánh giá bài viết
2 147
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 3

    Xem thêm