Phân phối chương trình tiếng Anh 6 Global Success

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2023 - 2024 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 6 sách mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 6 Global Success giúp quý thầy cô lên giáo án bài giảng môn tiếng Anh lớp 6 hiệu quả.

Tiếng Anh 6 được sử dụng trong dạy và học tiếng Anh ở lớp 6 với thời lượng 3 tiết/ tuần (105 tiết cho một năm học với 35 tuần). Tiếng Anh 6 gồm 12 đơn vị bài học (Unit). Sau mỗi 3 đơn vị bài học là một bài ôn tập (Review).

Tổng số tiết trong năm học:

35 tuần x 3 tiết

= 105 tiết

Số tiết thực dạy:

7 tiết/ bài x 12 bài

= 84 tiết

Số tiết ôn tập:

2 tiết/ bài ôn x 4 bài

= 8 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì): 7 tiết

Dự phòng: 6 tiết

Khung chương trình tiếng Anh lớp 6 học kì I

Học kỳ I: 18 tuần x 03 tiết/ tuần = 54 tiết

Tuần

Tiết PPCT

Tên bài/ Unit

Nội dung chi tiết

Tuần 1

1

2

3

UNIT 1

UNIT 1

Hướng dẫn học/ kiểm tra Getting started

A closer look 1

Tuần 2

4

5

6

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

A closer look 2 Communication

Skills 1

Tuần 3

7

8

9

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 2

Skills 2

Looking back & project Getting started

Tuần 4

10

11

12

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 2

A closer look 1 A closer look 2

Communication

Tuần 5

13

14

15

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 2

Skills 1

Skills 2

Looking back & project

Tuần 6

16

17

18

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 3

Getting started A closer look 1

A closer look 2

Tuần

Tiết PPCT

Tên bài/ Unit

Nội dung chi tiết

Tuần 7

19

20

21

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 3

Communication Skills 1

Skills 2

Tuần 8

22

23

24

UNIT 3

Looking back & project Feedback on project Unit 1, 2

Review 1 (Language)

Tuần 9

25

26

27

UNIT 4

Review 1 (Skills) 45–minute test

Getting started

Tuần 10

28

29

30

UNIT 4

UNIT 4

UNIT 4

A closer look 1 A closer look 2

Communication, feedback on test 1

Tuần 11

31

32

33

UNIT 4

UNIT 4

UNIT 4

Skills 1

Skills 2

Looking back & project

Tuần 12

34

35

36

UNIT 5

UNIT 5

UNIT 5

Getting started A closer look 1

A closer look 2

Tuần 13

37

38

39

UNIT 5

UNIT 5

UNIT 5

Communication Skills 1

Skills 2

Tuần 14

40

41

42

UNIT 5

UNIT 6

Looking back & project

Getting feedback on project Unit 3,

Getting started

Tuần 15

43

44

45

UNIT 6

UNIT 6

A closer look 1 A closer look 2

Feedback on project Unit 5

Tuần 16

46

47

48

UNIT 6

UNIT 6

UNIT 6

Communication Skills 1

Skills 2

Tuần

Tiết PPCT

Tên bài/ Unit

Nội dung chi tiết

Tuần 17

49

UNIT 6

Looking back & project

50

Review 2 (Language)

51

Review 2 (Skills)

Tuần 18

52

1st term exam

53

1st term exam (Speaking)

54

(Tuần 19)

55

Feedback on project Unit 6

56

(An extra week)

Feedback on 1st term exam

57

Khung chương trình tiếng Anh lớp 6 học kì II

Học kỳ II: 17 tuần x 03 tiết/tuần = 51 tiết.

Tuần

Tiết PPCT

Tên bài/ Unit

Nội dung chi tiết

Tuần 20

58

59

60

UNIT 7

UNIT 7

UNIT 7

Getting started A closer look 1 A closer look 2

Tuần 21

61

62

63

UNIT 7

UNIT 7

UNIT 7

Communication Skills 1

Skills 2

Tuần 22

64

65

66

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 8

Looking back & project Getting started

A closer look 1

Tuần 23

67

68

69

UNIT 8

UNIT 8

UNIT 8

A closer look 2 Communication Skills 1

Tuần 24

70

71

72

UNIT 8

UNIT 8

UNIT 9

Skills 2

Looking back & project Getting started

Tuần 25

73

74

75

UNIT 9

UNIT 9

UNIT 9

A closer look 1 A closer look 2 Communication

Tuần

Tiết PPCT

Tên bài/ Unit

Nội dung chi tiết

Tuần 26

76

77

78

UNIT 9

UNIT 9

Feedback on project Unit 7, 8

Skills 1

Skills 2

Tuần 27

79

80

81

UNIT 9

Looking back & project Review 3 (Language)

Review 3 (Skills)

Tuần 28

82

83

84

UNIT 10

UNIT 10

45–minute test Getting started A closer look 1

Tuần 29

85

86

87

UNIT 10

UNIT 10

UNIT 10

A closer look 2

Communication, feedback on test 3

Skills 1

Tuần 30

88

89

90

UNIT 10

UNIT 10

UNIT 11

Skills 2

Looking back & project Getting started

Tuần 31

91

92

93

UNIT 11

UNIT 11

UNIT 11

A closer look 1 A closer look 2 Communication

Tuần 32

94

95

96

UNIT 11

UNIT 11

UNIT 11

Skills 1

Skills 2

Looking back & project

Tuần 33

97

98

99

UNIT 12

UNIT 12

Feedback on project Unit 9,10 Getting started

A closer look 1

Tuần 34

100

101

102

UNIT 12

UNIT 12

UNIT 12

A closer look 2 Communication Skills 1

Tuần 35

103

104

105

UNIT 12

UNIT 12

Skills 2

Looking back & project Feedback on project Unit 11, 12

Tuần 36

106

107

108

Review 4 (Language)

Review 4 (Skills) 2nd term exam

(Tuần 37)

109

110

111

(An extra week)

2nd term exam (Speaking) Feedback on 2nd term exam

Tài liệu tiếng Anh 6 dành cho giáo viên

Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu tiếng Anh 6 sách mới dành cho giáo viên khác nhau như:

Bộ Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức:

Bộ tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo:

Bộ tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World:

Bộ tiếng Anh lớp 6 Right On:

Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải bộ PPCT tiếng Anh 6 mới khác như:

Trên đây là Nội dung chương trình học tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức năm 2023 - 2024. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 8.556
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 6

    Xem thêm