Phân phối chương trình dạy và học môn Tiếng Việt lớp 5

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 5 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học cho từng tuần trong 2 kì giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy. Đồng thời các em học sinh nắm được chương trình học để chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

1. Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 5 CV 2345

Kế hoạch dạy học lớp 5 môn Tiếng Việt theo CV 2345 gồm 35 tuần học tướng ứng với từng phân môn: Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn. Mỗi phần có các nội dung điều chỉnh thích hợp.

Chi tiết: Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2021 - 2022

Tuần

Chủ đề

Phân môn

Tên bài

Số tiết theo PPCT

Số tiết thực hiện

Trang

Nội dung điều chỉnh

Nội dung tích hợp

1

Việt Nam – Tổ quốc em

Tập đọc

Thư gửi các học sinh

1

1

4

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn lịch sử

Chính tả

Nghe - viết: Việt Nam thân yêu
Ôn tập quy tắc viết c/k,g/gh, ng/ngh

1

1

6

Luyện từ và câu

Từ đồng nghĩa

1

1

7

Kể chuyện

Lý Tự Trọng

1

1

9

Kể từng đoạn và kể nối tiếp

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn lịch sử

Tập đọc

Quang cảnh làng mạc ngày mùa

1

1

10

Bỏ câu hỏi 2

Nội dung bài tích hợp dạy học phân môn tập làm văn và môn mĩ thuật

Tập làm văn

Cấu tạo của bài văn tả cảnh

1

1

11

Luyện từ và câu

Luyện tập về từ đồng nghĩa

1

1

13

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

1

1

14

2

Việt Nam – Tổ quốc em

Tập đọc

Nghìn năm văn hiến

1

1

15

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn lịch sử và địa lí

Chính tả

Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến
Cấu tạo của phần vần

1

1

17

Giảm bớt các tiếng có vần giống nhau ở bài tập 2

Phần tìm hiểu nội dung bài tích hợp dạy học môn lịch sử

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

1

1

18

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1

1

18

Tập đọc

Sắc màu em yêu

1

1

19

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn mĩ thuật

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

1

1

21

Luyện từ và câu

Luyện tập về từ đồng nghĩa

1

1

22

Tập làm văn

Luyện tập làm báo cáo thống kê

1

1

23

3

Việt Nam – Tổ quốc em

Tập đọc

Lòng dân

1

1

24

Chính tả

Nhớ - Viết: Thư gửi các học sinh
Quy tắc đánh dấu nhanh

1

1

26

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Nhân dân

1

1

27

Không làm bài tập 2

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

1

1

28

Tập đọc

Lòng dân (Tiếp theo)

1

1

29

Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học môn lịch sử

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

1

1

31

Luyện từ và câu

Luyện tập về từ đồng nghĩa

1

1

32

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

1

1

34

4

Cánh chim hoà bình

Tập đọc

Những con sếu bằng giấy

1

1

36

Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học môn LS và ĐĐ

Chính tả

Nghe-viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
Quy tắc đánh dấu thanh

1

1

38

Phần tìm hiểu nội dung bài tích hợp dạy học môn LS

Luyện từ và câu

Từ trái nghĩa

1

1

38

Kể chuyện

Tiếng vĩ cầm Mỹ Lai

1

1

40

Phần tìm hiểu nội dung bài tích hợp dạy học môn LS

Tập đọc

Bài ca về trái đất

1

1

41

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn đạo đức

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

1

1

43

Luyện từ và câu

LT về từ trái nghĩa

1

1

43

Tập làm văn

Tả cảnh (kiểm tra viết)

1

1

44

5

Cánh chim hoà bình

Tập đọc

Một chuyên gia máy xúc

1

1

45

Chính tả

Nghe - viết: Một chuyên gia máy xúc
Luyện tập đánh dấu thanh (các tiếng chứa uô/ua)

1

1

46

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Hoà bình

1

1

47

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

2

2

48

Tập đọc

Ê - mi - li, con …

1

1

49

Phần tìm hiểu bài tich hợp dạy học môn lịch sử

Tập làm văn

Luyện tập làm báo cáo thống kê

1

1

51

Luyện từ và câu

Từ đồng âm

1

1

51

Tập làm văn

Trả bài văn tả cảnh

1

1

53

6

Cánh chim hoà bình

Tập đọc

Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

1

1

54

Không hỏi câu hỏi 3

Phần tìm hiểu bài tich hợp dạy học môn lịch sử

Chính tả

Nhớ - Viết: Ê-mi-li, con …
Luyện tập đánh dấu thanh (các tiếng chứa ươ/ưa)

1

1

55

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác

1

1

56

Không làm bài tập 4

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

1

1

57

Không dạy. Thay bằng: Kể chuyện đã nghe đã đọc ( tiếp tuần 5)

Tập đọc

Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

1

1

58

Tập làm văn

Luyện tập làm đơn

1

1

59

Luyện từ và câu

Dùng từ đồng âm để chơi chữ

1

1

61

Không dạy. Thay bằng: Luyện tập về từ đồng âm ( giữ nguyên bài 2/tr 61, thay yêu cầu bài 1: Tìm từ đồng âm trong các câu sau, thay yêu cầu bài 2: Đặt câu với các từ đông âm em vừa tùm được ở bài tập 1)

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

1

1

62

7

Con người với thiên nhiên

Tập đọc

Những người bạn tốt

1

1

64

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn đạo đức

Chính tả

Nghe - viết: Dòng kinh quê hương
Luyện tập đánh dấu thanh (các tiếng chứa iê/ia)

1

1

65

Luyện từ và câu

Từ nhiều nghĩa

1

1

66

Kể chuyện

Cây cỏ nước Nam

1

1

68

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn lịch sử

Tập đọc

Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

1

1

69

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

1

1

70

Luyện từ và câu

Luyện tập về từ nhiều nghĩa

1

1

73

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

1

1

74

8

Con người với thiên nhiên

Tập đọc

Kì diệu rừng xanh

1

1

75

Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học môn tập làm văn

Chính tả

Nghe - viết: kì diệu rừng xanh
Luyện tập đánh dấu thanh ( các tiếng chứa yê/ya)

1

1

76

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

1

1

78

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1

1

79

Tập đọc

Trước cổng trời

1

1

80

Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học môn tập làm văn

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

1

1

81

Luyện từ và câu

Luyện tập về từ nhiều nghĩa

1

1

82

Không làm bài tập 2

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh (dựng đoạn mở bài, kết bài)

1

1

83

9

Con người với thiên nhiên

Tập đọc

bài ca về trái đất

1

1

85

Chính tả

Nhớ - viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Phân biệt âm đầu l/n, âm cuối n/ng

1

1

86

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

1

1

87

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

1

1

88

Không dạy. Thay bằng: Kể chuyện đã nghe, đã đọc ( tiếp tuần 8)

Tập đọc

Đất Cà Mau

1

1

89

Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học môn tập làm văn và địa lý

Tập làm văn

Luyện tập thuyết trình tranh luận

1

1

91

Không làm bài tập 3

Luyện từ và câu

Đại từ

1

1

92

Tập làm văn

Luyện tập thuyết trình tranh luận

1

1

93

10

Ôn tập và kiểm tra giữa kì I

Ôn tập: tập đọc, học thuộc lòng, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn
Kiểm tra: đọc - viết

95-100

Tiết 6 trang 97 không làm bài tập 3

11

Giữ lấy màu xanh

Tập đọc

Chuyện một khu vườn nhỏ

1

1

102

Chính tả

Nghe - viết: Luật Bảo vệ môi trường
Phân biệt âm đầu l/n, âm cối n/ng

1

1

103

Luyện từ và câu

Đại từ xưng hô

1

1

104

Kể chuyện

Người đi săn và con nai

1

1

107

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn đạo đức và khoa học

Tập đọc

Tiếng vọng

1

1

108

Không dạy. Thay bằng: Tiết tập đọc "Ôn tập các bài tập đọc học thuộc lòng đã học"

Tập làm văn

Trả bài văn tả cảnh

1

1

109

Luyện từ và câu

Quan hệ từ

1

1

109

Tập làm văn

Luyện tập làm đơn

1

1

111

Chọn đề 1

12

Giữ lấy màu xanh

Tập đọc

Mùa thảo quả

1

1

113

Phần tìm hiểu nội dung bài tích hợp dạy học phân môn tập làm văn

Chính tả

Nghe - viết: Mùa thảo quả
Phân biệt âm đầu s/x, âm cuối t/c

1

1

114

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

1

1

115

Không làm bài tập 2

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1

1

116

Tập đọc

Hành trình của bầy ong

1

1

117

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn đạo đức

Tập làm văn

Cấu tạo của bài văn tả người

1

1

119

Luyện từ và câu

Luyện tập về quan hệ từ

1

1

121

Tập làm văn

Luyện tập tả người (Quan sát và chọn lọc chi tiết)

1

1

122

13

Giữ lấy màu xanh

Tập đọc

Người gác rừng tí hon

1

1

124

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn đạo đức. Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học môn khoa học

Chính tả

Nghe - viết: Hành trình của bầy ong
Phân biệt âm đầu s/x, âm cuối t/c

1

1

125

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

1

1

126

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

1

1

127

Tập đọc

Trồng rừng ngập mặn

1

1

128

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn đạo đức. Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học phân môn tập làm văn và môn khoa học

Tập làm văn

Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)

1

1

130

Luyện từ và câu

Luyện tập về quan hệ từ

1

1

131

Tập làm văn

Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)

1

1

132

14

Vì hạnh phúc con người

Tập đọc

Chuỗi ngọc lam

1

1

134

Chính tả

Nghe - viết: Chuỗi ngọc lam
Phân việt âm đầu tr/ch, vần ao/au

1

1

136

Luyện từ và câu

Ôn tập về từ loại

1

1

137

Kể chuyện

Pa-xtơ và em bé

1

1

138

Tập đọc

Hạt gạo làng ta

1

1

139

Nội dung bài tích hợp dạy học môn âm nhạc, đạo đức. Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học phân môn luyện từ và câu và tập làm văn.

Tập làm văn

Làm biên bản cuộc họp

1

1

140

Luyện từ và câu

Ôn tập về từ loại

1

1

142

Tập làm văn

Luyện tập làm biên bản cuộc họp

1

1

143

15

Vì hạnh phúc con người

Tập đọc

Buôn Chư Lênh đón cô giáo

1

1

144

Nội dung bài tích hợp dạy phân môn kể chuyện

Chính tả

Nghe - viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Phân biệt âm đầu tr/ch, thanh hỏi/ thanh ngã

1

1

145

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc

1

1

146

Không làm bài tập 3

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1

1

147

Tập đọc

Về ngôi nhà đang xây

1

1

148

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn đạo đức

Tập làm văn

Luyện tập tả người (Tả hoạt động)

1

1

150

Luyện từ và câu

Tổng kết vốn từ

1

1

151

Tập làm văn

Luyện tập tả người (Tả hoạt động)

1

1

152

16

Vì hạnh phúc con người

Tập đọc

Thầy thuốc như mẹ hiền

1

1

153

Nội dung bài tích hợp dạy học môn đạo đức và phân môn tập làm văn

Chính tả

Nghe - viết: Về ngôi nhà đang xây
Phân biệt các âm đầu r/d/gi, v/d, các vần iêm/im, iêp/ip

1

1

154

Luyện từ và câu

Tổng kết vốn từ

1

1

156

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

1

1

157

Tập đọc

Thầy cúng đi bệnh viện

1

1

158

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn đạo đức

Tập làm văn

Tả người (Kiểm tra viết)

1

1

159

Luyện từ và câu

Tổng kết vốn từ

1

1

159

Tập làm văn

Làm biên bản một vụ việc

1

1

161

Không dạy. Thay bằng: Luyện tập tả người. Đề bài: "Tả một người mà em yêu quý"

17

Vì hạnh phúc con người

Tập đọc

Ngu Công xã Trịnh Tường

1

1

164

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn đạo đức. Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học phân môn kể chuyện

Chính tả

Nghe - viết: Người mẹ của 51 đứa con

1

1

165

Luyện từ và câu

Ôn tập về từ và cấu tạo từ

1

1

166

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1

1

168

Tập đọc

Ca dao về lao động sản xuất

1

1

168

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn đạo đức.

Tập làm văn

Ôn tập về viết đơn

1

1

170

Giữ nguyên 2 bài tập SGK

Luyện từ và câu

Ôn tập về câu

1

1

171

Tập làm văn

Trả bài văn tả người

1

1

172

18

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I

Ôn tập: tập đọc, học thuộc lòng, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn
Kiểm tra: đọc - viết

173 - 177

Kì II

Tuần

Chủ đề

Phân môn

Tên bài

Số tiết theo PPCT

Số tiết thực hiện

Trang

ND cần điều chỉnh

ND tích hợp

19

Người công dân

Tập đọc

Người công dân số Một

1

1

4

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn Lịch sử

Chính tả

Nghe – viết : Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực.

1

1

6

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn Lịch sử

LT&C

Câu ghép

1

1

8

Kể chuyện

Chiếc đồng hồ

1

1

9

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy phân môn Tập làm văn

Tập đọc

Người công dân số Một ( tiếp theo)

1

2

10

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn Lịch sử

T LV

Luyện tập tả người( dựng đoạn mở bài)

1

1

12

LT&C

Cách nối các vế câu ghép

1

1

12

T LV

Luyện tập tả người( dựng đoạn kết bài)

1

1

14

20

Người công dân

Tập đọc

Thái sư Trần Thủ Độ

1

1

15

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn Lịch sử

Chính tả

Nghe – viết: Cánh cam lạc mẹ

1

1

17

LT&C

Mở rộng vốn từ : Công dân

1

1

18

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

1

1

19

Tập đọc

Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

1

1

20

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn Lịch sử

T LV

Tả người:(Kiểm tra viết)

1

1

21

Giữ nguyên đề trong SGK

LT&C

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

1

1

21

T LV

Lập chương trình hoạt động

1

1

23

Phần luyện tập tích hợp dạy tiết Giáo dục tập thể

21

Người công dân

Tập đọc

Trí dũng song toàn

1

1

25

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn Lịch sử

Chính tả

Nghe -viết: Trí dũng song toàn

1

1

27

LT&C

MRVT: Công dân

1

1

28

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

1

1

29

Tập đọc

Tiếng rao đêm

1

1

30

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn Đạo đức, phân môn Tập làm văn

T LV

Lập chương trình hoạt động

1

1

32

Phần luyện tập tích hợp dạy tiết Giáo dục tập thể

LT&C

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

1

1

32

Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Chỉ làm BT 3,4ở phần luyện tập. Thêm yêu cầu bài 3(Xác định các vế câu trong từng câu ghép trên.), bài 4( xác định CN, VN trong từng vế câu ghép)

T LV

Trả bài văn tả người

1

1

34

22

Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc

Lập làng giữ biển

1

1

36

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn Đạo đức, phân môn Tập làm văn, Địa lí

Chính tả

Nghe- viết: Hà Nội

1

1

36

LT&C

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

1

1

38

Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Chỉ làm BT 2,3ở phần luyện tập. Thêmyêucầu bài 2(Xác định CN,VN), bài 3(Tìm các cặp quan hệ từ trong từng câu)

Kể chuyện

Ông Nguyễn Khoa Đăng

1

1

40

Phần giới thiệu bài tích hợp dạy môn Lịch sử

Tập đọc

Cao Bằng

1

1

41

Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy môn Địa lí, phân môn Tập làm văn

T LV

Ôn tập văn kể chuyện

1

1

42

LT&C

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

1

1

44

Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Chỉ làm BT ở phần luyện tập.

T LV

Kể chuyện (Kiểm tra viết)

1

1

45

23

Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc

Phân xử tài tình

1

1

46

Chính tả

Nhớ-viết: Cao Bằng

1

1

46

LT&C

Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh

1

1

48

Không dạy. Thay bằng bài : Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1

1

49

Tập đọc

Chú đi tuần

1

1

51

Bỏ câu hỏi 2

Phần giới thiệu bài tích hợp dạy môn Lịch sử

T LV

Lập chương trình hoạt động

1

1

53

Phần luyện tập tích hợp dạy tiết Giáo dục tập thể

LT&C

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

1

1

54

Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Chỉ làm bài tập phần luyện tập.

T LV

Trả bài văn kể chuyện

1

1

55

24

Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc

Luật tục xưa của người Ê-đê

1

1

56

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn địa lí

Chính tả

Nghe – viết: Núi non hùng vĩ.

1

1

56

Phần nội dung bài tích hợp phân môn tập làm văn

LT&C

MRVT: Trật tự – An ninh

1

1

59

Bỏ bài tập 2,3.Khắc sâu thêm kiến thức ở bài tập 4 bằng các tình huống.

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.

1

1

60

Không dạy. Thay bằng bài: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

(Tiếp tuần 23)

Tập đọc

Hộp thư mật

1

1

62

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn lịch sử

T LV

Ôn tập về tả đồ vật

1

1

63

LT&C

Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

1

1

64

Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Chỉ làm bài tập phần luyện tập.Không cần gọi những từ dùng để nối các vế câu ghép là “ từ hô ứng”. Sửa yêu cầu bài 2: Tìm các cặp từ nối thích hợp với mỗi chỗ trống.

T LV

Ôn tập về tả đồ vật

1

1

66

25

Nhớ nguồn

Tập đọc

Phong cảnh đền Hùng

1

1

68

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn lịch sử, phần tìm hiểu bài tích hợp môn tập làm văn

Chính tả

Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người?

1

1

68

Phần nội dung bài tích hợp dạy môn khoa học

LT&C

Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

1

1

71

Không làm bài 1

Kể chuyện

Vì muôn dân

1

1

73

Phần tìm hiểu nội dung bài tích hợp dạy môn lịch sử

Tập đọc

Cửa sông

1

1

74

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn địa lí, và phân môn tập làm văn

T LV

Tả đồ vật:(Kiểm tra viết)

1

1

75

LT&C

Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

1

1

76

T LV

Tập viết đoạn đối thoại

1

1

77

Tự điều chỉnh

26

Nhớ nguồn

Tập đọc

Nghĩa thầy trò

1

1

79

Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy môn đạo đức

Chính tả

Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

1

1

80

LT&C

MRVT: Truyền thống

1

1

81

Không làm bài 1

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1

1

82

Tập đọc

Hội thổi cơm thi ở ĐồngVân

1

1

83

Câu 1 phần tìm hiểu bài tích hợp dạy môn lịch sử

T LV

Tập viết đoạn đối thoại

1

1

85

LT&C

Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

1

1

86

Không dạy bài 3

T LV

Trả bài văn tả đồ vật

1

1

87

27

Nhớ nguồn

Tập đọc

Tranh làng Hồ

1

1

88

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn mĩ thuật

Chính tả

Nhớ viết: Cửa sông

1

1

89

LT&C

Mở rộng vốn từ: Truyền thống

1

1

90

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

1

1

92

Tập đọc

Đất nước

1

1

94

Thay đổi câu hỏi:

Câu 1: Những ngày thu đẹp và buồn được tả trong khổ thơ nào?

Câu 2:Nêu một hình ảnh đẹp và vui về mùa thu mới trong khổ thơ 3.

Câu 3: Nêu một, hai câu thơ nói lên lòng tự hào về đất nước tự do, về truyền thống bất khuất của dân tộc trong khổ thơ thứ tư và thứ năm.

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn lịch sử

T LV

Ôn tập tả cây cối

1

1

96

LT&C

Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

1

1

97

Bài 1: Chỉ tìm từ ngữ nối ở 3 đoạn đầu hoặc 4 đoạn cuối.

T LV

Tả cây cối (Kiểm tra viết)

1

1

99

28

Ôn tập giữa học kì II

Tập đọc

Ôn tập giữa HKII(Tiết 1)

1

1

100

Chính tả

Ôn tập giữa HKII(Tiết 2)

1

1

100

LT&C

Ôn tập giữa HKII(Tiết 3)

1

1

101

Kể chuyện

Ôn tập giữa HKII(Tiết 4)

1

1

102

Tập đọc

Ôn tập giữa HKII(Tiết 5)

1

1

102

T LV

Ôn tập giữa HKII(Tiết 6)

1

1

103

LT&C

Ôn tập giữa HKII: Kiểm tra (Đọc)

1

1

103

T LV

Ôn tập giữa HKII: Kiểm tra (Viết)

1

1

106

29

Nam và nữ

Tập đọc

Một vụ đắm tàu

1

1

108

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn đạo đức

Chính tả

Nhớ-viết: Đất nước

1

1

109

LT&C

Ôn tập về dấu câu

(Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

1

1

110

Kể chuyện

Lớp trưởng lớp tôi

1

1

112

Tập đọc

Con gái

1

1

112

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn đạo đức

T LV

Tập viết đoạn đối thoại

1

1

113

LT&C

Ôn tập về dấu câu

(Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

2

1

115

T LV

Trả bài văn tả cây cối

1

1

116

30

Nam và nữ

Tập đọc

Thuần phục sư tử

1

1

116

Không dạy. Thay bằng bài: Ôn tập các bài tập đọc, học thuộc lòng tuần 29.

Chính tả

Nghe – viết: Cô gái của tương lai

1

1

118

LT&C

MRVT: Nam và nữ

1

1

120

Không làm bài 3

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1

1

120

Tập đọc

Tà áo dài Việt Nam

1

1

122

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy phân môn tập làm văn

T LV

Ôn tập về tả con vật

1

1

123

LT&C

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

1

1

124

T LV

Tả con vật (Kiểm tra viết)

1

1

125

31

Nam và nữ

Tập đọc

Công việc đầu tiên

1

1

126

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn lịch sử

Chính tả

Nghe-viết: Tà áo dài Việt Nam

1

1

128

LT&C

Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

1

1

129

Không làm bài tập 3

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.

1

1

129

Tập đọc

Bầm ơi

1

1

130

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn lịch sử

T LV

Ôn tập về tả cảnh

1

1

131

LT&C

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

1

1

133

T LV

Ôn tập về tả cảnh

1

1

134

32

Những chủ nhân tương lai

Tập đọc

Út Vịnh

1

1

136

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn đạo đức

Chính tả

Nhớ - viết : Bầm ơi

1

1

137

LT&C

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

1

2

138

Kể chuyện

Nhà vô địch

1

1

139

Tập đọc

Những cánh buồm

1

1

140

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy phân môn tập làm văn

T LV

Trả bài văn tả con vật

1

1

141

LT&C

Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)

1

1

143

T LV

Tả cảnh (Kiểm tra viết)

1

1

144

33

Tình yêu cuộc sống

Tập đọc

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

1

1

145

Chính tả

Nghe-viết: Trong lời mẹ hát

1

1

146

LT&C

MRVT: Trẻ em

1

1

147

Sửa câu hỏi bài 1: Em hiểu nghĩa của từ trẻ em thế nào?Chọn ý đúng nhất. Không làm BT3

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1

1

148

Tập đọc

Sang năm con lên bảy

1

1

149

T LV

Ôn tập về tả người

1

1

150

LT&C

Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)

1

1

151

T LV

Tả người (Kiểm tra viết)

1

1

152

34

Tình yêu cuộc sống

Tập đọc

Lớp học trên đường

1

1

153

Chính tả

Nhớ- viết: Sang năm con lên bảy.

1

1

154

LT&C

Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận

1

1

155

Không dạy. Thay bằng bài: Ôn tập về dấu câu.

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

1

1

156

Tập đọc

Nếu trái đất thiếu trẻ con

1

1

157

Phần khởi động tích hợp dạy môn âm nhạc

T LV

Trả bài văn tả cảnh

1

1

158

LT&C

Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

1

1

159

T LV

Trả bài văn tả người

1

1

161

35

Ôn tập cuối học kì II

Tập đọc

Ôn tập cuối HKII(Tiết 1)

1

1

162

Chính tả

Ôn tập cuối HKII(Tiết 2)

1

1

162

LT&C

Ôn tập cuối HKII(Tiết 3)

1

1

163

Kể chuyện

Ôn tập cuối HKII(Tiết 4)

1

1

164

Tập đọc

Ôn tập cuối HKII(Tiết 5)

1

1

165

T LV

Ôn tập cuối HKII(Tiết 6)

1

1

166

LT&C

Ôn tập cuối HKII(Tiết 7): Kiểm tra

1

1

166

T LV

Ôn tập cuối HKII (Tiết 8): Kiểm tra

1

1

168

2. Nội dung chương trình học môn Tiếng Việt lớp 5

Phân phối chương trình học lớp 5 môn Toán sau đây chi tiết cho từng tuần, từng tiết học, các thầy cô tham khảo điều chỉnh tùy vào tình hình thực tế của các địa phương mà có những kế hoạch thích hợp. 

Tun

Phân môn

Tiết s

Tên bài

Ni dung điu chnh - giảm tải (nếu có)

HC KÌ I (18 tun: 162 tiết)

1

Tập đọc

01

Thư gửi các học sinh

02

Quang cảnh làng mạc ngày mùa

Chính tả

01

(Nghe-viết): Việt Nam thân yêu

LT&C

01

Từ đồng nghĩa

02

Luyện tập về từ đồng nghĩa

Kể chuyện

01

Lý Tự Trọng

T LV

01

Cấu tạo của bài văn tả cảnh

02

Luyện tập tả cảnh

2

Tập đọc

03

Nghìn năm văn hiến

03

Sắc màu em yêu

Chính tả

02

(Nghe viết): Lương Ngọc Quyến

LT&C

03

Mở rộng vốn từ: Tổ Quốc

04

Luyện tập về từ đồng nghĩa

Kể chuyện

02

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

03

Luyện tập tả cảnh

04

Luyện tập làm báo cáo thống kê

3

Tập đọc

05

Lòng dân (phần 1)

06

Lòng dân (phần 2)

Chính tả

03

(Nhớ viết): Thư gửi các học sinh

LT&C

05

Mở rộng vốn từ: Nhân dân

06

Luyện tập về từ đồng nghĩa

Kể chuyện

03

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

05

Luyện tập tả cảnh

06

Luyện tập tả cảnh

4

Tập đọc

07

Những con sếu bằng giấy

08

Bài ca về trái đất

Chính tả

04

Nghe- viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

LT&C

07

Từ trái nghĩa

08

Luyện tập về từ trái nghĩa

Kể chuyện

04

Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

T LV

07

Luyện tập tả cảnh

08

Tả cảnh (Kiểm tra viết)

5

Tập đọc

09

Một chuyên gia máy xúc

10

Ê-mi-li, con…

Chính tả

05

(Nghe viết): Một chuyên gia máy xúc

LT&C

09

Mở rộng vốn từ: Hòa bình

10

Từ đồng âm

Kể chuyện

05

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

09

Luyện tập làm báo cáo thống kê

10

Trả bài văn tả cảnh

6

Tập đọc

11

Sự sụp đổ của chế độ a-pac-thai

12

Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Chính tả

06

(Nhớ viết): Ê-mi-li, con…

LT&C

11

Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác

12

Dùng từ đồng âm để chơi chữ

Kể chuyện

06

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

11

Luyện tập làm đơn

12

Luyện tập tả cảnh

7

Tập đọc

13

Những người bạn tốt

14

Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà

Chính tả

07

(Nghe viế): Dòng kênh quê hương

LT&C

13

Từ nhiều nghĩa

14

Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Kể chuyện

07

Cây cỏ nước Nam

T LV

13

Luyện tập tả cảnh

14

Luyện tập tả cảnh

8

Tập đọc

15

Kì diệu rừng xanh

16

Trước cổng trời

Chính tả

08

(Nghe viết): Kì diệu rừng xanh

LT&C

15

Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

16

Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Kể chuyện

08

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

15

Luyện tập tả cảnh

16

Luyện tập tả cảnh (Dùng đoạn mở bài, kết bài)

9

Tập đọc

17

Cái gì quí nhất

18

Đất Cà Mau

Chính tả

09

Nhớ –viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

LT&C

17

Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

18

Đại từ

Kể chuyện

09

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

17

Luyện tập thuyết trình, tranh luận

18

Luyện tập thuyết trình,tranh luận

10

Tập đọc

19

Ôn tập: Tiết 1

Chính tả

10

Ôn tập: Tiết 2

LT&C

19

Ôn tập: Tiết 3

Kể chuyện

10

Ôn tập: Tiết 4

Tập đọc

20

Ôn tập: Tiết 5

T LV

19

Ôn tập: Tiết 6

LT&C

20

Tiết 7: Kiểm tra GIỮA KÌ I : Phần đọc – hiểu và Luyện từ và câu.

T LV

20

Tiết 8: Kiểm tra GIỮA KÌ I : Kiểm tra viết (phần Tập làm văn)

11

Tập đọc

21

Chuyện một khu vườn nhỏ.

22

Tiếng vọng.

Chính tả

11

Nghe – viết: Luật Bảo vệ môi trường.

LT&C

21

Đại từ xưng hô.

22

Quan hệ từ.

Kể chuyện

11

Người đi săn và con nai.

T LV

21

Trả bài văn tả cảnh.

22

Luyện tập làm đơn.

12

Tập đọc

23

Mùa thảo quả.

24

Hành trình của bầy ong.

Chính tả

12

Nghe viết: Mùa thảo quả.

LT&C

23

Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường.

24

Luyện tập về quan hệ từ.

Kể chuyện

12

Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

T LV

23

Cấu tạo của một bài văn tả người.

24

Luyện tập tả người (Quan sát và lựa chọn chi tiết).

13

Tập đọc

25

Người gác rừng tí hon

26

Trồng rừng ngập mặn.

Chính tả

13

Nghe – viết: Hành trình của bầy ong.

LT&C

25

Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường.

26

Luyện tập về quan hệ từ.

Kể chuyện

13

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

25

Luyện tập tả người: (Tả ngoại hình).

26

Luyện tập tả người: (Tả ngoại hình).

14

Tập đọc

27

Chuỗi ngọc lam.

28

Hạt gạo làng ta.

Chính tả

14

Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam.

LT&C

27

Ôn tập về từ loại.

28

Ôn tập về từ loại.

Kể chuyện

14

Pa-xtơ và em bé.

T LV

27

Làm biên bản cuộc họp.

28

Luyện tập làm biên bản cuộc họp.

15

Tập đọc

29

Buôn Chư Lênh đón cô giáo.

30

Vẽ ngôi nhà đang xây.

Chính tả

15

Nghe viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo.

LT&C

29

Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc.

30

Tổng kết vốn từ.

Kể chuyện

15

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

29

Luyện tập tả người: (Tả hoạt động).

30

Luyện tập tả người: (Tả hoat động).

16

Tập đọc

31

Thầy thuốc như mẹ hiền

32

Thầy cúng đi bệnh viện

Chính tả

16

Nghe viết: Về ngôi nhà đang xây

LT&C

31

Tổng kết vốn từ

32

Tổng kết vốn từ

Kể chuyện

16

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

31

Tả người: Kiểm tra viết

32

Làm biên bản một vụ việc

17

Tập đọc

33

Ngu Công xã Trịnh Tường

34

Ca dao về lao động sản xuất

Chính tả

17

Nghe-viết: Người mẹ của 51 đứa con

LT&C

33

Ôn tập về từ và cấu tạo từ

34

Ôn tập về câu

Kể chuyện

17

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

33

Ôn tập về viết đơn

34

Trả bài văn tả người

18

Tập đọc

35

Ôn tập: tiết 1

Chính tả

18

Ôn tập: tiết 2

LT&C

35

Ôn tập: tiết 3

Kể chuyện

18

Ôn tập: tiết 4

Tập đọc

36

Ôn tập: tiết 5

T LV

35

Ôn tập: tiết 6

LT&C

36

Kiểm tra học kì 1 ( KT đọc)

T LV

36

Kiểm tra học kì 1 (KTviết)

HC KÌ II (17 tun: 153 tiết)

19

Tập đọc

37

Người công dân số Một

38

Người công dân số Một (tt)

Chính tả

19

Nghe viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

LT&C

37

Câu ghép

38

Cách nối các vế câu ghép

Kể chuyện

19

Chiếc đồng hồ

T LV

37

Luyện tập tả người: dựng đoạn mở bài

38

Luyện tập tả người: dựng đoạn kết bài

20

Tập đọc

39

Thái sư Trần Thủ Độ

40

Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Chính tả

20

Nghe viết: Cánh cam lạc mẹ

LT&C

39

Mở rộng vốn từ: Công dân

40

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Kể chuyện

20

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

39

Tả người: Kiểm tra viết

40

Lập chương trình hoạt động

21

Tập đọc

41

Trí dũng song toàn

42

Tiếng rao đêm

Chính tả

21

Nghe viết: Trí dũng song toàn

LT&C

41

Mở rộng vốn từ: Công dân

42

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Kể chuyện

21

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

41

Lập chương trình hoạt động

42

Trả bài văn tả người

22

Tập đọc

43

Lập làng giữ biển

44

Cao Bằng

Chính tả

22

Nghe viết: Hà Nội

LT&C

43

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

44

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Kể chuyện

22

Ông Nguyễn Khoa Đăng

T LV

43

Ôn tập văn kể chuyện

44

Kể chuyện (Kiểm tra viết)

23

Tập đọc

45

Phân xử tài tình

46

Chú đi tuần

Chính tả

23

Nhớ-viết: Cao Bằng

LT&C

45

Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh

46

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Kể chuyện

23

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

45

Lập chương trình hoạt động

46

Trả bài văn kể chuyện

24

Tập đọc

47

Luật tục xưa của người Ê-đê

48

Hộp thư mật

Chính tả

24

Nghe-viết: Núi non hùng vĩ

LT&C

47

Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh

48

Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Kể chuyện

24

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

47

Ôn tập về tả đồ vật

48

Ôn tập về tả đồ vật

25

Tập đọc

49

Phong cảnh đền Hùng

50

Cửa sông

Chính tả

25

Nghe viết: Ai là thủy tổ loài người

LT&C

49

Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

50

Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

Kể chuyện

25

Vì muôn dân

T LV

49

Tả đồ vật: Kiểm tra viết

50

Tập viết đoạn đối thoại

26

Tập đọc

51

Nghĩa thầy trò

52

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Chính tả

26

Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

LT&C

51

Mở rộng vốn từ: Truyền Thống

52

Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Kể chuyện

26

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

51

Tập viết đoạn đối thoại

52

Trả bài văn tả đồ vật

27

Tập đọc

53

Tranh làng Hồ

54

Đất nước

Chính tả

27

Nhớ - viết: Cửa sông

LT&C

53

Mở rộng vốn từ: Truyền thống

54

Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

Kể chuyện

27

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

53

Ôn tập tả cây cối

54

Tả cây cối (Kiểm tra viết)

28

Tập đọc

55

Ôn tập (Tiết 1)

Chính tả

28

Ôn tập (Tiết 2)

LT&C

55

Ôn tập (Tiết 3)

Kể chuyện

28

Ôn tập (Tiết 4)

Tập đọc

56

Ôn tập (Tiết 5)

T LV

55

Ôn tập (Tiết 6)

LT&C

56

Kiểm tra GKII (Kiểm tra đọc)

T LV

56

Kiểm tra GKII (Kiểm tra viết)

29

Tập đọc

57

Một vụ đắm tàu

58

Con gái

Chính tả

29

Nhớ - viết: Đất nước

LT&C

57

Ôn tập về dấu câu

58

Ôn tập về dấu câu

Kể chuyện

29

Lớp trưởng lớp tôi

T LV

57

Tập viết đoạn đối thoại

58

Trả bài văn tả cây cối

30

Tập đọc

59

Thuần phục sư tử

60

Tà áo dài Việt Nam

Chính tả

30

Nghe – viết: Cô gái tương lai

LT&C

59

Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

60

Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

Kể chuyện

30

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

59

Ôn tập về tả con vật

60

Tả con vật (Kiểm tra viết)

31

Tập đọc

61

Công việc đầu tiên

62

Bầm ơi

Chính tả

31

Nghe viết: Tà áo dài Việt Nam

LT&C

61

Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

62

Ôn tập về dấu câu (dấu phảy)

Kể chuyện

31

Kể chuyện đựơc chứng kiến hoặc tham gia

T LV

61

Ôn tập tả cảnh

62

Ôn tập về tả cảnh

32

Tập đọc

63

Út Vịnh

64

Những cánh buồm

Chính tả

32

Nhớ viết: Bầm ơi

LT&C

63

Ôn tập về dấu câu: (Dấu phẩy) (tt)

64

Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)

Kể chuyện

32

Nhà vô địch

T LV

63

Trả bài văn tả con vật

64

Tả cảnh: Kiểm tra viết

33

Tập đọc

65

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục về trẻ em

66

Sang năm con lên bảy

Chính tả

33

Nghe viết: Trong lời mẹ hát

LT&C

65

Mở rộng vốn từ: Trẻ em

66

Ôn tập về dấu câu

Kể chuyện

33

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

65

Ôn tập về tả người

66

Tả người (Kiểm tra viết)

34

Tập đọc

67

Lớp học trên đường

68

Nếu trái đất thiếu trẻ em

Chính tả

34

Nhớ viết: Sang năm con lên bảy

LT&C

67

Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận

68

Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Kể chuyện

34

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

67

Trả bài văn tả cảnh

68

Trả bài văn tả người

35

Tập đọc

69

Ôn tập: Tiết 1

Chính tả

35

Ôn tập: Tiết 2

LT&C

69

Ôn tập: Tiết 3

Kể chuyện

35

Ôn tập: Tiết 4

Tập đọc

70

Ôn tập: Tiết 5

T LV

69

Ôn tập: Tiết 6

LT&C

70

Kiểm tra cuối kì 2 (kiểm tra: Đọc – hiểu)

T LV

70

Kiểm tra cuối kì 2 (kiểm tra viết)

Đối với chương trình học lớp 5, các thầy cô, các bậc phụ huynh, các em học sinh tham khảo nhóm sau đây. Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Tại đây có các tài liệu miễn phí chia sẻ về kinh nghiệm giảng dạy, trao đổi bài dạy, soạn bài soạn giáo án...... được các giáo viên VnDoc.com chia sẻ thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 29.667
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 5 Xem thêm