Phân phối chương trình môn Thể dục lớp 5

Phân phối chương trình môn Thể dục lớp 5 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học cho 35 tuần trong 2 kì giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy. Đồng thời các em học sinh nắm được chương trình học để chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

1. Kế hoạch dạy học môn Thể dục lớp 5 CV 2345

Tổng số tiết: 70 tiết/35 tuần (học kì I: 18 tuần, học kì II: 17 tuần)

Số tiết: 2 tiết/tuần

Thời lượng: 40 phút/tiết

Tuần

Tên bài

Số tiết theo PPCT

Số tiết thực hiện

Nội dung điều chỉnh

Nội dụng tích hợp

1

Tổ chức lớp - Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Kết bạn”

1

1

Đội hình đội ngũ - Chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”.

1

1

2

Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Chạy tiếp sức”

1

1

Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Kết bạn”

1

1

3

Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Bỏ khăn”

1

1

Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Đua ngựa”

1

1

4

Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Hoàng Anh-Hoàng Yến”

1

1

Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Mèo đuổi chuột”

1

1

5

Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”

1

1

Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”

1

1

6

Đội hình đội ngũ -Trò chơi: “Chuyển đồ vật”

1

1

Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”

1

1

7

Đội hình đôi ngũ - Trò chơi: “Trao tín gậy”

1

1

Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Trao tín gậy”

1

1

8

Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Trao tín gậy”

1

1

Đôịng tác vươn thở và tay - Trò chơi “Dẫn bóng”

1

1

9

Động tác chân - Trò chơi: “Dẫn bóng”.

1

1

Ôn 3 động tác: Vươn thở, Tay, Chân - Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.

1

1

10

Động tác Vặn mình – Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.

1

1

Trò chơi: “Chạy nhanh theo số.”

1

1

11

Động tác toàn thân – Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”.

1

1

Động tác: Vươn thở, tay, Chân, Vặn mình, Toàn thân – Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”.

1

1

12

Ôn 5 động tác của bài thể dục – Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.

1

1

Ôn 5 động tác của bài thể dục – Trò chơi: “Kết bạn”.

1

1

13

Động tác thăng bằng – Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.

1

1

Động tác nhảy. – Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”

1

1

14

Động tác Điều hòa. – Trò chơi: “Thăng bằng”.

1

1

Bài thể dục phát triển chung. – Trò chơi: “Thăng bằng”.

1

1

15

Bài thể dục phát triển chung. – Trò chơi: “Thỏ nhảy”.

1

1

Bài thể dục phát triển chung. – Trò chơi: “Thỏ nhảy”.

1

1

16

Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”

1

1

Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: “Nhảy lướt sóng”

1

1

17

Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”

1

1

Đi đều vòng phải, vòng trái - Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”

1

1

18

Đi đều vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp – Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”

1

1

Sơ kết học kì 1

1

1

19

Trò chơi: “Lò cò tiếp sức và Đua ngựa”

1

1

Tung và bắt bóng – Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”

1

1

20

Tung bắt bóng - Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”

1

1

Tung bắt bóng - Nhảy dây

1

1

21

Tung bắt bóng - Nhảy dây - Bật cao

1

1

Nhảy dây - Bật cao. Trò chơi : “Trồng nụ, trồng hoa”

1

1

Có thể không chơi trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”

22

Nhảy dây - Phối hợp mang vác- Trò chơi: “Trồng nụ, trồng hoa”

1

1

Có thể không chơi trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”

Nhảy dây - Di chuyển tung bắt bóng

1

1

23

Nhảy dây – Bật cao – Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”

1

1

Nhảy dây – Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”

1

1

24

Phối hợp chạy và bật nhảy – Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”

1

1

Phối hợp chạy và bật nhảy – Trò chơi: “chuyền nhanh; nhảy nhanh”

1

1

25

Phối hợp chạy và bật nhảy – Trò chơi: chuyền nhanh; nhảy nhanh”

1

1

Bật cao - Trò chơi: “chuyền nhanh; nhảy nhanh”

1

1

26

Ném bóng - Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”

1

1

Có thể không thực hiện tung bắ bóng qua kheo chân

Ném bóng - Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”

1

1

Có thể không thực hiện tung bắt bóng qua kheo chân

27

Ném bóng - Trò chơi: “chuyền và bắt bóng tiếp sức”

1

1

Có thể không thực hiện tung bắ bóng qua kheo chân

Ném bóng - Trò chơi: “chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”

1

1

28

Ném bóng - Trò chơi: “Bỏ khăn”

1

1

Ném bóng - Trò chơi: “Hoàng Anh - Hoàng Yến”

1

1

29

Ném bóng - Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”

1

1

Ném bóng - Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”

1

1

30

Ném bóng - Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”

1

1

Ném bóng - Trò chơi: “Trao tín gậy”

1

1

31

Ném bóng - Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”

1

1

Ném bóng - Trò chơi: “Chuyển đồ vật”

1

1

32

Ném bóng - Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”

1

1

Ném bóng - Trò chơi: “Dẫn bóng”

1

1

33

Ném bóng - Trò chơi: “Dẫn bóng”

1

1

Ném bóng - Trò chơi: “Dẫn bóng”

1

1

34

Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” và “Dẫn bóng”

1

1

Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh” và “Ai kéo khỏe”

1

1

35

Trò chơi “Lò cò tiếp sức” và “Lăn bóng bằng tay”

1

1

Tổng kết môn học

1

1

>> Tham khảo chi tiết: Kế hoạch dạy học lớp 5 năm 2021 - 2022 theo CV 2345

2. Nội dung chương trình học môn Thể dục lớp 5

Phân phối chương trình học lớp 5 môn Toán sau đây chi tiết cho từng tuần, từng tiết học, các thầy cô tham khảo điều chỉnh tùy vào tình hình thực tế của các địa phương mà có những kế hoạch thích hợp.

Tuần

Tiết

số

Tên bài

Nội dung điều chỉnh

- giảm tải (nếu có)

HC KÌ I: 18 Tun = 36 tiết

1

01

Tổ chức lớp - Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Kết bạn”

02

Đội hình đội ngũ - Chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”.

2

03

Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Chạy tiếp sức”

04

Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Kết bạn”

3

05

Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Bỏ khăn”

06

Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Đua ngựa”

4

07

Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Hoàng Anh-Hoàng Yến”

08

Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Mèo đuổi chuột”

5

09

Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”

10

Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”

6

11

Đội hình đội ngũ -Trò chơi: “Chuyển đồ vật”

12

Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”

7

13

Đội hình đôi ngũ - Trò chơi: “Trao tín gậy”

14

Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Trao tín gậy”

8

15

Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Trao tín gậy”

16

Đôịng tác vươn thở và tay - Trò chơi “Dẫn bóng”

9

17

Động tác chân - Trò chơi: “Dẫn bóng”.

18

Ôn 3 động tác: Vươn thở, Tay, Chân - Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.

10

19

Động tác Vặn mình – Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.

20

Trò chơi: “Chạy nhanh theo số.”

11

21

Động tác toàn thân – Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”.

22

Động tác: Vươn thở, tay, Chân, Vặn mình, Toàn thân – Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”.

12

23

Ôn 5 động tác của bài thể dục – Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.

24

Ôn 5 động tác của bài thể dục – Trò chơi: “Kết bạn”.

13

25

Động tác thăng bằng – Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.

26

Động tác nhảy. – Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”

14

27

Động tác Điều hòa. – Trò chơi: “Thăng bằng”.

28

Bài thể dục phát triển chung. – Trò chơi: “Thăng bằng”.

15

29

Bài thể dục phát triển chung. – Trò chơi: “Thỏ nhảy”.

30

Bài thể dục phát triển chung. – Trò chơi: “Thỏ nhảy”.

16

31

Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”

32

Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi: “Nhảy lướt sóng”

17

33

Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”

34

Đi đều vòng phải, vòng trái - Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”

18

35

Đi đều vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp – Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”

36

Sơ kết học kì 1

HC KÌ II: 17 Tun = 34 tiết

19

37

Trò chơi: “Lò cò tiếp sức và Đua ngựa”

38

Tung và bắt bóng – Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”

20

39

Tung bắt bóng - Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”

40

Tung bắt bóng - Nhảy dây

21

41

Tung bắt bóng - Nhảy dây - Bật cao

42

Nhảy dây - Bật cao. Trò chơi : “Trồng nụ, trồng hoa”

22

43

Nhảy dây - Phối hợp mang vác- Trò chơi: “Trồng nụ, trồng hoa”

44

Nhảy dây - Di chuyển tung bắt bóng

23

45

Nhảy dây – Bật cao – Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”

46

Nhảy dây – Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”

24

47

Phối hợp chạy và bật nhảy – Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”

48

Phối hợp chạy và bật nhảy – Trò chơi: “chuyền nhanh; nhảy nhanh”

25

49

Phối hợp chạy và bật nhảy – Trò chơi: chuyền nhanh; nhảy nhanh”

50

Bật cao - Trò chơi: “chuyền nhanh; nhảy nhanh”

26

51

Ném bóng - Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”

52

Ném bóng - Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”

27

53

Ném bóng - Trò chơi: “chuyền và bắt bóng tiếp sức”

54

Ném bóng - Trò chơi: “chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”

28

55

Ném bóng - Trò chơi: “Bỏ khăn”

56

Ném bóng - Trò chơi: “Hoàng Anh - Hoàng Yến”

29

57

Ném bóng - Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”

58

Ném bóng - Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”

30

59

Ném bóng - Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”

60

Ném bóng - Trò chơi: “Trao tín gậy”

31

61

Ném bóng - Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”

62

Ném bóng - Trò chơi: “Chuyển đồ vật”

32

63

Ném bóng - Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”

64

Ném bóng - Trò chơi: “Dẫn bóng”

33

65

Ném bóng - Trò chơi: “Dẫn bóng”

66

Ném bóng - Trò chơi: “Dẫn bóng”

34

67

Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” và “Dẫn bóng”

68

Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh” và “Ai kéo khỏe”

35

69

Trò chơi “Lò cò tiếp sức” và “Lăn bóng bằng tay”

70

Tổng kết môn học

3. Phân phối chương trình học các môn lớp 5 khác

Đối với chương trình học lớp 5, các thầy cô, các bậc phụ huynh, các em học sinh tham khảo nhóm sau đây. Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Tại đây có các tài liệu miễn phí chia sẻ về kinh nghiệm giảng dạy, trao đổi bài dạy, soạn bài soạn giáo án.,,, được các giáo viên VnDoc.com chia sẻ thường xuyên.

Đánh giá bài viết
14 22.200
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án lớp 5 môn khác Xem thêm