Phân phối chương trình môn Đạo đức lớp 5

Phân phối chương trình môn Đạo đức lớp 5

Phân phối chương trình môn Đạo đức lớp 5 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học cho 35 tuần trong 2 kì giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy. Đồng thời các em học sinh nắm được chương trình học để chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Nội dung chương trình học môn Đạo đức lớp 5

Tuần

Tiết số

Tên bài

Nội dung điều chỉnh - giảm tải (nếu có)

HC KÌ I: 18 Tun = 18 tiết

1

01

Em là học sinh lớp 5 (tiết 1)

2

02

Em là học sinh lớp 5 (tiết 2)

3

03

Có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 1)

4

04

Có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 2)

5

05

Có chí thì nên (tiết 1)

6

06

Có chí thì nên (tiết 2)

7

07

Nhớ ơn tổ tiên (tiết 1)

8

08

Nhớ ơn tổ tiên (tiết 2)

9

09

Tình bạn (tiết 1)

10

10

Tình bạn (tiết 2)

11

11

Thực hành giữa kì 1

12

12

Kính già yêu trẻ (tiết 1)

13

13

Kính già, yêu trẻ (tiết 2).

14

14

Tôn trọng phụ nữ (tiết 1).

15

15

Tôn trọng phụ nữ (tiết 2).

16

16

Hợp tác với những người xung quanh (tiết 1)

17

17

Hợp tác với những người xung quanh (tiết 2)

18

18

Thực hành cuối kì 1

HC KÌ II : 17 Tun = 17 tiết

19

19

Em yêu quê hương (tiết 1)

20

20

Em yêu quê hương (tiết 2)

21

21

Uy ban nhân dân xã, phường em

22

22

Ủy ban nhân dân xã phường em (tiết 2)

23

23

Em yêu Tổ quốc Việt Nam

24

24

Em yêu tổ quốc Việt nam (tiết 2)

25

25

Thực hành giữa kì 2

26

26

Em yêu hòa bình (tiết 1)

27

27

Em yêu hòa bình

28

28

Em tìm hiểu về Liên Hợp quốc

29

29

Em tìm hiểu về Liên Hợp quốc (tiết 2)

30

30

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

31

31

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 2)

32

32

Ý thức trách nhiệm của người học sinh khi tham gia giao thông

33

33

Thực hành an toàn giao thông

34

34

Thực hành cuối học kì 2 và cuối năm

35

35

Thực hành cuối học kì 2 và cuối năm

Đánh giá bài viết
5 31.553
Sắp xếp theo

Giáo án Đạo Đức 5

Xem thêm