Giáo án kỹ năng sống lớp 5 cả năm

Giáo án kĩ năng sống lớp 5 Cả năm

Bộ giáo án kỹ năng sống lớp 5 trọn bộ cả năm là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô giáo lớp 5. Hi vọng bài giáo án điện tử lớp 5 này sẽ giúp các thầy cô tạo ra những tiết học hay và bổ ích cho các em.

BÀI 1: TỔ CHỨC, SẮP XẾP CÔNG VIỆC HỢP LÍ

I. Mục tiêu:

- Tạo dựng được thói quen tổ chức, sắp xếp công việc hợp lí.

II. Chuẩn bị:

- GV: SGK, bảng phụ.

- HS: SGK

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Kiểm tra: Kiểm sĩ số

2. Bài mới:

- GTB, ghi tựa bài

*Hoạt động 1: Chuyện của Nam.

- GV cho HS mở SGK đọc nhẩm câu chuyện Chuyện của Nam.

- GV đọc câu chuyện.

- Cho HS đọc câu chuyện.

*Hoạt động 2: Trải nghiệm

Bài tập 1: Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:

- GV chia nhóm

- GV giao việc cho các nhóm

+ Qua câu chuyện trên, các em thấy Nam đã sắp xếp công việc hợp lí chưa?

+ Nam cần làm gì để có thể vừa học được bài vừa đi đá bong với các bạn?

- Cho các nhóm thảo luận.

- Cho HS phát biểu.

- GV nhận xét

* Liên hệ: Qua câu chuyện trên em rút ra điều gì?

Bài tập 2: Em cùng các bạn trong tổ thảo luận xem những việc nào dưới đây là: phải làm, nên làm, không làm cũng được

- GVHD HS làm bài.

- Cho HS làm bài vào SGK.

- Cho HS phát biểu.

- GV nhận xét

Bài tập 3: Liệt kê công việc phải làm trong ngày của em.

- GV HD HS làm bài vào SGK.

- Cho HS làm bài vào SGK.

- Cho HS trình bày.

- GV nhận xét ý kiến của HS.

Bài tập 4: Đánh dấu X vào (ô vuông) ở những ý em cho là đúng.

- Cho HS làm cá nhân.

- GV lắng nghe, nhận xét.

* Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò:

GDKNS: Có thói quen tổ chức, sắp xếp công việc hợp lí.

- Thực hành điều em đã học.

- HS nhắc lại

- Cả lớp

- HS lắng nghe

- 1, 2 HS đọc

- 2 HS nêu YC

- Nhóm 6

- Các nhóm nghe

- Các nhóm TL

- Đại diện nhóm phát biểu

- HS nêu tiếp nối

- HS đọc YC

- Cả lớp lắng nghe.

- HS làm vào SGK.

- Vài HS nêu: Phải làm: học bài, chuẩn bị dụng cụ học tập, …. Nên làm: quan tâm chăm sóc ông bà, dọn dẹp nhà cửa,.... Không làm cũng được: chơi game, ăn quà vặt, đá bóng,…

- HS nêu YC.

- HS nghe

- HS làm vào SGK

- HS trình bày

- HS lắng nghe

- 2 HS nêu YC

- Cả lớp

- HS trình bày: công việc quan trọng làm trước

- HS nghe

BÀI 2: HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO (tiết 1)

I. Mục tiêu:

- Thấy được tầm quan trọng của việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tạo được thói quen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

II. Chuẩn bị

Sách Thực hành Kĩ năng sống - lớp 5. NXB Giáo dục VN

III. Các hoạt động dạy - học

Các hoạt động của GV

Các hoạt động của HS

1. Ổn định

2. Kiểm tra:

- Sắp xếp công việc thế nào cho hợp lí?

3. Dạy bài mới

a. Giới thiệu bài:

- Bài học: Hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ được giao

b. Nội dung

+ HĐ1: Chuẩn bị tâm thế: Cả lớp

Câu chuyện: Hiếu xuất sắc

+ HĐ2: Trải nghiệm

+ Bài tập 1: Thảo luận

- Gọi HS đọc yêu cầu của BT

- Yc thảo luận nhóm 4

- Trình bày ý kiến

- GV chốt nội dung

+ Bài tập 2: Cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu của BT

- Yc làm bài cá nhân

- Trình bày ý kiến

GV chốt nội dung BT2

+ Bài tập 3: Cá nhân

Gọi HS đọc yêu cầu của BT

- Yc làm việc cá nhân

- Trình bày ý kiế

3. Củng cố- dặn dò:

- Nêu bài học

- Thực hiện việc tổ chức, sắp xếp công việc hợp lý hàng ngày.

- Mang sách về yêu cầu phụ huynh ghi nhận xét ở cuối bài.

Hát

- Cá nhân

- Đọc đầu bài – ghi vở.

- 1HS đọc câu chuyện.

- Lớp đọc thầm.

- HS đọc yêu cầu BT1

- Thảo luận nhóm

- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi.

- Các nhóm khác nhận xét.

- HS đọc yêu cầu BT2

- HS làm bài

- Đại diện vài HS trả lời.

- HS đọc yêu cầu BT3

- Làm việc cá nhân

- Vài HS nêu bài viết của mình.

- 2 hS nhắc lại.

BÀI 2: HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO (Tiết 2)

I. Mục tiêu:

- Thấy được tầm quan trọng của việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tạo được thói quen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

II. Chuẩn bị

Sách Thực hành Kĩ năng sống- lớp 5. NXB Giáo dục VN

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Kiểm tra:

- Để hoàn thành công việc được giao, em cần phỉ làm gì? HS nêu nối tiếp, nhận xét.

2.Bài mới:

- GTB, ghi tựa bài

*Hoạt động 1: Bài học

Bài 1: Các bước giúp em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao- Nhóm

- GV cho HS mở SGK đọc nhẩm nội dung

- GV giao việc cho các nhóm: Các bước giúp em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

- Cho các nhóm thảo luận.

- Cho HS phát biểu- GV nhận xét

Bài 2: Các bước lập kế hoạch- Cá nhân.

- YC HS làm cá nhân, một số HS nêu, NX

*Liên hệ: Lập kế hoạch giúp em rèn được những gì?

- Kết luận - NX

Bài 3: Một số nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành nhiệm vụ được giao- Nhóm.

- Cho các nhóm thảo luận, HS phát biểu.

- GV nhận xét

*Hoạt động 2: Đánh giá, nhận xét,:

Bài tập 1: Em tự đánh giá- Cá nhân

- GV – HS đọc YC

+ Em biết lên kế hoạch và hoàn thành các nhiệm vụ được giao

+ Thói quen hoàn thành nhiệm vụ được giao của em.

- Cho HS làm bài vào SGK, HS phát biểu, nhận xét

Bài tập 2: GV, phụ huynh nhận xét

- GV nhận xét, HS lắng nghe và ghi vào SGK

*Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò:

GDKNS: Biết lên kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thưc hành điều em đã học.

- HS trả lời, nhận xét

- Cả lớp

- Nhóm 6 thảo luận, trình bày

- HS lắng nghe

- Cá nhân làm việc, trình bày, nhận xét

- HS lắng nghe

- Các nhóm TL

- Đại diện nhóm phát biểu

- HS đọc YC

- HS tô màu vào SGK.

- HS nêu YC.

- HS nghe, HS làm vào SGK

- HS nghe

BÀI 3: TINH THẦN HỢP TÁC (Tiết 1)

I. Mục tiêu:

- Thấy được lợi ích của việc hợp tác với người khác trong công việc.

- Tạo lập được thói quen hợp tác với những người xung quanh.

II. Chuẩn bị

Sách Thực hành năng sống- lớp 5. NXB Giáo dục VN

III. Các hoạt động dạy - học

Các hoạt động của GV

Các hoạt động của HS

1. Ổn định

2. Dạy bài mới

a. Giới thiệu bài:

b. Nội dung

- Chủ đề: Giao tiếp, hợp tác

- Bài học: Tinh thần hợp tác

+ HĐ1: Chuẩn bị tâm thế: Cá nhân

Câu chuyện: Chuyện của minh

+ HĐ2: Trải nghiệm

+ Bài tập 1: Thảo luận nhóm

- Gọi HS đọc yêu cầu của BT

- Yc thảo luận nhóm 4

- Gọi HS đọc tình huống (Sách thực hành – Tr.12) và trả lời:

+ Vì sao nhóm của Minh không hoàn thành bài tập?

+ Nếu em là Minh, em sẽ làm gì để nhóm mình hoàn thành bài tập?.

- Gọi HS nêu.

- Chốt ý đúng.

+ Bài tập 2: Cá nhân

Đánh dấu X vào... ở hình ảnh thể hiện tinh thần hợp tác với những người xung quanh.

- Cho HS làm cá nhân.

- Nhận xét, tuyên dương

+ Bài tập 3: Trò chơi: Gỡ rối

Gọi HS đọc yêu cầu của BT

- HD HS chơi theo SGK

- Tổ chức chơi trò chơi

- Trình bày ý kiến

* Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị nội dung cho tiết học sau.

Hát

- Đọc đầu bài – ghi vở.

-

1HS đọc câu chuyện.

- HS đọc yêu cầu BT1

- Thảo luận nhóm

- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi.

- Các nhóm khác nhận xét.

- HS đọc yêu cầu BT2

- HS làm bài

- HS đọc yêu cầu BT3

- HS chơi nhóm 6.

- 1 HS trong nhóm ghi lại kết quả của nhóm mình

Giáo án kĩ năng sống lớp 5 trọn bộ cả năm, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng kế hoạch giảng dạy cho cả 35 tuần học trong năm học.

Tham khảo thêm giáo án trọn bộ các môn học khác

Ngoài giáo án kỹ năng sống cả năm cho lớp 5, VnDoc còn có các bài giáo án dạy kỹ năng sống cho các em học sinh lớp tiểu học khác, cụ thể:

Lớp 4: https://vndoc.com/giao-an-ky-nang-song-lop-4-ca-nam/download
Lớp 3: https://vndoc.com/giao-an-ky-nang-song-lop-3-ca-nam/download
Lớp 2: https://vndoc.com/giao-an-ky-nang-song-lop-2-ca-nam/download
Lớp 1: https://vndoc.com/giao-an-ky-nang-song-lop-1-ca-nam/download

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
35 35.220
Sắp xếp theo

    Giáo án lớp 5 môn khác

    Xem thêm