Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh Family and Friends có đáp án

Nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2022 - 2023, đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh Family and Friends có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 5 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em ôn tập kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Đề tiếng Anh lớp 5 học kì 2 Family and Friends

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number (1 pt)

Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends có đáp án

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) (1 pt)

0. It’s two o’clock in the afternoon. The weather is sunny. ..........T......... .

1. What are you wearing? I’m wearing a blue skirt. ................... .

2. What are they doing? They are talking. ................... .

3. I was hot but she was cold. ................... .

4. There were some children but there weren’t any teachers ................... .

Question 3. Listen and draw the lines (1 pt)

Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends có đáp án

Question 4. Listen and tick (1 pt):

Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends có đáp án

Question 5. Listen and complete (1 pt)

1. Hello, my name’s Rosy.I go to school at ……seven….. o’clock in the morning.

2. What’s he wearing? He’s wearing a white ……………………..………

3. What are you doing? We’re watching a …………………..…….

4. The play was in the ………………………..……. on Sunday morning.

5. The prize - giving was in the …………………………..…………

PART II: Reading and writing. (15 minutes)

Question 6: Choose the correct words and put them in the line.

Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends có đáp án

Question 7: Read and insert the missing letters in the gaps.

Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends có đáp án

Question 8: Read and write one or more words in each gap.

Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends có đáp án

Question 9: Fill in each gap with a suitable word from the box.

are/ reading/ and/ bride/ were/

Example: 0. This is an invitation. We’re reading it.

1. Today we’ve got English _________ maths.

2. There ___________ some men.

3. What __________ you doing? I’m watching a video.

4. Look at the ____________. She’s wearing a white dress.

Question 10. Read the passage and answer the questions. 

Dear Long,

How are you?

We had a really unusual start to our vacation! My family and I were on a bus to Vung Tau. It was a long journey but it was comfortable and we were happy. Suddenly, we heard a bang. The bus stopped and the driver couldn't start it again.

I was disappointed and bored, so my mom and dad said we could walk to the nearest town and meet the bus there when it started again. It was night and we could see lights in town on the road. It looked like a festival! The other people on the bus walked with us!

When we got to the town, there was a band playing and people were dancing on a stage. There were lots of beautiful lights decorating the street. All the people in the town said, "Hello", when they saw all of us. We had some really fresh fruit and they gave us some drinks. I talked to a boy who was ten years old, like me. He was really friendly. We all listened to the band together. Then the bus came into the town. The driver also ate some food before we started our travel again to Vung Tau. We had a fantastic evening and it was a great start to our vacation!

Write soon to tell me about your vacation.

Love,

Giang.

1. Where did his family go on their vacation?

_________________________________

2. How did they go to there?

_________________________________

3. How did they go to the nearest town after they heard a bang?

_________________________________

4. How did they feel about their vacation?

_________________________________

5. What were decorated on the street?

_________________________________

Đáp án Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number (1 pt)

1. Shirt 2. Skirt 3. Scarf 4. Gloves 5. Jeans

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) (1 pt)

1. T 2. T 3. F 4. T 5. F

Question 3. Listen and draw the lines (1 pt)

1 - e

2 - d

3 - c

4 - b

5 - a

Question 4. Listen and tick (1 pt):

1. boots 2. three o’clock 3. tired

4. lion 5. women

Question 5. Listen and complete (1 pt)

1. seven 2. shirt 3. video

4. classroom 5. Playground

PART II: Reading and writing. (15 minutes)

Question 6: Choose the correct words and put them in the line.

1 - It's quarter to four.

2 - They're playing music.

3 - He was wet.

4 - There weren't any women.

Question 7: Read and insert the missing letters in the gaps.

1 - There are two women.

2 - I wash my hand at the sink.

3 - She's wearing green gloves.

4 - A lion cub is playing with a cube.

Question 8: Read and write one or more words in each gap.

1 - She's wearing boots.

2 - Look at the guest. They're talking.

3 - She's taking lots of photos.

4 - How many children are there? There are five children.

Question 9: Fill in each gap with a suitable word from the box.

1. Today we’ve got English ____and_____ maths.

2. There _____were______ some men.

3. What _____are_____ you doing? I’m watching a video.

4. Look at the _____bride_______. She’s wearing a white dress.

Question 10. Read the passage and answer the questions.

1 - They went to Vung Tau on their vacation.

2 - They went there by bus.

3 - They walked to the nearest town after they heard a bang.

4 - They were very happy.

5 - The beautiful lights was decorated on the street.

Hướng dẫn dịch

Long thân mến,

Bạn có khỏe không?

Chúng tôi đã có một khởi đầu kì nghỉ thực sự khác thường! Tôi và gia đình đang trên xe buýt đến Vũng Tàu. Đó là một hành trình dài nhưng thật thoải mái và chúng tôi rất vui. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ. Xe buýt dừng lại và tài xế không thể khởi động lại.

Tôi thất vọng và buồn chán, vì vậy bố mẹ tôi nói rằng chúng tôi có thể đi bộ đến thị trấn gần nhất và đón xe buýt ở đó khi nó bắt đầu tiếp chuyến đi. Đến tận ban đêm và chúng tôi có thể nhìn thấy ánh đèn trong thị trấn trên đường. Nó trông giống như một lễ hội! Những người khác trên xe buýt đã đi cùng chúng tôi!

Khi chúng tôi đến thị trấn, có một ban nhạc đang chơi và mọi người đang khiêu vũ trên sân khấu. Có rất nhiều đèn đẹp trang trí đường phố. Tất cả mọi người trong thị trấn đều nói: "Xin chào" khi họ nhìn thấy tất cả chúng tôi. Chúng tôi đã có một số trái cây tươi và họ đã cho chúng tôi một ít đồ uống. Tôi đã nói chuyện với một cậu bé mười tuổi, giống như tôi. Bạn ấy thực sự rất thân thiện. Tất cả chúng tôi đã nghe ban nhạc cùng nhau. Sau đó, xe buýt đi vào thị trấn. Người lái xe cũng ăn một chút trước khi chúng tôi bắt đầu hành trình trở lại Vũng Tàu. Chúng tôi đã có một buổi tối tuyệt vời và đó là một khởi đầu tuyệt vời cho kỳ nghỉ của chúng tôi!

Hồi âm sớm để tôi biết về kỳ nghỉ của bạn.

Thân mến,

Giang.

Tải nội dung đề thi và đáp án tại: Đề tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 Family and Friends có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

* Xem thêm bộ đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án khác:

Đánh giá bài viết
56 38.354
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Bao Ngoc
  Bao Ngoc

  Ad có file nghe cho bài này ko ạ? Bài này Part 1 có Listening nhưng mình ko thấy Audios. =))

  Thích Phản hồi 02/06/22

  Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

  Xem thêm