Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh Family and Friends có đáp án

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2020 - 2021, đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh theo chương trình Familly and Friends có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 5 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em ôn tập kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

* Xem thêm bộ đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án khác:

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2020 - 2021

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2021

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number (1 pt)

Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends có đáp án

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) (1 pt)

0. It’s two o’clock in the afternoon. The weather is sunny. ..........T......... .

1. What are you wearing? I’m wearing a blue skirt. ................... .

2. What are they doing? They are talking. ................... .

3. I was hot but she was cold. ................... .

4. There were some children but there weren’t any teachers ................... .

Question 3. Listen and draw the lines (1 pt)

Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends có đáp án

Question 4. Listen and tick (1 pt):

Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends có đáp án

Question 5. Listen and complete (1 pt)

1. Hello, my name’s Rosy.I go to school at ……seven….. o’clock in the morning.

2. What’s he wearing? He’s wearing a white ……………………..………

3. What are you doing? We’re watching a …………………..…….

4. The play was in the ………………………..……. on Sunday morning.

5. The prize - giving was in the …………………………..…………

PART II: Reading and writing. (15 minutes)

Question 6: Choose the correct words and put them in the line.

Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends có đáp án

Question 7: Read and insert the missing letters in the gaps.

Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends có đáp án

Question 8: Read and write one or more words in each gap.

Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends có đáp án

Question 9: Fill in each gap with a suitable word from the box.

are/ reading/ and/ bride/ were/

Example: 0. This is an invitation. We’re reading it.

1. Today we’ve got English _________ maths.

2. There ___________ some men.

3. What __________ you doing? I’m watching a video.

4. Look at the ____________. She’s wearing a white dress.

Đáp án Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2021

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number (1 pt)

1. Shirt 2. Skirt 3. Scarf 4. Gloves 5. Jeans

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) (1 pt)

1. T 2. T 3. F 4. T 5. F

Question 3. Listen and draw the lines (1 pt)

1 - e

2 - d

3 - c

4 - b

5 - a

Question 4. Listen and tick (1 pt):

1. boots 2. three o’clock 3. tired

4. lion 5. women

Question 5. Listen and complete (1 pt)

1. seven 2. shirt 3. video

4. classroom 5. Playground

PART II: Reading and writing. (15 minutes)

Question 6: Choose the correct words and put them in the line.

1 - It's quarter to four.

2 - They're playing music.

3 - He was wet.

4 - There weren't any women.

Question 7: Read and insert the missing letters in the gaps.

1 - There are two women.

2 - I wash my hand at the sink.

3 - She's wearing green gloves.

4 - A lion cub is playing with a cube.

Question 8: Read and write one or more words in each gap.

1 - She's wearing boots.

2 - Look at the guest. They're talking.

3 - She's taking lots of photos.

4 - How many children are there? There are five children.

Question 9: Fill in each gap with a suitable word from the box.

1. Today we’ve got English ____and_____ maths.

2. There _____were______ some men.

3. What _____are_____ you doing? I’m watching a video.

4. Look at the _____bride_______. She’s wearing a white dress.

Tải nội dung đề thi và đáp án tại: Đề tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, ....được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
48 17.004
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm