Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học năm học 2018 - 2019 - Đề 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM TIN HỌC LỚP 5
Ma trận số lượng câu hỏi điểm
Mạch kiến
thức,
năng
Số
câu
s
điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm
tỷ lệ %
TN
TL/
TH
TL/
TH
TN
TL/
TH
TN
TL/
TH
Tổng
TL
1. Kĩ ng
n bản bằng
phương pháp
10 ngón
Số
câu
1
1
Số
điểm
0.5
0.5
5%
2. Soạn thảo
n bản: Tạo
bảng, chỉnh
sửa cấu trúc
căn lề
trong bảng
Số
câu
1
1
Số
điểm
0.5
0.5
5%
3. Soạn thảo
n bản:
Chèn hình
ảnh o văn
bản
Số
câu
1
2
Số
điểm
3.0
3.5
35%
4. Lập trình
Logo: Vẽ
hình bằng
vòng lặp lồng
nhau
Số
câu
1
1
2
2
Số
điểm
0.5
0.5
1.0
10%
5. Lập trình
Logo: Thc
hiện c thủ
tục
Số
câu
1
2
Số
điểm
0.5
1.0
10%
6. Lập trình
Logo: Tạo
các nh mẫu
trang trí, viết
ch làm
tính
Số
câu
1
2
Số
điểm
3.0
3.5
35%
Tổng
Số
câu
4
0
0
2
0
1
10
Số
điểm
2.0
-
-
3.5
-
3.0
10
100%
Tỷ lệ
%
20%
0%
0%
35%
0%
30%
100%
Tỷ lệ
theo
mức
20%
15%
35%
30%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tương quan giữa thuyết thực hành
Số câu
Điểm
Tỷ lệ
thuyết (10')
8
4
40%
Thực hành (30')
2
6
60%
Ma trận đề kiểm tra cuối m môn Tin học Lớp 5
MA TRẬN PHÂN BỐ U HỎI
Chủ đề
Mức
1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Cộng
1. năng văn bản bằng
phương pháp 10 ngón
Số câu
1
1
Câu số
A.1
2. STVB: Tạo bảng, sửa cấu
trúc căn lề trong bảng
Số câu
1
1
Câu số
A.2
3. STVB: Chèn hình nh vào
văn bản
Số câu
1
1
2
Câu số
A.3
B.2
4. Lập trình Logo: Vẽ hình
bằng vòng lặp lồng nhau
Số câu
1
1
2
Câu số
A.4
A.5
5. Lập trình Logo: Thực hiện
các thủ tục
Số câu
1
1
2
Câu số
A.6
A.7
6. Lập trình Logo: Tạo các
hình mẫu trang trí, viết chữ
làm tính
1
1
2
A.8
B.1
Tổng số câu
4
3
2
1
10
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA HỌC 2 TIN HỌC LỚP 5
A.
Trắc nghiệm (4đ)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu A.1 (0.5đ)(Mức 1) Chỉ số Errors trong phần mềm luyện Mario cho em biết điều gì?
A.Số phím em đã B. Tốc độ gõ. C. Số phím sai
Câu A.2 (0.5đ)(Mức 1) Để tạo bảng trong văn bản em phải sử dụng nút lệnh nào dưới đây.
A. B. C.
Câu A.3 (0.5đ)(Mức 2)
Một bạn học sinh muốn soạn thảo chèn được bức tranh như hình A nhưng khi thực hiện
lại giống như hình B. Giải thích nào sau đây đúng cho trường hợp này?
A B
A) Hình ảnh quá to nên chữ Mèo con đi học bị đẩy xuống
B) Đặt con trỏ soạn thảo trước chữ o con đi học rồi chèn ảnh
C) Bạn đã Enter xuống hàng trước khi chèn nh
Câu A.4(0.5đ)(Mức 1)
Để v 4 hình vuông cạnh 50 như hình bên. Em dùng câu lệnh nào sau đây?
A) Repeat 5[Repeat 4[fd 50 rt 90] rt 360/5]
B) Repeat 5[Repeat 4[fd 50 rt 90] rt 360/6]
C) Repeat 4[Repeat 4[fd 50 rt 90] rt 360/5]
D) Repeat 4[Repeat 4[fd 50 rt 90] rt 360/4]
Câu A.5 (0.5đ)(Mức 3)

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học năm học 2018 - 2019 - Đề 2 có bảng ma trận đề thi chuẩn theo TT 22 nhằm đánh giá chất lượng học tập của các em học sinh lớp 5, giúp các em luyện tập và nâng cao kiến thức. Đồng thời giúp các thầy cô ra đề thi học kì 2 chuẩn các mức độ cho các em học sinh. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2018 - 2019

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 5, và môn Toán 5. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
7 1.607
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 5 Xem thêm