Đề cương ôn tập học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm 2018 - 2019

Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KHOA HỌC - LỚP 5 - HỌC II
Họ tên : ……………………………………………………………….………..
Câu 1/ Đánh dấu x vào các cột ới đây cho phù hợp:
Các hiện tượng
Biến đổi học
Biến đổi hoá học
Cho vôi sống vào nước
Xi măng trộn với cát nước
Đinh mới đinh gỉ
Thuỷ tinh thể lỏng thuỷ tinh thể rắn
Câu 2/ Nêu hai việc làm để:
a/ Giảm tác hại đối với môi trường khi s dụng các loại chất đốt.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b/ Phòng tránh tai nạn khi sử dụng các loại chất đốt.
- …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 3/ Hãy viết chữ N vào ô trống trước việc n làm, chữ K trước việc không nên làm
- Để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn do điện gây ra
Phơi quần áo trên dây điện.
Báo cho người lớn biết khi phát hiện thấy dây điện bị đứt.
Trú mưa ới trạm điện.
Chơi thả diều dưới đường y điện.
Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Để tiết kiệm điện cần :
Chỉ dùng điện khi cần thiết .
Dùng điện theo ý thích.
Ra khỏi phòng nhớ tắt đèn, quạt, ti-vi,...
Hạn chế sử dụng điện trong đun nấu, sưởi, là quần áo,…
Câu 4/ Bạn thể m để diệt trừ gián ngay từ giai đoạn trứng của nó?)
…………………………………………………………………………….…………………………
Câu 5/ Bạn thể m để diệt trừ muỗi ngay từ giai đoạn trứng của nó?
………………………………………………………………………………………………………
Câu 6/ Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải nguồn năng
lượng sạch?(1đ)
A. Năng lượng mặt trời. B. Năng lượng gió.
C. Năng lượng nước chảy. D. Năng ợng từ than đá, xăng dầu, khí đốt.
Câu 7/ Chúng ta nên sử dụng tài nguyên trên Trái Đất như thế nào? sao?
- …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...…………………………
Câu 8/ Nối tên tài nguyên thiên nhiên cột A với vị trí của tài nguyên đó cột B cho phù hợp.
A
Tài nguyên thiên nhiên
B
Vị trí
1. Không khí,…
2. Các loại khoáng sản,…
a. Dưới lòng đất.
b. Trên mặt đất.
Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. Sinh vật, đất trồng,…
c. Bao quanh trái đất.
Câu 9/ Tại sao lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá huỷ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Câu 10/ Hãy điền tên các con vật cho sẵn vào các cột dưới đây cho phù hợp.
vàng, heo, sấu, chim, dơi, chuột, khỉ, bướm.
Động vật để trứng
………………………………………
……………………………………………
…………
Câu 11. Vẽ sơ đ quá trình sinh sản của thú ?
Câu 12. Theo em việc phá rừng bừa i sẽ dẫn đến những hậu quả ?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Câu 13 : Các vật không cho dòng điện chạy qua gọi ?(1đ)
a/ Vật dẫn điện. b/ Vật ch điện.
c/ Vật ngắt điện. d/ Cả ba ý trên.
Câu 14 : Sự biến đổi hoá học ? Cho dụ ?(1đ)

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Khoa học lớp 5

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Khoa học lớp 5 bao gồm chi tiết các dạng câu hỏi trong chương trình học môn Khoa học lớp 5 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, các dạng bài tập chuẩn bị cho các bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Bài tập ôn tập học kì 2 môn Khoa học lớp 5 bao gồm 18 câu hỏi cho các em học sinh tham khảo bao gồm các dạng bài tập trọng tâm, chi tiết giúp các em học sinh ôn luyện ôn thi chuẩn bị cho các bài thi cuối học kì 2. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi hướng dẫn ôn tập môn Khoa học cuối học kì 2 lớp 5 cho các em học sinh.

Đánh giá bài viết
34 7.063
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học Xem thêm