Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có file nghe năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 kèm file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối học kì 2 Tiếng Anh lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 5 mới của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

⇒ Tham khảo thêm đề cương ôn tập Tiếng Anh 5 mới nhất: Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 HOT

I. Nội dung đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 có file nghe

PART I. LISTENING

Question 1: Listen and tick (1pt)

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh

Question 2: Listen and number (1pt)

Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh

Question 3: Listen and match (1pt)

Đề kiểm tra cuối năm môn tiếng Anh lớp 5

Question 4: Listen and complete (2pt)

The story of Mai An Tiem

King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island. The _____________ was very far away. One day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave _____________________________. An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and ________. King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family ____________________ home.

PART II. READING AND WRITING

Question 5: Read and choose the best answer. (1pt)

Hello, My name’s Nguyen. I live in the capital of Vietnam. It’s has a lot of people and high buildings. It’s noisy, but I enjoy living here because life is exciting.

In summer, I don’t go to school so I often come to my hometown to stay with my grandmother in Ha Nam. It’s much quieter than Ha Noi. There are not so many people there. Things are cheaper. I like Ha Nam because the people are vary friendly.

1. Where does Nguyen live?

A. Hanoi

B. Ha Nam

C. Vietnam

2. Where does she go for summer holiday?

A. Hanoi

B. Ha Nam

C. Vietnam

3. Why does she enjoy living in Hanoi?- Because it’s_____________.

A. Comfortable

B. exciting

C. Peaceful

4. Which is quieter, Hanoi or Ha Nam?

A. Hanoi is

B. Ha Nam is

C. both of them

Question 6: Read and fill each blank a suitable word. (1pt)

Hi, I’m Tom. In my free time, I often (1)_______________ with my friends because I like sports (thể thao) very much. My father likes sports, too. He (2)_____________.

Twice a week. My mother doesn’t like sports, she likes shopping. She often (3)__________________ at weekend. And my sister likes music. She (4)___________.

Every day.

Question 7: Write the correct words with pictorial hints.

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

Question 8: Put the words in order to make correct sentences.

1. Where/ my/ bookshop/ is/ ?/

=>………………………………………………………………..

2. many/ seasons/ are/ How/ there/ Vietnam/ in/?/

=>……………………………………………………………….

3. theatre/ pharmacy/ The/ the/ next to/ is/./

=>………………………………………………………………

4. touch/ Don’t/ stove/ the/./

=>……………………………………………………………..

II. Đáp án đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 có file nghe

Part I. LISTENING

Question 1: Listen and tick (1pt): 1. B 2. B 3.C 4. B

Question 2: Listen and number (1pt) 1. b 2. a 3. d 4. a

Question 3: Listen and match (1pt) 1. a 2. d 3. c 4. b

Question 4: Listen and complete (2pt)

1. island 2. watermelon 3. drink 4. go back

PART II. READING AND WRITING

Question 5: Read and choose the best answer. (1pt)

1 - A; 2 - B: 3 - B; 4 - B; 

Question 6: Read and fill each blank a suitable word. (1pt)

1 - play;

2 - plays;

3 - go shopping/ stops;

4 - listens/ listens to music;

Question 7: Write the correct words with pictorial hints.

1 - police; 2 - cloudy; 3 - pagoda; 4 - chocolate;

Question 8: Put the words in order to make correct sentences.

1. Where is my bookshop?

2. How many seasons are there in Viet Nam?

3. The pharmacy is next to the theatre.

4. Don’t touch the stove.

III. Bộ đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 có đáp án

Lưu ý: Bạn đọc nhấp vào từng đường link để tham khảo & download tài liệu.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có file nghe. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
323 85.033
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • F -777 music
    F -777 music good
    Thích Phản hồi 19:57 18/12
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm