Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 2 LỚP 5 M HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
Part A: LISTENING
I. Listen and write in the blanks. There is one example.
EX: Whose birthday? Lam’s
1. How old is he? ________
2. Activities: ____________
3. Time finish? After _________o’clock
4. Bring? _____________cars and batteries.
II. Listen and color and write.
III. Listen and check (V). There is one example.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Ex: Where can William sit now?
A B V C
1. What is the first lesson today?
A B C
2. What should the students take to art class?
A B C
3. What did William forget to bring?
A B C
Part B: READING
I. Look and read. Choose the correct words and write them on the lines.
Example: When a lot of people like something or some one.
1 Something long and thin, usually made from wood.
2 Monkeys like eating this fruit.
3 A light, thin wall that can be easily moved.
4 An area of land on which rice is grown.
POPULAR
____________
____________
____________
____________
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A banana A screen A stick POPULAR A rice field
II. Read a conversation and choose the best answer. Write letter (A-E) for each answer.
There is one example.
Tam: You like swimming, don’t you, Nga?
Nga: E
1/ Tam: Does your sister like swimming too?
Nga:_______
2/ Tam: How often does your sister play soccer?
Nga:_______
3/ Tam: She’s very busy. And Do you have any swimming competitions, Nga?
Nga:_______
A/ Twice a week. Her team practices on Thursday and plays a match on Saturdays.
B/ Yes. I have competitions twice a month.
C/ I was at home. I was sick.
D/ No. She never goes swimming. She likes soccer.

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi cuối kì sắp tới.

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 2. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, .... Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
2 4.713
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm