Bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 i-Learn Smart Start

Bộ đề thi Smart Start grade 5 học kì 2 năm 2023

Bộ đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 5 i-Learn Smart Start có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

I. Tải đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 Smart Start

Mời bạn đọc tham khảo đề thi & download tại đây:

II. Nội dung bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối kì 2

ĐỀ 1

I. Fill the blanks.

Where; When; What; What time; How often;

1. _______ do you go to the supermarket? - Once a week.

2. ________ is your English lesson? - At 3 p.m.

3. ________ is your birthday? - It is in October.

4. ________ is she from? - She is from Vietnam.

5. ________ is your mother do? - She is a nurse.

II. Read and match.

AB
1. Listena. bowling
2. Watchb. to music
3. Goc. about the future plan
4. Playd. TV
5. Talke. baseball

Trên đây là Bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 i-Learn Smart Start có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Đề thi tiếng Anh lớp 5 giúp các em kiểm tra kiến thức hiệu quả.

Đánh giá bài viết
3 2.101
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh

    Xem thêm