Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 là bộ bao gồm 8 đề thi có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng đề giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối năm đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề cho các em học sinh theo các mức chuẩn kiến thức Thông tư 22. Mời thầy cô cùng các em tham khảo và tải về file đáp án và bảng ma trận chi tiết đầy đủ bộ 8 đề.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 - Đề số 2

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 trường tiểu học Võ Thị Sáu năm 2016 - 2017

Đề số 1

A. Trắc nghiệm:

Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: (câu 1 đến câu 2)

Câu 1. Sự kiện lịch sử đã kết thức cuộc kháng chiến chống Pháp, lập lại hoà bình ở miền Bắc là:

a. Chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947.
b. Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.
c. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954
d. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Câu 2. Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không"? (1 điểm)

a. Diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ.
b. Diễn ra trên đường Điên Biên Phủ ở Thủ đô Hà Nội.
c.Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.
d. Quân và dân Điện Biên Phủ tham gia chiến đấu.

Câu 3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm sau: (Trung Quốc, Liên Xô, Ô-xtrây-li-a, Cộng hòa Liên bang Nga) (1 điểm)

Nước .......................... giúp ta thiết kế và thi công Nhà máy thủy điện Hòa Bình?

Câu 4. Nối tên các châu lục ở cột A với các thông tin ở cột B cho phù hợp:(1 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5

Câu 5. Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống các câu sau: (1 điểm)

Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

Châu Phi Châu Mĩ
Châu Đại Dương Châu Âu

Câu 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm sau: (nóng ẩm, mát mẻ, lạnh nhất trên thế giới, khí hậu khô) (1 điểm)

Châu Nam Cực có khí hậu..........................................

B. Tự luận:

Câu 7. Vì sao vào ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện? (1 điểm)

Câu 8. Em hãy nêu vai trò to lớn của Nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước? (1 điểm)

Câu 9. Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta? Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau thế nào? (1 điểm)

Câu 10. Trên trái đất có mấy đại dương? Đó là những đại dương nào? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? (1 điểm)

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI CHK II

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn Lịch sử và Địa lí, Lớp 5

A. Trắc nghiệm: (Mỗi câu đúng 1 điểm)

Câu

1

2

3

6

Ý đúng

c

c

Liên Xô

lạnh nhất trên thế giới

Câu 4. (1 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5

Câu 5. (1điểm): Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống các câu sau:

Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

Đ Châu Phi S Châu Mĩ

S Châu Đại Dương S Châu Âu

B. Tự luận:

Câu 7. (1điểm): Ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện vì:

- Quân ta đã chiến thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam.

- Ngụy quân, ngụy quyền đã sụp đổ hoàn toàn.

Câu 8. (1 điểm):

Vai trò của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình:

- Cung cấp nguồn điện cho cả nước, phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.

- Ngăn chặn, hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ

- Cung cấp nước chống hạn cho một số tỉnh phía Bắc.

Câu 9. (1 điểm): Khí hậu cao, gió mưa thay đổi theo mùa.

- Miền Bắc có mùa đông lạnh, miền Nam nóng quanh năm

Câu 10. (1điểm): Trên trái đất có 4 đại dương. Đó là những đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương. Thái Bình Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất.

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)

Số câu

1

1

1

2

1

Câu số

1

2

7

Số điểm

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

2. Xây dựng CNXH trong cả nước (từ 1975 đến nay)

Số câu

1

1

1

1

Câu số

3

8

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

3. Việt Nam, Châu Á, châu Âu.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

4

9

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

4. Châu Phi, châu Mĩ,

Số câu

1

1

0

Câu số

5

Số điểm

1.0

1.0

0

5. Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

6

10

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

Tổng

Số câu

3

3

1

2

1

6

4

Số điểm

3.0

3.0

1.0

2.0

1.0

6.0

4.0

Đề số 2

PHẦN I: LỊCH SỬ (5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng nhất của câu 1, câu 3.

Câu 1. Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

B. Mở mang giao thông miền núi.

C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.

Câu 2. Chọn các từ ngữ cho trước sau đây và điền vào chỗ chấm (...) của đoạn văn cho thích hợp: hàng nghìn; Việt Nam và Liên Xô; xây dựng; 15 năm

Nhà máy thủy điện Hòa Bình là kết quả ........................ lao động sáng tạo đầy hi sinh gian khổ của ................ .......cán bộ, công nhân .................. ........................ là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp ............................ .. đất nước.

Câu 3. Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì?

A. Có quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến Quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

B. Có quyết định lấy tên nước là Việt Nam dân chủ cộng hoà; quyết định Quốc huy; Quốc kì là cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài hát Tiến Quân ca; Thủ đô là Hà Nội.

C. Có quyết định thành phố Sài Gòn - Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 4. Em hãy cho biết nhà máy Thuỷ Điện Hoà Bình có vai trò gì đối với công cuộc xây dựng đất nước?

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Câu 5. Tại sao nói: Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

PHẦN II: ĐỊA LÍ (5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng nhất của câu 2, câu 3.

Câu 1. Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ chấm sao cho đúng:

Châu Á có số dân ..................... .thế giới. Người dân sống tập trung đông đúc tại các..........................châu thổ và sản xuất lúa gạo là chính.

Câu 2. Châu Phi là châu lục:

A. Có nhiều đồng bằng rộng lớn màu mỡ

B. Có nền kinh tế chậm phát triển

C. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Câu 3. Trong các ý sau, ý nào nói không đúng đặc điểm của châu Nam Cực?

A. Động vật tiêu biểu ở châu Nam Cực là chim cánh cụt.

B. Châu Nam Cực là châu nằm ở vùng địa cực.

C. Châu Nam Cực có dân cư đông đúc.

Câu 4. Nêu một số hoạt động kinh tế của đất nước Hoa Kì?

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Câu 5. Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?

....................................................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5

PHẦN I: LỊCH SỬ (5 điểm).

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào ý C

Câu 2. (1 điểm) Điền theo thứ tự đúng là:

15 năm; hàng nghìn; Việt Nam và Liên Xô; xây dựng

Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào ý A

Câu 4. (1 điểm) Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là kết quả 15 năm lao động sáng tạo đầy gian khổ, hi sinh của hàng nghìn cán bộ công nhân Việt nam và Liên Xô, là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Câu 5. (1 điểm) Ngày 30 - 4 - 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước thống nhất và độc lập.

PHẦN II: ĐỊA LÍ (5 điểm).

Câu 1. (1 điểm) Điền đúng 2 từ: đông nhất; đồng bằng

Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào ý B

Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào ý C

Câu 4. (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

- Hoa Kì có nền kinh tế phát triển cao, trong đó nhiều ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới như sản xuất điện, máy móc, thiết bị,....

- Là một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.

Câu 5. (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì:

- Khu vực này có đồng bằng ven sông lớn, đất đai màu mỡ, khí hậu thời tiết thuận lợi cho việc trồng lúa.

- Dân cư tập trung đông đúc, có nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.

BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ KHỐI 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

2. Xây dựng CNXH trong cả nước (từ 1975 đến nay)

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

3. Việt Nam, Châu Á, châu Âu.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

4. Châu Phi, châu Mĩ.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

5. Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương.

Số câu

1

1

Số điểm

1.0

1.0

Tổng

Số câu

3

3

1

2

1

6

4

Số điểm

3.0

3.0

1.0

2.0

1.0

6.0

4.0

Đề số 3

Câu 1. (1 điểm) Chiến dịch Điên Biên Phủ thắng lợi vào vào thời gian nào?

A. 7- 6-1954. B . 9-5-1954.
C. 17-5-1954. D. 7- 5 -1954.

Câu 2. (1 điểm) Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không"?

a. Diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ.
b. Diễn ra trên đường Điên Biên Phủ ở Thủ đô Hà Nội.
c. Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.
d. Quân và dân Điện Biên Phủ tham gia chiến đấu.

Câu 3. (1 điểm) Cụm từ " nghìn cân treo sợi tóc" diễn tả tình thế hiểm nghèo của nước ta?

A. Sau Cách mạng tháng Tám B. Trước Cách mạng tháng Tám
C. Cuối tháng 12 – 1946 D. Khi Pháp gửi tối hậu thư

Câu 4. (1 điểm) Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ?

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Câu 5. (1 điểm) Vì sao nói ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Câu 6. (1 điểm) Ngành sản xuất chính của đa số người dân châu Á là:

A. Công, nông nghiệp B. Nông nghiệp
C. Công nghiệp D. Thủ công nghiệp

Câu 7. (1 điểm) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

A. Châu Phi B. Châu Mĩ
C. Châu Đại Dương D. Châu Âu

Câu 8. (1 điểm) Châu Nam Cực có khí hậu như thế nào?

a. Nóng ẩm b. Mát mẻ c. Lạnh nhất trên thế giới. d. Khí hậu khô

Câu 9. (1 điểm) Kể tên các châu lục và các đại dương trên thế giới?

.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Câu 10. (1 điểm) Vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?

..........................................................................................

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SỬ - ĐỊA LỚP 5

Câu 1. d (1 điểm)

Câu 2. c (1 điểm)

Câu 3. a (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

- Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm cho pháo đài khổng lồ của thực dân Pháp bị sụp đổ.

- Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Câu 5: (1 điểm)

Nói ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta, vì:

- Đó là ngày quân ta giải phóng Sài Gòn.

- Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

- Đất nước được thống nhất, độc lập.

Câu 6. b (1 điểm)

Câu 7. a (1 điểm)

Câu 8. c (1 điểm)

Câu 9: (1 điểm)

Kể tên các châu lục và các đại dương trên thế giới?

- Châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại dương và châu Nam Cực.

- Đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.

Câu 10: (1 điểm)

Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới vì:

+ Châu Phi nằm trong vành đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, lại không có biển ăn sâu vào đất liền.

+ Giữa châu lục có đường xích đạo đi qua.

+ Đai bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xa-van.

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

2. Xây dựng CNXH trong cả nước (từ 1975 đến nay)

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

3. Việt Nam, Châu Á, châu Âu.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

4. Châu Phi, châu Mĩ,

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

5. Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương.

Số câu

1

1

0

Số điểm

1.0

1.0

0

Tổng

Số câu

3

3

1

2

1

6

4

Số điểm

3.0

3.0

1.0

2.0

1.0

6.0

4.0

Đề số 4

Câu 1. (1 điểm) Chiến dịch Điên Biên Phủ thắng lợi vào vào thời gian nào?

A. Ngày 7 / 6 / 1954. B. Ngày 9 / 5 / 1954.
C. Ngày 17 / 5 / 1954. D. Ngày 7 / 5 / 1954.

Câu 2. (1 điểm) Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không"?

A. Diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ.
B. Diễn ra trên đường Điên Biên Phủ ở Thủ đô Hà Nội.
C. Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.
D. Quân và dân Điện Biên Phủ tham gia chiến đấu.

Câu 3. (1 điểm) Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 30 / 12 / 1988. B. Ngày 6 / 11 / 1979.
C. Ngày 16 / 11 / 1979. D. Ngày 04 / 04 / 1994.

Câu 4. (1 điểm) Tại sao nói: Ngày 30 / 4 / 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Câu 5. (1 điểm) Cuối tháng 6, đầu tháng 7 – 1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) họp tại Hà Nội và đã có những quyết định gì?

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Câu 6. (1 điểm) Ngành sản xuất chính của đa số người dân châu Á là:

A. Công, nông nghiệp B. Nông nghiệp
C. Công nghiệp D. Thủ công nghiệp

Câu 7. (1 điểm) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

A. Châu Phi B. Châu Mĩ
C. Châu Đại Dương D. Châu Âu

Câu 8. (1 điểm) Châu Nam Cực có khí hậu như thế nào?

A. Nóng ẩm B. Mát mẻ C. Lạnh nhất trên thế giới. D. Khí hậu khô

Câu 9. (1 điểm) Nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu?

............................................................................................................................................

Câu 10. (1 điểm) Trên trái đất có mấy đại dương? Đó là những đại dương nào? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất?

..................................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào ý D

Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào ý C

Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào ý B

Câu 4: (1 điểm)

Vì ngày 30 / 4 / 1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập, non sông thu về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà.

Câu 5. (1 điểm)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 6. (1 điểm) Khoanh vào ý B

Câu 7. (1 điểm) Khoanh vào ý A

Câu 8. (1 điểm) Khoanh vào ý C

Câu 9: (1 điểm)

Hoạt động kinh tế của các nước châu Âu là:

Các nước châu Âu có nền kinh tế phát triển, họ sản xuất và buôn bán nhiều loại hàng hóa. Những sản phẩm công nghiệp của châu Âu nổi tiếng thế giới là máy bay, ô tô, thiết bị, hàng điện tử, len dạ, dược phẩm, mĩ phẩm,...

Câu 10: (1 điểm)

Trên trái đất có 4 đại dương. Đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Thái Bình Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất.

BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ KHỐI 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

2. Xây dựng CNXH trong cả nước (từ 1975 đến nay)

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

3. Việt Nam, Châu Á, châu Âu.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

4. Châu Phi, châu Mĩ,

Số câu

1

1

0

Số điểm

1.0

1.0

0

5. Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

Tổng

Số câu

3

3

1

2

1

6

4

Số điểm

3.0

3.0

1.0

2.0

1.0

6.0

4.0

Đánh giá bài viết
4 1.501
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử - Địa Xem thêm