Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi theo thông tư 22. Các đề thi học kì 2 lớp 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề học kì 2 chuẩn các mức độ cho các em học sinh. Sau đây mời các thầy cô cùng các em cùng tham khảo chi tiết.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2020

Đề bài: Đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5 năm 2019

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 8 (4 điểm)

Câu 1: Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi vào thời gian nào?

A . 13/3/1954

B. 30/3/1954

C. 7/5/1954

Câu 2: Người anh hùng đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch Điện Biên phủ là ai?

A. Phan Đình Giót

B. La Văn Cầu

C. Tô Vĩnh Diện

Câu 3: Theo Hiệp định Giơ- ne- vơ, con sông được chọn là giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam và Bắc là:

A. sông Gianh

B. sông Bến Hải

C. sông Đồng Nai

Câu 4: Hiệp định Pa-ri được kí kết vào ngày, tháng năm nào?

A. 21 / 7 /1954.

B. 27 /1/1973

C. 30 / 4/1975.

Câu 5: Châu lục có diện tích lớn nhất là:

A. châu Á

B. châu Mỹ

C. châu Âu

Câu 6: Các nước láng giềng của Việt Nam là:

A. Trung Quốc, Lào, Cam - pu chia

B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan

C. Lào, Cam- pu chia, In - đô - nê- xi- a.

Câu 7: Trong các ý sau, ý nào nói nêu đúng đặc điểm địa hình của châu Á?

A. 2/3 diện tích là đồng bằng, 1/3 diện tích là đồi núi.

B. 1/4 diện tích là đồng bằng, 3/4 diện tích là đồi núi.

C. Địa hình tương đối cao, toàn bộ châu lục được coi như một cao nguyên khổng lồ.

Câu 8: Diện tích nhỏ nhất thuộc về đại dương:

A. Thái Bình Dương.

B. Ấn Độ Dương.

C. Bắc Băng Dương.

D. Đại Tây Dương.

Câu 9: Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm (..........) trong câu sau: (1 điểm)

a) Châu Á có số dân ……………………thế giới, ….........................là ngành sản xuất chính của người dân châu Á.

b) Giai đoạn 1954 - 1975, nhân dân miền Nam đứng lên chiến đấu chống đế quốc ..............còn nhân dân miền Bắc vừa tiến hành xây dựng ..................................................., vừa chống trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ, đồng thời chi viện cho miền Nam.

II- PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 10 (1 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ?

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Câu 11 (2 điểm) Cuối tháng 6 đầu tháng 7- 1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khoá VI) họp tại Hà Nội và đã có những quyết định gì?

Câu 12 (2 điểm) a) Nêu một số đặc điểm về địa hình và khí hậu của châu Phi?

b) Vì sao châu Phi có khí hậu như vậy?

Đáp án: Đề thi học kì 2 môn Địa lý - Lịch sử lớp 5 năm 2019

Phần trắc nghiệm

Từ câu 1 đến câu 8, mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

C

A

B

B

A

A

B

C

Câu 9: (1 điểm, mỗi chỗ trống điền đúng được 0,25 điểm) Thứ tự các từ cần điền là:

a) đông nhất, nông nghiệp

b) Mỹ, chủ nghĩa xã hội.

Câu 10: (1 điểm) Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ là: là mốc son chói lọi góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Câu 11: (2 điểm) Cuối tháng 6- đầu tháng 7- 1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khoá VI) họp tại Hà Nội và đã có những quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 12: (2 điểm)

a) - Đặc điểm địa hình châu Phi là: Địa hình tương đối cao, đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xa van.

- Đặc điểm khí hậu châu Phi: Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.

b) Khí hậu châu Phi có đặc điểm như vậy là do: Châu Phi nằm trong vòng đai nhiệt đới, có đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục, diện tích rộng lớn lại không có biển ăn sâu vào đất liền.

Ma trận câu hỏi kiểm tra cuối học kì 2 Sử - Địa lớp 5

NỘI DUNG

 

MỨC 1

MỨC 2

MỨC 3

MỨC 4

TỔNG

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

PHẦN LỊCH SỬ

Số câu

4

 

1/2

 

 

2

 

 

4,5

2

Câu số

1,2,3,4

 

9b

 

 

10,11

 

 

 

 

Số điểm

2

 

0,5

 

 

3

 

 

2,5

3

PHẦN ĐỊA LÍ

Số câu

2

 

2,5

 

 

1/2

 

1/2

4,5

1

Câu số

5,6

 

7,8,9a

 

 

12a

 

12b

 

 

Số điểm

1

 

1,5

 

 

1

 

1

2,5

2

 

TỔNG

Số câu

6

 

3

 

 

2,5

 

0,5

9

3

Số điểm

3

 

2

 

 

4

 

1

5

5

Đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2019 

Đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5

Trường Tiểu học

Họ và tên: ………………………

Lớp: Năm/ ……………………..

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM - Năm học 2016-2017

MÔN: LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ

Ngày kiểm tra: / / 2017

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)

A. Trắc nghiệm:

Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: (câu 1 đến câu 2)

Câu 1. Sự kiện lịch sử đã kết thức cuộc kháng chiến chống Pháp, lập lại hoà bình ở miền Bắc là:

a. Chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947.
b. Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.
c. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954
d. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Câu 2. Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không"? (1 điểm)

a. Diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ.
b. Diễn ra trên đường Điên Biên Phủ ở Thủ đô Hà Nội.
c.Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.
d. Quân và dân Điện Biên Phủ tham gia chiến đấu.

Câu 3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm sau: (Trung Quốc, Liên Xô, Ô-xtrây-li-a, Cộng hòa Liên bang Nga) (1 điểm)

Nước .......................... giúp ta thiết kế và thi công Nhà máy thủy điện Hòa Bình?

Câu 4. Nối tên các châu lục ở cột A với các thông tin ở cột B cho phù hợp:(1 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5

Câu 5. Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống các câu sau: (1 điểm)

Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

Châu Phi Châu Mĩ
Châu Đại Dương Châu Âu

Câu 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm sau: (nóng ẩm, mát mẻ, lạnh nhất trên thế giới, khí hậu khô) (1 điểm)

Châu Nam Cực có khí hậu..........................................

B. Tự luận:

Câu 7. Vì sao vào ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện? (1 điểm)

Câu 8. Em hãy nêu vai trò to lớn của Nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước? (1 điểm)

Câu 9. Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta? Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau thế nào? (1 điểm)

Câu 10. Trên trái đất có mấy đại dương? Đó là những đại dương nào? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? (1 điểm)

Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI CHK II

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn Lịch sử và Địa lí, Lớp 5

A. Trắc nghiệm: (Mỗi câu đúng 1 điểm)

Câu

1

2

3

6

Ý đúng

c

c

Liên Xô

lạnh nhất trên thế giới

Câu 4. (1 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5

Câu 5. (1điểm): Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống các câu sau:

Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

Đ Châu Phi S Châu Mĩ

S Châu Đại Dương S Châu Âu

B. Tự luận:

Câu 7. (1điểm): Ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện vì:

- Quân ta đã chiến thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam.

- Ngụy quân, ngụy quyền đã sụp đổ hoàn toàn.

Câu 8. (1 điểm):

Vai trò của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình:

- Cung cấp nguồn điện cho cả nước, phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.

- Ngăn chặn, hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ

- Cung cấp nước chống hạn cho một số tỉnh phía Bắc.

Câu 9. (1 điểm): Khí hậu cao, gió mưa thay đổi theo mùa.

- Miền Bắc có mùa đông lạnh, miền Nam nóng quanh năm

Câu 10. (1điểm): Trên trái đất có 4 đại dương. Đó là những đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương. Thái Bình Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất.

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)

Số câu

1

 

1

 

 

 

 

1

2

1

 

Câu số

1

 

2

 

 

 

 

7

 

 

 

Số điểm

1.0

 

1.0

 

 

 

 

1.0

2.0

1.0

2. Xây dựng CNXH trong cả nước (từ 1975 đến nay)

Số câu

 

 

1

 

 

1

 

 

1

1

 

Câu số

 

 

3

 

 

8

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

1.0

 

 

1.0

 

 

1.0

1.0

3. Việt Nam, Châu Á, châu Âu.

Số câu

 

 

1

 

 

1

 

 

1

1

 

Câu số

 

 

4

 

 

9

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

1.0

 

 

1.0

 

 

1.0

1.0

4. Châu Phi, châu Mĩ,

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

0

 

Câu số

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

1.0

 

 

 

 

 

 

 

1.0

0

5. Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương.

Số câu

1

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

Câu số

6

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

1.0

 

 

1.0

 

 

 

 

1.0

1.0

Tổng

Số câu

3

 

3

1

 

2

 

1

6

4

 

Số điểm

3.0

 

3.0

1.0

 

2.0

 

1.0

6.0

4.0

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới các em học sinh tham khảo chi tiết bộ đề sau đây:

Tham khảo các đề thi lớp 5 khác:

Đánh giá bài viết
408 93.118
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử - Địa Xem thêm