Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hóa Quỳ, Thanh Hóa

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hóa Quỳ, Thanh Hóa là đề kiểm tra định kì cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2014-2015. Tài liệu này bao gồm đề thi và đáp án, giúp các bạn học sinh ôn tập kiến thức, vận dụng kiến thức vào việc làm bài tập. Chúc các bạn học tốt.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2013-2014 trường Tiểu học Đại Đồng

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Đức Lâm, Hà Tĩnh

TRƯỜNG TIỂU HỌC
HÓA QUỲ

PHIẾU KIỂM TRA LỚP 5
(Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 2)
Môn: TOÁN
Họ và tên học sinh:………………….Lớp: …
Họ và tên giáo viên dạy: …………………….

Năm học 2014 - 2015

I. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (Mỗi câu trả lời đúng cho 0.5 điểm)

Câu 1: Hỗn số chỉ phần tô màu là:

Câu 2: Tám đơn vị, sáu phần mười, năm phần trăm viết được số thập phân là:

A. 8,56 B. 86,5 C. 865 D. 8,65

Câu 3: Tỉ số phần trăm của hai số 2,8 và 80 là :

A. 2,8% B. 50% C. 3,5 % D. 35 %

Câu 4: 1 tấn 8 kg = . . . . tấn. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 1,008 B. 1,08 C. 1,8 D. 1,0008

Câu 5: Dấu (>; <; =) điền vào chỗ chấm của: 8 m2 50 dm2 . . . 8,05 m2 là:

A. < B. > C . =

Câu 6: Một người đi xe máy trong 3 giờ được 105 km. Vận tốc của người đi xe máy là:

A. 35 km B. 3,5 km/giờ C. 35 giờ D. 35 km/giờ

II. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính (4 điểm - Học sinh không được dùng máy tính bỏ túi)

a) 678 + 12,47 b) 154,2 – 14,7 c) 24,6 x 3,4 d) 24,36 : 12

Bài 2: (3 điểm) Người ta làm một cái thùng không nắp bằng tôn dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 60 cm, chiều cao 50cm. Tính diện tích tôn để làm cái thùng đó (không kể mép hàn)?

Đáp án đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Đồng

Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Đồng

I. Khoanh tròn vào các chữ cái đúng: (3 điểm) Mỗi ý đúng cho 0.5 điểm.

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

D

C

A

B

D

Câu 1: (Học sinh đặt tính và tính đúng – Mỗi phép tính cho 1 điểm)

Câu 2: (3 điểm) – Mỗi phép tính cho điểm

Tóm tắt Giải Điểm

Thùng hình HCN không có nắp:
Chiều dài: 80cm
Chiều rộng: 60cm
Chiều cao: 50cm
Tính diện tích tôn cần dùng?

Chu vi mặt đáy là:
(80 + 60 ) x 2 = 2800(cm)
Diện tích xung quanh là:
2800 x 50 = 140 000 (cm2)
Diện tích mặt đáy là:
80 x 60 = 4800 (cm2)
Diện tích tôn cần dung là:
140 000 + 4 800 = 144 800 (cm2)
Đáp số: 144 800 cm2
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
Đánh giá bài viết
14 10.930
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán Xem thêm