Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2013-2014 trường Tiểu học Đại Đồng

Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2013-2014 trường Tiểu học Đại Đồng có đáp án là tài liệu tham khảo hay, giúp các em học sinh lớp 5 tự ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm chuẩn bị tốt cho kì thi giữa học kì 2, bài thi cuối năm.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm học 2013-2014 trường Tiểu học Đại Đồng

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học số 2 Ân Đức, Bình Định

Họ và tên: ....................................

Lớp: 5....

Trường: Tiểu học Đại Đồng

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

Năm học: 2013 - 2014

Môn học: Lịch sử và Địa lí - Lớp 5

(Thời gian làm bài 40 phút)

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: (2 điểm)

a) Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi vào thời gian nào?

A. 13/3/1954 B. 30/3/1954 C. 7/5/1954

b) Người anh hùng đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch Điện Biên phủ là ai?

A. Phan Đình Giót B. La Văn Cầu C. Tô Vĩnh Diện

c) Theo Hiệp định Giơ- ne- vơ, con sông được chọn là giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam và Bắc là:

A. sông Gianh B. sông Bến Hải C. sông Đồng Nai

d) Hiệp định Pa-ri được kí kết vào ngày, tháng năm nào?

A. 21 / 7 /1954 . B. 27 /1/1973 C. 30 / 4/1975.

e) Châu lục có diện tích lớn nhất là:

A. châu Á B. châu Mỹ C. châu Âu

g) Các nước láng giềng của Việt Nam là:

A. Trung Quốc, Lào, Cam- pu chia

B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan

C. Lào, Cam- pu chia, In - đô- nê- xi- a.

h) Trong các ý sau, ý nào nói nêu đúng đặc điểm địa hình của châu Á?

A. 2/3 diện tích là đồng bằng, 1/3 diện tích là đồi núi.

B. 1/4 diện tích là đồng bằng, 3/4 diện tích là đồi núi.

C. Địa hình tương đối cao, toàn bộ châu lục được coi như một cao nguyên khổng lồ.

i) Diện tích nhỏ nhất thuộc về đại dương:

A. Thái Bình Dương. B. Ấn Độ Dương.

C. Bắc Băng Dương. D. Đại Tây Dương.

Câu 2: (1 điểm) Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm (..........) trong câu sau:

a) Châu Á có số dân ……………………thế giới.........................là ngành sản xuất chính của người dân châu Á.

b) Giai đoạn 1954 - 1975, nhân dân miền Nam đứng lên chiến đấu chống đế quốc.............. còn nhân dân miền Bắc vừa tiến hành xây dựng..................................................., vừa chống trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ, đồng thời chi viện cho miền Nam.

II - PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ?

Câu 2 (2 điểm) Cuối tháng 6 - đầu tháng 7 - 1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khoá VI) họp tại Hà Nội và đã có những quyết định gì?

Câu 3 (1,5 điểm) Trên thế giới có mấy châu lục và mấy đại dương, hãy kể tên các châu lục và đại dương?

Câu 4 (2 điểm) Nêu một số đặc điểm về địa hình và khí hậu của châu Phi?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Đồng

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2013- 2014
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi ý được 0,25 điểm

a - C b - A c - B d - B e - A g - A h - B i - C

Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Từ cần điền lần lượt là:

a) đông nhất, nông nghiệp

b) Mỹ, Chủ nghĩa xã hội

II - PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)

Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ là: là mốc son chói lợi góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Câu 2: (2 điểm)

Cuối tháng 6 - đầu tháng 7 - 1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khoá VI) họp tại Hà Nội và đã có những quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 3: (1,5 điểm)

Trên thế giới có:

  • 6 châu lục là: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Nam Cực.
  • Có 4 đại dương là: Thái Bình Dương, Đại Tây dương, Ấn Độ Dương , Bắc Băng Dương

Câu 4: (2 điểm)

  • Đặc điểm đại hình châu Phi là: Địa hình tương đối cao, đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xa van.
  • Đặc điểm khí hậu châu Phi: Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hóa Quỳ, Thanh Hóa

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Trung Hưng, Hưng Yên

Đánh giá bài viết
81 14.078
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử - Địa Xem thêm