Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Trần Thệ, Kiên Giang năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Trần Thệ, Kiên Giang năm học 2016 - 2017 có đáp án và bảng ma trận kèm theo. Đây là đề thi định kì cuối kì II lớp 5 môn Toán được Thư viện lớp 5 VnDoc sưu tầm dành cho các bạn học sinh lớp 5 ôn tập, nhằm đạt kết quả tốt trong bài thi cuối năm. Mời các bạn cùng tham khảo tải về chi tiết đề thi đáp án và bảng ma trận.

Trường: Tiểu học Trần Thệ

Lớp:................................

Tên:................................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN-KHỐI 5

Năm học: 2016 – 2017

Thời gian: 40 phút

Bài 1. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp: (1 điểm)

Viết số

Đọc số

…………...

Ba mươi chín phẩy một trăm linh tám.

135,32

……………………………………………………………………………

52,193

……………………………………………………………………………

…………...

Năm nghìn không trăm linh hai phẩy không tám.

Bài 2: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

a. 68,548 + 32, 126

b. 128,6 x 4,5

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

a) 5,216m3 = ..... dm3 b) 5tấn 374kg = ...... tấn

Bài 4: Chữ số 9 trong số thập phân 24,139 có giá trị là: (1 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống: (1 điểm)

2 giờ 45 phút = 2,45 giờ

512 cm = 5,12 m

Bài 6: Tìm x, biết: (1 điểm)

a. X + 25,346 = 135,27

b. X x 4,2 = 152,88

Bài 7: Số chia hết cho cả 2, 5 và 9 là: (1 điểm)

A. 1370 B. 2576 C. 85324 D. 6030

Bài 8: Một đội bóng rổ đã thi đấu 20 trận, thắng 12 trận, như thế tỉ số phần trăm trận thắng của đội bóng đó là? (1 điểm)

A. 12% B. 32% C. 60% D. 75%

Bài 9: Một cái hộp hình chữ nhật có chiều dài 15dm, chiều rộng 9dm và chiều cao 7dm. Tính diện tích xunh quanh của hình hộp chữ nhật đó: (1 điểm)

Bài giải

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Bài 10: Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút, ô tô đi với vận tốc 48 km/giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B? (1 điểm)

Bài giải

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán lớp 5 học kì 2

Bài 1. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp: (1 điểm)

Viết số

Đọc số

39,108

Ba mươi chín phẩy một trăm linh tám.

135,32

Một trăm ba mươi lăm phẩy ba mươi hai.

52,193

Năm mươi hai phẩy một trăm chín mươi ba.

5002,08

Năm nghìn không trăm linh hai phẩy không tám.

Câu 2: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

a. 100,674 b. 578,7

Câu 3: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

a) 5,216m3 = 5216 dm3 b) 5tấn 374kg = 5,374 tấn

Câu 4: (1 điểm)

D. 9/1000

Câu 5: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

2 giờ 45 phút = 2,45 giờ S

512 cm = 5,12 m Đ

Câu 6: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

a. X + 25,346 = 135, 27 b. X x 4,2 = 152,88

X = 135,27 – 25,346 X = 152,88 : 4,2

X = 109,924 X = 36,4

Câu 7: (1 điểm)

D. 6030

Câu 8: (1 điểm)

C. 60%

Câu 9: (1 điểm)

Bài giải

Chu vi mặt đáy là:

(15 + 9) x 2 = 48 (dm) (0,5đ)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

48 x 7 = 336 (dm2) (0,5đ)

Đáp số: 336 (dm2)

Câu 10: (1 điểm)

Bài giải

Thời gian ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B kể cả thời gian nghỉ là:

10 giờ 45 phút – 6 giờ = 4 giờ 45 phút (0,25đ)

Thời gian ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B không kể thời gian nghỉ là:

4 giờ 45 phút - 15 phút = 4 giờ 30 phút (0,25đ)

Đổi : 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ (0,25đ)

Độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là:

48 x 4,5 = 216 (km) (0,25đ)

Đáp số: 216 km

Đánh giá bài viết
20 6.369
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán Xem thêm