Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2019 - 2020 - Đề số 2

Đề thi toán lớp 5 học kì 2 năm học 2019 - 2020 do đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn tổng hợp đề toán lớp 5 kì 2 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 5 kì 2 có trong đề thi lớp 5. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 5 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Giá trị của chữ số 6 trong số 24,936 là:

A. 6               B.\frac{6}{{100}}             C. \frac{6}{{10}}             D.\frac{6}{{1000}}

Câu 2: Phân số được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

A. 44%            B.50%             C.60%             D. 80%

Câu 3: Tỉ số phần trăm của 12 và 60 là:

A. 30%            B.10%             C. 20%             D. 200%

Câu 4: Giá trị của biểu thức 7,71 + 1,5 x 9,4 là:

A. 21,15           B.19,63            C. 21,81            D. 20,22

Câu 5: Cho số 120. Vậy 15% của số đó là bao nhiêu?

A. 18               B.20              C. 24              D. 22

II. Phần tự luận

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a, 4km 3m = … km                 b, 6285kg = … tấn … tạ …kg

c, 15,4 giờ = … giờ … phút          d, 7m² 12dm² = …cm²

Bài 2: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 50,4 lít dầu, thùng thứ hai chứa 32,8 lít dầu. Người ta đem số dùng ở các thùng đó chia vào chai nhỏ , mỗi chai chứa 0,4 lít dầu.

a, Hỏi người ta có tất cả bao nhiêu chai dầu?

b, Biết 1 chai dầu được bán với giá 10000 đồng. Số tiền thu được sau khi bán một nửa số chai dầu là?

Bài 3: Trên quãng đường từ A đến B, một xe máy đi với vận tốc 40km/giờ mất 4,5 giờ. Hỏi cũng quãng đường AB đó, một ô tô đi với vận tốc 75km/giờ mất bao nhiêu thời gian?

B. Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D A C C A

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, 4km 3m = 4,003 km                  b, 6285kg = 6 tấn 2 tạ 85kg

c, 15,4 giờ = 15 giờ 24 phút             d, 7m² 12dm² = 71200 cm²

Bài 2:

a, Tổng số lít dầu trong cả hai thùng là:

50,4 + 32,8 = 83,2 (lít)

Số chai dầu chia được là:

83,2 : 0,4 = 208 (chai)

b, Số chai dầu đã bán là:

208 : 2 = 104 (chai)

Số tiền thu được sau khi bán 104 chai dầu là:

10000 x 104 = 1 040 000 (đồng)

Đáp số: a, 208 chai dầu b, 1 040 000 đồng

Bài 3:

Độ dài quãng đường AB là:

40 x 4,5 = 180 (km)

Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là:

180 : 75 = 2,4 (giờ)

Đáp số: 2,4 giờ

------------------

Ngoài đề thi toán lớp 5 học kì 2 năm học 2019 - 2020 trên, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo các đề kiểm tra toán lớp 5 học kì 2, đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi lớp 5 kì 2 của các môn Toán lớp 5, Tiếng Việt lớp 5Tiếng Anh lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn.

Đánh giá bài viết
12 2.074
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm