Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 năm 2019-2020

Tổng hợp dạng bài tập ôn cuối kì 2 lớp 5 môn Anh

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 năm 2019-2020 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 5 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để nhận thêm những bộ tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Đề ôn tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh 5 cuối kì 2 lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5môn Tiếng Việt 5. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại:

1. A. takeB. lateC. tableD. fall
2. A. winterB. springC. likeD. fishing
3. A. hotB. coldC. soccerD. volleyball
4. A. MusicB. hundredC. summerD. bus
5. A. weatherB. seasonC. wearD. breakfast

II. Sắp xếp các câu ở bên trái thành một đoạn hội thoại thích hợp:

A. Yes, I like it very much.

B. Do you play soccer?

C. What’s the weather like in your country in summer?

D. Yes, I usually play with my friends.

E. So what do you do when it’s hot?

F. Very hot.

G. I often go swimming.

H. Do you like hot weather?

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

III. Chọn đáp án đúng nhất

14. What’s your favorite drink? – ............

A. Chicken

B. Beef

C. Lettuce

D. Soda

15. What’s the matter? - I’m very hungry. I want some .............

A. knives

B. iced tea

C. lemonade

D. sandwiches

16. Which are your brother’s favorite dishes? - ............

A. No, thanks.

B. I’m thirsty.

C. Cartoons.

D. Chicken noodles and apple pies.

17. ............ is there to eat? - There’re some apples.

A. Who

B. Where

C. When

D. What

18. ............ do you feel? - I feel very hungry.

A. Who

B. Why

C. Which

D. How

19. We’re very ............ now. We don’t want any more food or drink.

A. cold

B. hot

C. full

D. hungry

20. I would like ............ orange.

A. a

B. an apple

C. much

D. any

21. Watermelon is his favorite ............ .

A. drink

B. vegetable

C. meat

D. fruit

22. We want five .............

A. milk

B. bread

C. Melons

D. cheese

23. How about a ............?

A. meat

B. cheese

C. sandwich

D. sugar

IV. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

Bi is twelve years old. He is in grade 6. He lives in a house with his mother, father and sister. Their house is next to a bookstore. In the neighborhood, there is a restaurant, a market and a stadium. Bi’s father works in a restaurant. His mother works in a market. Bi goes to school every morning. He has classes from seven to fifteen past eleven.

Every morning, Bi gets up at six. He watches his face and brushes his teeth. At six –thirty he eats breakfast, then he goes to school. At twelve thirty, he goes home and has lunch. In the afternoon, he plays soccer. In the evening, he does his homework, then watches television.

24. What time does he get up every morning ?

__________________________________

25. What does he do after breakfast ?

__________________________________

26. Does he go to school in the afternoon ?

__________________________________

27. Does he play soccer in the afternoon?

__________________________________

28. What does Bi do in the evening?

__________________________________

-The end-

Đáp án đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5

I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại:

1-d 2-c 3-b 4-a 5-b

II. Sắp xếp các câu ở bên trái thành một đoạn hội thoại thích hợp:

6-c 7-f 8-h 9-a

10-e 11-g 12-b 13-d

III. Chọn đáp án đúng nhất

14-d 15-d 16-d 17-d 18-d

19-c 20-c 21-d 22-c 23-c

IV. Đọc và trả lời các câu hỏi:

24. He gets up at six.

25. After breakfast, he goes to school.

26. No, he doesn’t

27. Yes, he does. Does he play soccer in the afternoon?

28. In the evening, he does his homework, then watches television.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 năm 2019-2020. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2019 - 2020, Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Trung Thành có đáp án, Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 7.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 2.774
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm