Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 trường Tiểu học Kỳ Phú, Ninh Bình năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 trường tiểu học Kỳ Phú, Ninh Bình năm học 2016 - 2017 có đáp án và bảng ma trận theo Thông tư 22 kèm theo là đề thi tham khảo hay dành cho cả giáo viên và học sinh được Thư viện đề thi VnDoc sưu tầm và giới thiệu. Sau đây mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra học kì 2 sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22

PHÒNG GD&ĐT NHO QUAN

TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ PHÚ

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2016-2017

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ

(Thời gian làm bài: 40 phút)

Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng nhất hoặc trả lời các câu hỏi theo hướng dẫn dưới đây:

A. PHẦN LỊCH SỬ

Câu 1. Phong trào "Đồng khởi" nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng nông thôn miền Nam. Địa phương là nơi tiểu biểu của phong trào "Đồng khởi" là:

A. Sài Gòn B. Hà Nội
C. Cần Thơ D. Bến Tre

Câu 2. Trung ương Đảng quyết định mở Đường Trường Sơn vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 19-5-1959 B. Ngày 19-5-1890
C. Ngày 17-1-1960 D. Ngày 17-1-1973

Câu 3. Mỹ - Diệm làm gì để thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta?

A. Khủng bố dã man những người đòi tổng tuyển cử thống nhất đất nước
B. Thực hiện chính sách "tố cộng", "diệt cộng"
C. Thẳng tay đàn áp các chiến sĩ cách mạng và người dân vô tội
D. Cả ba ý trên.

Câu 4. Người con ưu tú, người chiến sĩ kiên trung của quê hương Ninh Bình, đã anh dũng cắm cờ cách mạng trên đỉnh núi Non Nước (núi Dục Thúy) và hi sinh khi mới 18 tuổi là:

A. Giáp Văn Khương B. Lương Văn Tụy
C. Trương Hán Siêu D. Vũ Phạm Khải

Câu 5: Điền các cụm từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ chấm:

(Tiến quân ca; lá cờ đỏ sao vàng; Hồ Chí Minh; Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là ...............................................................; quyết định Quốc huy; Quốc kì là ...............; Quốc ca là bài .........................................; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là thành phố....................................................

B. PHẦN ĐỊA LÝ

Câu 6: Châu Á có khí hậu như thế nào?

A. Châu Á có khí hậu nhiệt đới.
B. Châu Á có khí hậu hàn đới.
C. Châu Á có khí hậu ôn đới.
D. Châu Á có đủ các đới khí hậu: từ hàn đới, ôn đới đến nhiệt đới.

Câu 7: Đa số dân cư châu Âu là người:

A. Da vàng B. Da trắng
C. Da đen D. Da nâu

Câu 8: Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông lần lượt là:

A. Đồng bằng lớn, núi cao, hoang mạc
B. Núi cao, đồng bằng lớn, núi thấp và cao nguyên
C. Đồng bằng, núi cao, núi thấp và cao nguyên
D. Núi cao, hoang mạc, núi thấp và cao nguyên

Câu 9: Tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong thông tin sau:

"Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu ......................., thực vật và động vật độc đáo. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế .................... nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục ........... nhất thế giới."

Câu 10: Hoa Kỳ thuôc châu lục nào? Nêu những ngành công nghiệp phát triển nhất của Hoa Kì ?

...........................................................................................................................................................

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Sử - Địa lớp 5

PHẦN A: LỊCH SỬ (5 điểm)

* Từ câu 1 đến câu 4, đúng mỗi câu đạt 1,0đ

Câu

1

2

3

4

Đáp án

D

A

D

B

Câu 5: (1điểm)

Học sinh điền đúng mỗi từ cho 0,25 điểm

Thứ tự cần điền là:

- Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- lá cờ đỏ sao vàng

- tiến quân ca

- Hồ Chí Minh

PHẦN B: ĐỊA LÍ (5 điểm)

* Từ câu 1 đến câu 3, đúng mỗi câu đạt 1,0 điểm

Câu

6

7

8

Đáp án

D

B

B

Câu 9: (1 điểm)

Học sinh điền đúng mỗi từ cho 0,25 điểm. Đúng cả 3 từ cho 1,0 điểm.

Thứ tự cần điền là: Khô hạn => phát triển => lạnh

Câu 10: (1 điểm)

- Hoa Kì thuộc châu Mĩ. (0,5 điểm)

- Ngành công nghiệp phát triển nhất của Hoa Kỳ là sản xuất điện, máy móc, thiết bị.... (0,5 điểm)

Đánh giá bài viết
5 1.726
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử - Địa Xem thêm