Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2018 - 2019

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2018 - 2019 bao gồm chi tiết đáp án và bảng ma trận đề thi chuẩn theo Thông tư 22 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

Đề bài: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5: Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a/ Số thập phân gồm có “Năm đơn vị, bảy phần nghìn" viết là:

A: 5,7

B: 5,07

C: 5,007

D: 7,05

b/ Chữ số 6 trong số 157,62 chỉ:

A: 6 phần mười

B: 6 phần trăm

C: 6 đơn vị

D: 6 chục

Câu 2: Nối cách đọc số ở cột A với viết số ở cột B sao cho phù hợp

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a/ 3\frac{6}{100}m2 = …….. m2

A: 3,6 m2 

B: 3,06m2 

C: 0,36 m2 

D: 360 m2 

b/ 2\frac{1}{2}giờ = ……. phút

A: 90 phút 

B:120 phút 

C: 150 phút 

D: 180 phút 

Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a/ Hình lập phương có diện tích xung quanh là 144 m2 vậy diện tích toàn phần là:

A: 116 m2

B: 216 m2

C: 125 m2

D: 96 m2

b/ Hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5cm chiều rộng 1,2 cm và chiều cao 0,5 cm. Thể tích hình hộp chữ nhật là:

A: 0,9 cm2

B: 2,7 cm2

C: 0,9 cm3

D: 9 cm3

Câu 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Một ô tô đi trên quãng đường AB dài 135 km trong 3 giờ. Vận tốc của ô tô là:

A: 45 km/giờ

B: 40 km/giờ

C: 55 km/giờ

D:65 km/giờ

Câu 6: Đặt tính rồi tính

372,64 + 86,523

498,8 – 239,62

56,3 x 7,5

45 : 3,6

Câu 7: Tìm x 34,8 : x = 7,2 + 4,8

Câu 8: Một đám đất hình thang có đáy lớn 180m, đáy bé là 80m, chiều cao bằng 2/3 đáy lớn. Trên đám đất đó có 75% diện tích trồng cà phê còn lại là trồng tiêu. Tính diện tích đất trồng tiêu.

Câu 9: Một ca nô đi ngược dòng với vận tốc 23,5 km/giờ hết thời gian 1 giờ 30 phút. Tính độ dài quãng sông (biết rằng vận tốc dòng chảy 2,5 km/giờ)

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Câu

1

3

4

5

a

b

a

b

a

b

Đáp án

C

D

B

C

B

C

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 2: Nối cách đọc số ở cột A với viết số ở cột B sao cho phù hợp (1 đ)

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Câu 6: Đặt tính rồi tính (2 đ)

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Câu 7: Tìm x (0,5 đ)

34,8 : x = 7,2 + 4,8

34,8 : x = 12

X = 34,8 : 12

X = 2,9

Câu 8: (2 đ) Bài giải

Chiều cao của đám đất đó là: 180 x \frac{2}{3}= 120(m) 0,5 đ

Diện tích đám đất là: (180 + 80) x 120 : 2 = 15600 (m2) 0,5 đ

Số phần trăm diện tích trồng tiêu là: 100% - 75% = 25 % 0,25đ

Diện tích đất trồng tiêu là: 15600 : 100 x 25 = 3900(m2) 0,5đ

Đáp số: 3900 (m2) 0,25đ

Học sinh có thể làm cách khác tùy vào bài để chấm điểm

Câu 9: (1 đ)

Bài giải

Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Vận tốc của thuyền khi chạy ngược dòng là:

23,5 – 2,5 = 21 (km/giờ)

Quãng sông mà ca nô đi được là:

21 x 1,5 =31,5 (km)

Đáp số: 31,5 km

Đề cương, đề ôn tập học kì 2 lớp 5 môn Toán

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm phần Tập làm văn 5 , Giải SGK Giải VBT Tiếng Việt lớp 5 . Đồng thời, để củng cố kiến thức, mời các em tham khảo các phiếu bài tập Đọc hiểu Tiếng Việt 5 , Bài tập Luyện từ và câu 5 , Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 .

Đánh giá bài viết
14 3.809
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

    Xem thêm