Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 1

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 1 - Có đáp án và hướng dẫn chấm cùng bảng ma trận đề thi theo TT22 sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. Hơn nữa, đây cũng là tài liệu chất lượng cho các thầy cô khi ra đề học kì 2 cho các em học sinh. Mời thầy cô, phụ huynh và các em cùng tham khảo.

Đề bài: Đề thi Toán lớp 5 kì 2

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho các câu dưới đây.

a. Chữ số 9 trong số 25, 309 thuộc hàng nào ?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng trăm

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

b. Phân số \frac{2}{5} viết dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương có cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Cách tính diện tích hình thang có đáy lớn là 25 cm, đáy nhỏ 21 cm và chiều cao 8 cm là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối mỗi với dấu (>; <; =) thích hợp.

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Câu 3. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765

b. 8,59 x 10 = 8,590

Câu 4. (1 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (...)

a. 8 km 362 m = ………….km

b. 1 phút 30 giây = .................phút

c. 15 kg 287 g = ………….kg

d. 32 cm2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến B với vận tốc 43 km/ giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 45 km/ giờ. Biết quãng đường AB dài 220 km. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau?

Câu 7. (1 điểm) Cho hai số thập phân có tổng bằng 69,85. Nếu chuyển dâu phẩy ở số bé sang phải một hàng ta được số lớn. Tìm hai số đã cho ?

Trả lời:

- Số lớn là: …………

- Số bé là:………….

Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi ý cho cho 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng mỗi ý cho 0,25 điểm.

a. >

b. <

c. =

d. >

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng mỗi ô trống cho 0,5 điểm.

a. Đ

b. S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý cho 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kg 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cm2 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm.

Câu 6: (2 điểm)

- Sau mỗi giờ, cả hai ô tô đi được quãng đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

( Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- Thời gian hai ô tô gặp nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 giờ 0,25 điểm.

* Nếu thiếu hoặc sai danh số một lần trở lên toàn bài trừ 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng mỗi số cho 0,5 điểm.

Số lớn là: 63,5

Số bé là: 6,35

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

I) SỐ HỌC:

Biết được vị trí hàng, so sánh các số thập phân; thực hiện phép tính với số thập phân

Số câu

01

01

02

01

03

02

Số điểm

0,5

1,0

1,5

2,0

2,0

3,0

II) ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG: Chuyển đổi được các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân: độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích, thời gian.

Số câu

01

01

Số điểm

1,0

1,0

III) YẾU TỐ HÌNH HỌC: Tính được diện tích, thể tích các hình đã học.

Số câu

02

02

Số điểm

1,0

1,0

IV) GIẢI TOÁN: Giải các dạng toán về tổng tỉ (hiệu tỉ), toán chuyển động đều.

Số câu

01

01

02

Số điểm

2,0

1,0

3,0

Tổng

Số câu

01

01

04

02

01

01

05

05

Số điểm

0,5

1,0

2,5

3,0

2,0

1,0

3,0

7,0

Đề cương, đề ôn tập học kì 2 lớp 5 môn Toán

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 5, và môn Toán 5. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
134 17.256
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

    Xem thêm