Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường Tiểu học Duy Phiên B, Vĩnh Phúc năm 2017 - 2018

VnDoc.com - Ti tài liu, văn bản pháp lut, biu mu min phí




 KIM TRA
C 2017 - 2018
MÔN: TING VIT- LP 5
(Thi gian làm bài: 40 phút)
m
Nh
.........................................................................................................
.........................................................................................................
 chính thc)
(Học sinh làm bài trên đề kim tra này!)
I. TRC NHIM
A- :
K
NHNG CÁNH BUM
Hai cha c
Ánh mt tri rc r bin xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chc lch.
Sau tr rích
Cát càng mn, bin càng trong
Cha di ánh mai hng
Con bng lc tay cha kh hi:

Sao xa kia ch thc thy tri
Không thy nhà, không thy cây, không thi 
Cha mu con nh:

S có cây, có ca có nhà,
  
HOÀNG TRUNG THÔNG
VnDoc.com - Ti tài liu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
1. 
A.  B. Hoàng Trung Thông. C. 
2. 
A B C. Dài lênh khênh.
3. 
A.  B. Trò C
4. Khoanh 
A. 
B. 
C. 
5. g gì?
: 

A
B
C
II. T LUN
1. Chính t
a) Tìm 3 t láy bu b
b) Vit vào ch trng: d hay r
y hc, buch
2. T và câu
a) Xp các t  hoàn toàn: im lng, vng v
im ng, vng ngch, vng tanh.




b) nh trng ng, ch ng, v ng trong câu sau:
VnDoc.com - Ti tài liu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Mùa thu, trt chic dù xanh bay mãi lên cao.
3. T

Bài làm






















Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường Tiểu học Duy Phiên B, Vĩnh Phúc năm 2017 - 2018 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp kèm theo đáp án, giúp các em ôn tập, hệ thống, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho các bài thi cuối học kì 2 lớp 5.

Thư viện đề thi VnDoc.com mời các em học sinh, quý thầy cô và quý phụ huynh còn tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Sử - Địa,.... theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 5, và môn Toán 5. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Chúc các em đạt kết quả cao trong học tập!

Đánh giá bài viết
5 1.691
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt Xem thêm