Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 bao gồm bảng ma trận đề thi 5 môn: Toán, Tiếng Việt, Lịch sử - Địa Lý, Khoa học được VnDoc sưu tầm, biên soạn chuẩn đánh giá kỹ năng, kiến thức trong chương trình lớp 5 học kì 2. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 lớp 5 cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng tham khảo.

1/ Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5

Mạch kiến thức, kỹ năng

Số câu,

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

Đọc hiểu văn bản:

- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.

- Hiểu nội dung của bài đọc, hiểu ý nghĩa của bài đọc.

- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp.

- Nhận biết được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.

Số câu

02

02

01

01

6

Số điểm

1

1

1

1

04

Kiến thức tiếng Việt:

- Hiểu được nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ thuộc các chủ điểm đã học.

- Sử dụng được câu ghép và cách nối các vế câu ghép.

- Bước đầu cảm nhận được cái hay của những câu văn giàu cảm xúc, gợi tả, gợi cảm để viết được những câu văn hay.

Số câu

01

01

01

01

04

Số điểm

0,5

0,5

1

1

03

Tổng

Số câu

03

03

02

02

10

Số điểm

1,5

1,5

02

02

07

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Đọc hiểu văn bản

Số câu

02

02

01

01

06

Câu số

1- 2

3-4

5

6

2

Kiến thức tiếng Việt

Số câu

01

01

01

1

04

Câu số

7

8

9

10

Tổng số câu

03

03

02

02

10

2/ Ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 theo thông tư 22

3/ Ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 theo thông tư 22

4/ Ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1 . Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975)

Số câu

2

1

2

1

Câu số

1, 2

5

Số điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

2 . Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 đến nay)

Số câu

1

1

2

Câu số

3

4

Số điểm

2 đ

3 đ

3 . Việt Nam, Châu Á, Châu Âu

Số câu

1

1

2

Câu số

1

2

Số điểm

0,5 đ

1 đ

1,5 đ

4 . Châu phi, Châu Mĩ

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5 đ

0,5 đ

5 . Châu Đại Dương, Châu Nam Cực và các đại dương

Số câu

1

1

2

Câu số

4

5

Số điểm

1,5 đ

1,5 đ

3 đ

Tổng số câu

4

1

1

2

2

5

5

Tổng số

4

2

2

2

10

Tổng số điểm

2 điểm

3 điểm

2,5 điểm

2,5 điểm

10 điểm

5/ Ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1 + 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Sự biến đổi của chất

Số câu

2

1

2

1

Câu số

1, 2

11

Số điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

2 . Sử dụng năng lượng

Số câu

1

1

1

1

Câu số

5

10

Số điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

3 . Sự sinh sản của thực vật

Số câu

2

2

Câu số

6, 7

Số điểm

2 đ

2 đ

4 . Sự sinh sản của động vật

Số câu

1

1

1

1

Câu số

3

8

Số điểm

0,5 đ

1 đ

0,5 đ

1 đ

5 . Môi trường và tài nguyên

Số câu

1

1

1

1

Câu số

4

12

Số điểm

0,5 đ

1 đ

0,5 đ

1 đ

6 . Mối quan hệ giữa môi trường và con người

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1 đ

1 đ

Tổng số câu

7

1

3

1

7

5

Tổng số

8

3

1

12

Tổng số điểm

6 điểm

3 điểm

1 điểm

10 điểm

Đánh giá bài viết
64 56.535
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 5 Xem thêm