Ma trận đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 theo Thông tư 22

Bảng ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 mới nhất

Ma trận đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 bao gồm bảng ma trận đề thi 6 môn: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch Sử - Địa lý, Tin học được VnDoc sưu tầm, biên soạn chuẩn đánh giá kỹ năng, kiến thức trong chương trình lớp 5 học kì 1. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 1 lớp 5 cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng tham khảo.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Bảng ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 theo Thông tư 22

Bảng ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 theo Thông tư 22

Bảng ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 theo Thông tư 22

Bảng ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 môn Sử - Địa

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 theo Thông tư 22

Bảng ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tin học

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 theo Thông tư 22

Đánh giá bài viết
6 21.694
Sắp xếp theo
    Học tập Xem thêm