Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm học 2018 - 2019

Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề thi học 2 môn Toán lớp 5
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN LỚP 5 - Đề 1
ĐIỂM
LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY, GIÁO
………………………...................................................................................……………………………………………
……………………….............................................................................……………………………………………
……………........................................................................………………………………………………………
………………………......................................................................……………………………………………
……………………………………………...................................................................................……………………………………………
………………………………………………
I. Phần trắc nghiệm: (7đ) Khoanh vào đáp án đúng hoặc điền số thích hợp:
1.1 / (1đ) Phân số thập phân
10
2019
được viết dưới dạng số thập phân :
a/ 2,019. b/ 201,9. c/ 20,19. d/ 20190.
1.2/ (1đ) Số nhất trong các số: 2,019 ; 2,109 ; 2,19 ; 2,9 là:
a/ 2,019 b/ 2,109 c/ 2,19 d/ 2,9.
1.3/ (0,5đ) Một hình tam giác diện tích
8
5
m
2
, độ dài cạnh đáy
4
1
m. Vậy chiều cao
tam giác đó là:
a/
32
5
m ; b/
2
5
m ; c/
5
2
m ; d/ 5 m
1.4/ (0,5đ) Một lớp học 12 học sinh nữ 18 học sinh nam. Vậy tỉ s phần trăm học
sinh nam so với số học sinh cả lớp là:
a/ 40% ; b/ 66,66% ; c/ 150% ; d/ 60%
1.5/ (0,5đ) Mua 1,5 kg đường hết 45000 đồng. Vậy mua 4,5kg đường hết số tiền là:
a/ 15000 đồng ; b/ 125000 đồng ; c/ 135000 đồng ; d/ 150000 đồng
1.6/ (0,5đ) Diện tích xung quanh hình lập phương cạnh 2,5cm là:
a/ 25cm
2
b/ 37,5 cm
2
c/ 75 cm
2
d/ 15,625 cm
2
1.7/ (1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
a/ 2,018 m
2
= ………….. dm
2
b/ 2,3 giờ = ……….. phút.
Các giá trị x; y
Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2,019
20,19
201,9
2019
1.9/ (1đ) Bạn An làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa chiều dài 5cm,
chiều rộng 3cm chiều cao 2cm. Bạn An dán giấy màu tất cả các mặt ngoài.
Em hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm :
a/ Thể tích cái hộp bạn An làm …………… cm
3
.
b/ Diện tích giấy màu bạn An cần dùng để dán tất cả mặt ngoài cái hộp đó là: …… cm
2
.
II. Phần tự giải : (3đ)
Bài 1 : (2đ) Thực hiện phép tính :
a/ 23,456 + 67,89 b/ 2018 20,17 c/ 201,8 x 3,2 d/ 1310,4 : 56
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: (1đ) Quãng đường từ EaKar đến Buôn Thuột dài 52km. Lúc 7 giờ sáng, một
người đi xe máy từ EaKar lên Buôn Thuột với vận tốc 40km/giờ. Hỏi người đó đến
Buôn Thuột lúc mấy giờ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BI ĐIM CHM
MÔN TOÁN CỐI KỲ II TOÁN 5 NĂM HỌC 2018– 2019
I/ Phần trắc nghiệm: (7đ) Khoanh vào đáp án đúng hoặc điền số thích hợp:
1.2 / (1đ) Phân số thập phân
10
2019
được viết dưới dạng số thập phân : b/ 201,9.
1.2/ (1đ) Số nhất trong các s : 2,019 ; 2,109 ; 2,19 ; 2,9 : a/ 2,019
1.3/ (0,5đ) Một hình tam giác diện tích
8
5
m
2
, độ dài cạnh đáy
4
1
m. Vậy chiều cao
tam giác đó là: d/ 5 m
1.4/ (0,5đ) Một lớp học 12 học sinh nữ 18 học sinh nam. Vậy tỉ s phần trăm học
sinh nam so với số học sinh cả lớp là: d/ 60%
1.5/ (0,5đ) Mua 1,5 kg đường hết 45000 đồng. Vậy mua 4,5kg đường hết số tiền là:
c/ 135000 đồng
1.6/ (0,5đ) Diện tích xung quanh hình lập phương cạnh 2,5cm là: a/ 25cm
2
1.7/ (1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
a/ 2,018 m
2
= 201,8 dm
2
b/ 2,3 giờ = 138 phút.
Các giá trị x; y
2,019
20,19
201,9
2019
1.9/ (1đ) Bạn An làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa chiều dài 5cm,
chiều rộng 3cm chiều cao 2cm. Bạn An dán giấy màu tất cả các mặt ngoài.
Em hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm :
a/ Thể tích cái hộp bạn An làm 30 cm
3
.
b/ Diện tích giấy màu bạn An cần dùng để dán tất cả mặt ngoài cái hộp đó là: 62 cm
2
.
III. Phần tự giải : (3đ)
Bài 1 : (2đ) Thực hiện phép tính :

Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm học 2018 - 2019 bao gồm chi tiết đáp án và bảng ma trận đề thi chuẩn theo Thông tư 22 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo cho các thầy cô ra đề cho các em học sinh. Mời các em tham khảo chi tiết.

Đề thi môn Toán lớp 5 học kỳ 2 theo thông tư 22 bao gồm 5 đề thi. Mỗi đề thi có 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết cho các em tham khảo, nắm được cấu trúc đề thi, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2018 - 2019

Đề cương, đề ôn tập học kì 2 lớp 5 môn Toán

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm phần Tập làm văn 5 , Giải SGK Giải VBT Tiếng Việt lớp 5 . Đồng thời, để củng cố kiến thức, mời các em tham khảo các phiếu bài tập Đọc hiểu Tiếng Việt 5 , Bài tập Luyện từ và câu 5 , Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 .

Đánh giá bài viết
138 46.098
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

    Xem thêm