Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 trường Tiểu học Hương Ngải năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https:/ /vn d oc. c om/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 02 4 224 2 6188
1
Đ THI HC KÌ 2 LP 5 MÔN TING ANH
M 2019 - 2020 ĐÁP ÁN
I. LISTENING
Task 1. Listen and match. There is one example (0). (0.75)
Task 2.Listen and tick A, B or C. There is one example. (0.75)
Example:
A. Yes, I am.
B. Yes, I did.
C. Yes, I do.
1.A. I often surf the Internet.
B. I’m surfing the Internet now.
C. I’ll visit them in their free time.
2. A. I do karate
B. I’m doing karate
C. I like karate.
3. A. Yes, I do.
4. A. She’s going shopping.
5. A. My favourite sport.
1
2
3
4
0
A
B
C
D
E
F
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https:/ /vn d oc. c om/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 02 4 224 2 6188
2
B. Yes, I am.
C. Yes, I can.
B. She likes shopping.
C. She goes shopping.
B. Playing football.
C. At the weekend.
Task 3.Listen and tick the correct pictures.There is 1 example(0.75)
Example: Which city is more peaceful ?
A.
B.
C.
1. Which place is more beautiful?
A.
B.
C.
2. Which city is more exciting?
A.
B.
C.
3. Which city is more expensive?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https:/ /vn d oc. c om/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 02 4 224 2 6188
3
A.
B.
C.
4. Which place is more wonderful?
A.
B.
C.
5. Which city is more modern?
A.
B.
C.
Task 4. Listen and write T for True or F for False. There is one example (0). (0.75)
0. Hoa lives in a big town.
F
3. It is usually rainy and windy in
summer.
1. There are two seasons in her town.
4. She often travels with her parents.
2. Her favourite season is summer.
5. She would like to visit Ha Long
Bay.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu tiếng Anh THCS - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh THCS và nhóm: Tài liệu ôn tập lớp 6 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 6 các môn năm 2020 - 2021.

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 có file nghe + đáp án

Đề thi Anh văn lớp 5 học kỳ 2 trường Tiểu học Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội có đáp án trên đây nằm trong đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 5 học kì 2 giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

* Lưu ý: Đề thi do cô Kiều Thị Thuận chia sẻ, vui lòng ghi nguồn khi chia sẻ.

Download đề thi và đáp án tại: Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 5 trường TH Hương Ngải. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, ....được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 786
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm