Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 8

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 8 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc các bài tập và đáp án chi tiết cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài Toán trọng tâm, chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 2 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 8

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số “mười bảy phẩy tám mươi lăm mét khối” viết là:

A. 17,85m2

B. 17,85m3

C.17,085m3

D. 17,805m3

b) Phép chia 74,6 : 3,6 có số dư là: (chỉ lấy 1 chữ số sau dấu phẩy)

A. 8

B. 0,8

C. 0,008

D. 0,08

c) Bán kính của hình tròn có chu vi 31,4m là:

A. 10m

B. 5m

C. 3,14m

D. 31,4m

d) 0,84% = …

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A.84/100

B. 84/1000

C. 84/10000

D. 84

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

a) (128,6 – 54,48) : 3,4 + 42,7

b) 12,8 x 0,5 + 10,6 : 4,24

Bài 3. Tìm x:

a) x + 4,27 = 12,8

b) x : 7,8 = 5,34

Bài 4. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7m3 14dm3 = ….m3

b) 0,1873m3 =…dm3

c) 2 giờ 48 phút = …giờ

d) 5 tạ 7kg = …tạ

Bài 5. Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 200m, đáy bé bằng 3/4 đáy lớn. Chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu héc ta?

Bài 6. Một người đi xe máy với vận tốc 44km/ giờ trong 1 giờ 15 phút. Hỏi người đó đi được quãng đường bao nhiêu km?

Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Bài 1:

a) B

b) D

c) B

d) C

Bài 2.

a) (128,6 – 54,48) : 3,4 + 42,7

= 74,12 : 3,4 + 42,7

= 21,8 + 42,7

= 64,5

b) 12,8 x 0,5 + 10,6 : 4,24

= 6,4 + 2,5

= 8,9

Bài 3.

a) x + 4,7 = 12,8

x = 12,8 -4,7

x = 8,53

b) x : 7,8 = 5,34

x = 5,34 x 7,8

x = 41,652

Bài 4.

a) 7,014

b) 187,3

c) 2,8

d) 5,07

Bài 5.

Đáy bé mảnh đất hình thang đó là:

200 x 3/4 = 150 (m)

Chiều cao mảnh đất hình thang đó là:

200 x 2/5 = 80 (m)

Diện tích mảnh đất đó là:

(200 + 150) x 80 : 2 = 14 000 (m2)

Đổi 14 000 m2 = 1,4ha

Đáp số: 14000m2; 1,4ha

Bài 6.

Đổi 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Quãng đường người đó đi được trong 1,25 giờ là:

44 x 1,25 = 55 (km)

Đáp số: 55km

Đề cương, đề ôn tập học kì 2 lớp 5 môn Toán

Ngoài Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 8 trên, các bạn có thể luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
132 33.509
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

    Xem thêm