26 đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
MÔN TOÁN LỚP 5 - ĐỀ 1
Bài 1: Tính g trị các biểu thức sau:
a/ 102x 12 (343 : 7 + 285)
b/
36 4 29
36 5 7
x
x
Bài 2: Tìm X, biết:
110,25 X = 17,2 x 3 + 5,6
Bài 3:Trung bình cộng của ba số 28, số thứ nhất 14, số thứ hai hơn số thứ ba
22. Tìm số thứ hai số thứ ba.
Bài 4:Hai tỉnh A B cách nhau 60km. Lúc 7 giờ 15 phút một người đi xe đạp từ
tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 10km/giờ. Cùng lúc đó một người đi xe gắn máy từ tỉnh
B về tỉnh A với vận tốc 30km/ giờ. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ?
Bài 5:Hai anh em Tuổi Thơ chia nhau một miếng đất hình thang vuông ABCD
đường cao 45m. Đáy bằng
3
5
đáy lớn hiệu giữa hai đáy 42m .
a/ Tính diện tích miếng đất hình thang vuông ABCD.
b/ Tìm diện tích đất đã chia cho Tuổi Thơ.
45 m
42 m
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - ĐỀ 2
Bài 1:
Tính giá trị các biểu thức sau:
a/ 2000 + (32,4 : 3 2,8) x 0,25
b/ 97 x 29 + 29 x 2 + 29
c/ 200 : 2 x 29
Bài 2:
Tìm X, biết:
42 X = 105 : 15 + 18
Bài 3:Trung bình cộng của hai s bằng 14. Biết rằng
1
3
số thứ nhất bằng
1
4
số thứ hai.
Tìm số đó.
Bài 4:Một tủ sách 3 ngăn chứa tất cả 200 quyển sách. Ngăn thứ nhất chứa nhiều
hơn năng thứ hai 12 quyển. Số ngăn sách trong ngăn thứ ba bằng
2
5
tổng số sách
trong tủ. Tìm số sách trong mỗi ngăn tủ đó.
Bài 5:Một miếng đất hình thang vuông ABCD đáy lớn 126m, đáy 24m chiều
cao kém đáy lớn 58m, người ta cắt một phần của miếng đất để mở đường (như hình
vẽ).
Tìm diện tích phần đất ABCE đã bị cắt, biết EC =
1
3
DC
A B
D E C
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
MÔN TOÁN LỚP 5 - ĐỀ 3
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đ)
Bài 1:Tính giá trị các biểu thức sau:
a/ 250 x 12 (242 + 302 x 2,5)
b/
3
5
+
5
1
+
7
13
+
2
5
+
16
11
+
19
13
Bài 2:Tìm X biết:
( X 21 x 13) : 11 + 39
Bài 3:Tổng của ba số 2003. Số lớn nhất hơn tổng hai số kia 55. Nếu bớt số thứ
hai đi 38 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số thứ ba. Tìm ba số đó.
Bài 4:An và Bình có tất cả 68 viên bi. Nếu An cho Bình 7 viên bi thì Bình sẽ nhiều
hơn An 2 viên bi. Tìm số bi của mỗi bạn.
Bài 5:Một hình thang đáy dài 1,8m, đáy lớn bằng
4
3
đáy bé. Khi kéo dài đáy
lớn thêm 8dm thì diện tích hình thang tăng thêm 48dm
2
. Tìm diện tích hình thang lúc
đầu.

26 đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập đề thi học sinh giỏi lớp 5. Đây cũng là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề ôn tập cho các em để chuẩn bị cho các kì thi HSG lớp 5.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bộ đề bồi dưỡng thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán gồm 26 đề thi giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán, nắm được cấu trúc đề thi HSG cấp tỉnh.

Đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5 - Đề 1

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau:

a/ 102 x 12 – (343 : 7 + 285)

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5

Bài 2: Tìm X, biết:

110,25 – X = 17,2 x 3 + 5,6

Bài 3: Trung bình cộng của ba số là 28, số thứ nhất là 14, số thứ hai hơn số thứ ba là 22. Tìm số thứ hai và số thứ ba.

Bài 4: Hai tỉnh A và B cách nhau 60km. Lúc 7 giờ 15 phút một người đi xe đạp từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 10km/giờ. Cùng lúc đó một người đi xe gắn máy từ tỉnh B về tỉnh A với vận tốc 30km/ giờ. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ?

Bài 5: Hai anh em Tuổi và Thơ chia nhau một miếng đất hình thang vuông ABCD có đường cao 45m. Đáy bé bằng 3/5 đáy lớn và hiệu giữa hai đáy là 42m .

a/ Tính diện tích miếng đất hình thang vuông ABCD.

b/ Tìm diện tích đất đã chia cho Tuổi và Thơ.

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5

Đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5 - Đề 2

Bài 1:

Tính giá trị các biểu thức sau:

a/ 2000 + (32,4 : 3 – 2,8) x 0,25

b/ 97 x 29 + 29 x 2 + 29

c/ 200 : 2 x 29

Bài 2:

Tìm X, biết:

42 – X = 105 : 15 + 18

Bài 3:Trung bình cộng của hai số bằng 14. Biết rằng 1/3 số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai. Tìm số đó.

Bài 4: Một tủ sách có 3 ngăn chứa tất cả 200 quyển sách. Ngăn thứ nhất chứa nhiều hơn năng thứ hai 12 quyển. Số ngăn sách trong ngăn thứ ba bằng 2/5 tổng số sách trong tủ. Tìm số sách trong mỗi ngăn tủ đó.

Bài 5: Một miếng đất hình thang vuông ABCD có đáy lớn 126m, đáy bé 24m và chiều cao kém đáy lớn 58m, người ta cắt một phần của miếng đất để mở đường (như hình vẽ).

Tìm diện tích phần đất ABCE đã bị cắt, biết EC = 1/3 DC

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh

Đề, bài ôn tập học sinh giỏi lớp 5 môn Toán

Trong thời gian ôn tập ở nhà, ngoài các đề nâng cao, đề thi học sinh giỏi, các em ôn tập các bài tập nghỉ dịch sau đây:

Phiếu bài tập lớp 5 - Ôn tập nghỉ dịch

Đánh giá bài viết
40 5.749
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 5 Xem thêm