Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề thi HSG môn Toán lớp 5
Đề số 1
Sở Giáo dục - Đào tạo Thừa Thiên Huế
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học năm 2007 - 2008
Môn: Toán - Lớp 5
Thời gian làm bài: 60 phút (không tính thời gian giao đề)
Phần trắc nghiệm: (5 điểm). Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Kết qu của phép tính
2007
2006
2008
2007
- là:
A.
2008x2007
1
B.
2007
1
C.
2008
1
D.
2008x2007
2
Câu 2: Cho 125dam
2
= ................... km
2
. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 0,125 B. 0,0125 C. 0,1250 D. 0,1025
Câu 3: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 có vẽ một mảnh đất hình ch nhật với chiều dài 5cm; chiều rộng
3cm. Như vậy, mảnh đất đó có diện tích là:
A. 15dam
2
B. 1500dam
2
C. 150dam
2
D. 160dam
2
Câu 4: Một nh hộp chữ nhật thể tích 216cm
3
. Nếu tăng ba kích thước của hình hộp chữ nhật lên
2 lần, thì thể ch của hình hộp chữ nhật mới là:
A. 864cm
3
B. 1296cm
3
C. 1728cm
3
D. 1944cm
3
Câu 5: Tam giác ABC, kéo dài BC thêm một đoạn CD =
2
1
BC thì diện tích tam giác ABC ng
thêm 20dm
2
. Diện tích tam giác ABC :
A. 10dm
2
B. 20dm
2
C. 30dm
2
D. 40dm
2
Câu 6: Hai số tổng số lớn nhất 5 chữ số. Số lớn gấp 8 lần số bé. Như vậy, số lớn là:
A. 66666 B. 77777 C. 88888 D. 99999
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 7: Cho một số, nếu lấy s đó cộng với 0,75 rồi cộng với 0,25 được bao nhiêu đem cộng với 1,
cuối cùng giảm đi 4 lần thì được kết quả bằng 12,5. Vậy số đó là:
A. 1,25 B. 48 C. 11,25 D. 11,75
Câu 8: Khi đi cùng một quãng đường, nếu vận tốc tăng 25% t thời gian sẽ giảm là:
A. 25% B. 20% C. 30% D. 15%
Câu 9: Lúc 6 gi sáng anh Ba đi bộ từ nhà lên tỉnh với vận tốc 5km/giờ. Lúc 7 giờ ng anh Hai đi
xe máy cũng đi từ nhà lên tỉnh với vận tốc 25 km/giờ. Như vậy, Anh Hai đuổi kịp anh Ba lúc:
A. 7 giờ 15 phút B. 6 giờ 15 phút C. 6 giờ 45 phút D. 7 giờ 25 phút
Câu 10: Cho hình vuông ABCD cạnh 14cm
( hình bên). Như vậy, phần đen trong hình vuông
ABCD diện tích là:
A. 152,04 cm
2
B. 174,02 cm
2
C. 42,14 cm
2
D. 421,4 cm
2
II.-Phần tự luận:( 5 điểm)
Bài 1: Vườn hoa nhà trường hình chữ nhật chu vi 160m chiều rộng bằng
3
2
chiều dài. Người
ta để
24
1
diện tích ờn hoa để làm lối đi. Tính diện tích của lối đi.
Bài 2: Cho tam giác ABC cạnh AC dài 6cm , trên cạnh BC lấy điểm E, sao cho EB = EC. BH
đường cao hạ từ đỉnh B của tam giác ABC BH = 3cm. EH chia tam giác ABC thành hai phần
diện tích tứ giác ABEH gấp đôi diện tích tam giác CEH.
a/ Tính độ i đoạn thẳng AH.
b/ Tính diện tam giác AHE.
Hướng dẫn chấm đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh
Môn : Toán 5
A. Phần trắc nghiệm: 14 điểm. Khoanh o chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Học sinh khoanh đúng vào u trả lời đúng cho 0,5 điểm. kết qu đúng như sau:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 1:A Câu 2: B Câu 3: A Câu 4: C Câu 5: D
Câu 6: C Câu 7: B Câu 8: B Câu 9: A Câu 10: C
B. Phần tự luận: (5 điểm)
Bài 1: ( 2,5 điểm )
Nửa chu vi hình chữ nhật là: 160 : 2 = 80 ( m) ( 0,5 điểm )
Chiều rộng hình chữ nhật là: ( 80 : 5 ) x 2 = 32 ( m
2
) ( 0,5 điểm )
Chiều dài hình chữ nhật là: ( 80 : 5 ) x 3 = 48 ( m
2
) ( 0,5 điểm )
Diện tích hình chữ nhật : 32 x 48 = 1536 (m
2
)( 0,5 điểm )
Diện tích lối đi : 1536 : 24 = 64 ( m
2
) ( 0,5 điểm )
Bài 2: ( 2,5 điểm ) Vẽ hình cho 0,5 điểm, câu a/
1 điểm, câu b/ 1 điểm.
a/ . Gọi S diện tích:
Ta có: S
BAHE
= 2 S
CEH
BE = EC hai tam giác BHE, HEC cùng
chiều cao hạ từ đỉnh chung H nên S
BHE
= S
HEC
Do đó S
BAH
= S
BHE
= S
HEC
Suy ra: SABC = 3S
BHA
AC = 3HA ( hai tam giác ABC BHA cùng chiều cao hạ từ đỉnh
chung B)
Vậy HA =
= 6 : 3 = 2 ( cm)
Nghĩa điểm H phải tìm cách A 2cm
b/ Ta có: S
ABC
= 6 x 3 : 2 = 9 ( cm
2
)
BE = EC hai tam giác BAE, EAC cùng chiều cao hạ từ đỉnh chung A, nên S
BAE
= S
EAC
do
đó:
S
EAC
=
2
1
S
ABC
= 9 : 2 = 4,5 (cm
2
)

Bộ Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập và từng đề thi giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập đề thi học sinh giỏi lớp 5. Đây cũng là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề ôn tập cho các em để chuẩn bị cho các kì thi HSG lớp 5.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh gồm 3 đề thi. Mỗi đề thi có đáp án chi tiết và biểu điểm chấm cho từng câu, củng cố lại kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán, nắm được cấu trúc đề thi HSG cấp tỉnh.

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh

Đề, bài ôn tập học sinh giỏi lớp 5 môn Toán

Trong thời gian ôn tập ở nhà, ngoài các đề nâng cao, đề thi học sinh giỏi, các em ôn tập các bài tập nghỉ dịch sau đây:

Phiếu bài tập lớp 5 - Ôn tập nghỉ dịch

Phiếu ôn tập nghỉ Corona lớp 5 Tuần 1 tháng 3

Đánh giá bài viết
50 8.766
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 5 Xem thêm