Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh - Đề 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Sở Giáo dục Đào tạo
Thanh Hoá
Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Bài 1: (4 điểm). Cho dãy số:
2
1
;
6
1
;
12
1
;
20
1
;
30
1
; …..
1,Hãy tính tổng của 10 số hạng đầu tiên của dãy số .
2, Số
10200
1
phải một số hạng của dãy số trên không? sao?
Bài 2 (6 điểm) Cho biểu thức A = 13,8 : (5,6 x)
1, Tính giá trị của biểu thức A khi x = 4,91 .
2, Tìm giá trị của x khi A = 4 .
3, Hãy chỉ ra 2 giá trị của x đ khi thay vào biểu thức ta được A < 4 .
Bài 3 (6 điểm) Cùng một lúc , một ô đi từ A một xe máy đi từ B ngược chiều nhau đ
đến địa điểm C giữa A B . C cách A 160 km cách B 136 km . Vận tốc của ô
52 km/ giờ , của xe máy 38 km/giờ .
1, Hỏi xe nào đến C trước?
2, Hỏi sau mấy giờ khoảng cách giữa hai xe được rút ngắn còn 71 km?
Bài 4: (4 điểm).
Cho hình thang vuông ABCD (như hình vẽ)
AB= 6 cm , AD = 12 cm , BC =
3
2
AD .
1, Tính diện tích hình thang ABCD .
2, Kéo dài các cạnh bên AB DC , chúng gặp nhau tại K .Tính độ dài cạnh KB
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hướng dẫn chấm thi học sinh giỏi lớp 5
Nội dung
Điểm
Bài 1: 4 điểm. Mỗi câu 2 điểm
1) Chỉ ra được qui luật của dãy số (Chẳng hạn : Dãy số được viết lại :
32
1
;
43
1
;
54
1
;
65
1
;…..
0,5
Viết được số hạng thứ 10 hoặc viết đủ 10 số hạng đầu của dãy .
0,5
Ta :
21
1
+
32
1
+
43
1
+
54
1
+
65
1
+…..+
1110
1
= 1 -
11
1
10
1
..........
6
1
5
1
5
1
4
1
4
1
3
1
3
1
2
1
2
1
0,5
= 1 -
11
1
0,25
=
11
10
0,25
2) Ta thấy số
10100
1
101100
1
thuộc dãy đã cho số tiếp liền số
10302
1
102101
1
cũng thuộc dãy .
1
10302
1
10200
1
10100
1
0,5
Vậy số
10200
1
không phảI một số hạng của dãy số đã cho .
0,5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 2: 6 điểm .Mỗi câu 2 điểm .
1) Khi x = 4,91 ta A = 13,8 : (5,6 - 4,91)
0,75
= 13,8 : 0,69
0,75
= 20
0,5
2) Khi A = 4 ta 13,8 : (5,6 - x) = 4
0,5
5,6 -x = 13,8 : 4
0,5
5,6 - x = 3,45
0,5
x = 5,6 - 3,45
0,25
x = 2,15
0,25
3)Từ câu 2 bài 2 ,ta thấy khi 5,6 - x = 3,45 thì A = 4 .Mà 5,6 - x số chia ,
13,8 số bị chia không thay đổi , A thương .Số chia càng lớn thì thương
càng .
0,75
Vậy để A < 4 t 5,6 - x phải lớn hơn 3,45
0,75
Ta chọn x = 0 x = 1 sẽ thoả mãn yêu cầu bài toán .
0,5
Chú ý : với câu 3 nếu học sinh chỉ ra mỗi giá trị của x đúng thử lại đ khẳng
định thì vẫn cho điểm tối đa .
Bài 3 : 6 điểm .Mỗi câu 3 điểm
1) Ô đi đến C hết thời gian :
160 : 52 = 3
52
4
(giờ) = 3
13
1
(giờ)
0,75

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh - Đề 4 có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập đề thi học sinh giỏi lớp 5. Đây cũng là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề ôn tập cho các em để chuẩn bị cho các kì thi HSG lớp 5.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh đề 4 bao gồm 4 câu Tự luận có đáp án chi tiết và biểu điểm chấm cho từng câu, củng cố lại kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán, nắm được cấu trúc đề thi HSG cấp tỉnh.

Đề, bài ôn tập học sinh giỏi lớp 5 môn Toán

Trong thời gian ôn tập ở nhà, ngoài các đề nâng cao, đề thi học sinh giỏi, các em ôn tập các bài tập nghỉ dịch sau đây:

Phiếu bài tập lớp 5 - Ôn tập nghỉ dịch

Đánh giá bài viết
6 508
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 5 Xem thêm