Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 5
MÔN: TOÁN
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Mỗi bài tập dưới đây kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D.
Hãy chọn câu trả lời đúng ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đó vào
bài thi.
Câu 1. Chữ số 5 trong số 210,152 thuộc hàng nào?
A. Hàng chục B. Hàng trăm
C. Hàng phần trăm D. Hàng phần mười
Câu 2. Phân số
2
5
viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,25 B. 2,5 C. 5,2 D. 0,52
Câu 3. Hỗn số 3
7
5
viết dưới dạng phân số là:
A.
7
8
B.
7
22
C.
7
15
D.
7
26
Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 0,125 kg = …… g là:
A. 125 B. 1,25 C. 1250 D. 12,5
Câu 5. Tìm hai số chẵn tổng bằng 4012, biết giữa chúng 6 số lẻ?
A. 2002 2010 B. 2004 2008 C. 1999 2013 D. 2000 2012
II- PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1:
Không tính tng, hãy cho biết tng sau có chia hết cho 3 không? Ti sao?
19 + 25 + 32 + 46 + 58.
Bài 2:
Tìm số 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó chữ số 3 ta được
số mới bằng 5 lần số phải tìm?
Bài 3:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Không qui đồng tử số mẫu số. Hãy so sánh:
a/
19
15
17
13
b/
36
9
48
12
Bài 4:
Cho tam giác ABC vuông A. Hai cạnh kề với góc vuông AC dài 12cm
AB dài 18cm. Điểm E nằm trên cạnh AC AE =
2
1
EC. Từ điểm E kẻ đường
thẳng song song với AB cắt cạnh BC tại F.
Tính độ dài đoạn thẳng EF?
Bài 5:
Tính nhanh:
2006 x 125 + 1000
126 x 2006 - 1006
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI - KHỐI 5
MÔN TOÁN 5
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1. Chữ số 5 trong số 210,152 thuộc hàng nào?
Đáp án C. (0,5 điểm)
Câu 2. Phân số
2
5
viết dưới dạng số thập phân là:
Đáp án B. (0,5 điểm)
Câu 3. Hỗn số 3
7
5
viết dưới dạng phân số là:
Đáp án D. (0,5 điểm)
Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 0,125 kg = …… g là:
Đáp án A. (0,5 điểm)
Câu 5. Tìm hai số chẵn tổng bằng 4012, biết giữa chúng 6 số lẻ?
Đáp án D. 1điểm)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
II- PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: (2 điểm).
Ta nhận thấy: 1 + 9 + 2 + 5 + 3 + 2 + 4 + 6 + 5 + 8 = 45 (1điểm)
45 chia hết cho 3. (0,5điểm)
Vậy tổng trên chia hết cho 3 (vì tổng các chữ số của các số hàng của tổng
chia hết cho 3). (0,5điểm)
Bài 2: (4 điểm).
Gọi số phải tìm
ab
(điều kiện a khác 0; a,b < 10). Nếu thêm chữ số 1
vào bên trái ta được
(0,5điểm)
Theo bài ra ta có:
Ta đồ Số đã cho
ab
Số mới
100
Theo đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
3 - 1 = 2 (phần) (1 điểm)
Số đã cho : 100 : 2 = 50 ((0,5 điểm)
Đáp số : 50 (0,5 điểm)
Bài 3: (3 điểm).
a/ Ta :
13 17 4
17 17 17
(0,5 điểm)
15 19 4
19 19 19
Ta thấy
19
4
17
4
hai phân số cùng tử số, phân số nào mẫu số
hơn phân số lớn hơn. (0,5 điểm)
Suy ra:
19
15
17
13
(Hai hiệu số bị trừ bằng nhau, hiệu nào số trừ lớn hơn
thì hiệu đó hơn) (0,5 điểm)
b/
12 12 :12 1 9 :9 1
;
48 48:12 4 36 :9 4
9
36
(1 điểm)
suy ra
36
9
48
12
(0,5 điểm)
100
1điểm)
0,5 điểm

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập đề thi học sinh giỏi lớp 5. Đây cũng là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề ôn tập cho các em để chuẩn bị cho các kì thi HSG lớp 5.

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán gồm 2 phần Trắc nghiệm (5 câu) và Tự luận (5 câu) có đáp án chi tiết và biểu điểm chấm cho từng câu, củng cố lại kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Đề, bài ôn tập học sinh giỏi lớp 5 môn Toán

Đánh giá bài viết
49 2.606
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 5 Xem thêm