Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh - Đề 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh
Môn Toán Lớp 5 - Đề 1
Thời gian: 90 phút
Bài 1( 2 điểm): Cho phân số
13
7
. y tìm một số để khi cùng thêm số đó vào tử số mẫu số của phân số
đã cho thì được phân số mới giá trị bằng phân số
3
2
.
Bài 2( 2 điểm):
a) So sánh:
45
22
101
51
b) Tính :
500
1
...
55
1
50
1
45
1
:
100
92
...
11
3
10
2
9
1
92
Bài 3( 2 điểm): Hai ô đi từ hai điểm A B về phía nhau. Xe thứ nhất khởi hành lúc 8 giờ 5 phút, xe
thứ hai khởi hành lúc 8 giờ 15 phút. Biết rằng để đi cả quãng đường AB, xe thứ nhất cần đi 2 giờ, xe thứ
hai cần đi 3 giờ. Hỏi hai xe sẽ gặp nhau lúc mấy giờ?
Bài 4 ( 2 điểm): ): Ba máy bơm cùng bơm vào một b lớn , nếu ng cả máy một máy hai thì sau 1 giờ
20 phút bể sẽ đầy, dùng máy hai máy ba thì sau 1 giờ 30 phút bể sẽ đầy còn nếu dùng máy một máy
ba thì bể sẽ đầy sau 2 gi 24 phút. Hỏi nếu mỗi máy bơm được dùng một mình thì bể sẽ đầy sau bao lâu?
Bài 5( 2 điểm): Cho hình thang ABCD ( đáy lớn DC, đáy nhỏ AB), đường cao 3,6 m, diện ch 29,34 m
2
đáy lớn hơn đáy nhỏ 7,5m.
a. Tính độ dài mỗi đáy của hình thang
b. Kéo dài hai cạnh DA, CB cắt nhau tại E. Biết AD =
3
2
DE .Tính diện ch tam giác EAB?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN
Bài 1( 2 điểm):
Hiệu số giữa mẫu s tử số của phân số
13
7
là: 13 - 7 = 6 (0,5 đ)
Khi cùng thêm o tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số như nhau thì hiệu của tử số
mẫu số không thay đổi vẫn bằng 6. (0,5 đ)
Ta có đồ:
?
Tử số mới:
Mẫu số mới: (0,5 đ)
6
Tử số của phân số mới là:
6 : (3 - 2 ) x 2 = 12 (0,5 đ)
Số cần tìm là: 12 - 7 = 5 (0,5 đ)
Bài 2( 2 điểm):
a)
101
51
45
22
101
51
102
51
2
1
44
22
45
22
(1 đ)
b) B=
500
1
...
55
1
50
1
45
1
:
100
92
...
11
3
10
2
9
1
92
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 3( 2 điểm):
Trong 1 giờ xe 1 đi được
2
1
quãng đường AB (0,25 đ)
Trong 1 giờ xe 2 đi được
3
1
quãng đường AB (0,25 đ)
Trong 1 giờ cả 2 xe đi được
2
1
+
3
1
=
6
5
quãng đường AB (0,5 đ)
Trong 10 phút (=8 gi 15 phút - 8 giờ 5 phút ) xe 1 đi
12
1
quãng đường AB (0,25 đ)
Thời gian xe 2 đi để gặp nhau:(1-
12
1
):
6
5
=
10
11
6
5
:
12
11
giờ hay 1gi 6 phút (0,5 đ)
Hai xe gặp nhau lúc: 8 giờ 15 phút + 1 gi 6 phút = 9 giờ 21phút (0,25 đ)
Bài 4( 2 điểm):
Máy 1 máy 2 bơm 1 giờ 20 phút hay
4
3
giờ đầy bể nên một giờ máy 1 2 bơm được
4
3
bể (0,25 đ)
Máy 2 máy 3 bơm 1 giờ 30 phút hay
3
2
giờ đầy bể nên một giờ máy 2 và 3 bơm được
3
2
bể (0,25 đ)
Máy 1và máy 3 bơm 2 giờ 24 phút hay
12
5
giờ đầy bể nên một giờ máy 1 3 bơm được
12
5
bể (0,25 đ)
(0,5 đ)
(0,5 đ)

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh - Đề 1 có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập đề thi học sinh giỏi lớp 5. Đây cũng là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề ôn tập cho các em để chuẩn bị cho các kì thi HSG lớp 5.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán gồm 5 câu Tự luận có đáp án chi tiết và biểu điểm chấm cho từng câu, củng cố lại kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán, nắm được cấu trúc đề thi HSG cấp tỉnh.

Đề, bài ôn tập học sinh giỏi lớp 5 môn Toán

Trong thời gian ôn tập ở nhà, ngoài các đề nâng cao, đề thi học sinh giỏi, các em ôn tập các bài tập nghỉ dịch sau đây:

Phiếu bài tập lớp 5 - Ôn tập nghỉ dịch

Phiếu ôn tập nghỉ Corona lớp 5 Tuần 1 tháng 3

Đánh giá bài viết
3 1.161
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 5 Xem thêm