Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh - Đề 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh
Môn Toán lớp 5 - Đề 3
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1 (2,0 điểm):
a) Tìm y biết: y + 2
x
y + 3
x
y + 4
x
y +…+ 10
x
y= 49,5
b) Tính nhanh:
56
1
42
1
30
1
20
1
12
1
6
1
2
1
Bài 2(2,0 điểm) : Cho 7 phân số :
4
7
;
5
4
;
3
7
;
15
2
;
18
1
;
5
7
;
15
4
Hạnh chọn được hai phân số tổng giá trị lớn nhất. Phúc chọn hai phân số
tổng giá trị nhỏ nhất. Tính hiệu của tổng hai phân số Hạnh đã chọn tổng hai
phân số Phúc đã chọn.
Bài 3 (2,0 điểm):
Ba bạn An, Hòa , Bình một số sách. Nếu lấy 40% số sách của An chia đều cho Hòa
Bình thì số sách của ba bạn bằng nhau. Nhưng nếu An bớt 4 quyển thì số sách của
An bằng tổng s sách của Hòa Bình . Hỏi mỗi bạn bao nhiêu quyển sách ?
Bài 4 (2,0 điểm):
Cho một số tự nhiên, nếu viết thêm một chữ số vào bên phải số đó ta được số mới
hơn số đã cho đúng 2012 đơn vị. Tìm số đã cho chữ số viết thêm.
Bài 5(2,0 điểm) :
Cho tam giác ABC. Điểm M điểm chính giữa của BC. Trên AC lấy điểm D sao cho
AD =
2
1
DC.
a/ So sánh diện tích các tam giác ABD, DBM DMC.
b/ Nối AM cắt BD tại O. So sánh AO OM.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đáp án đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5
Bài 1 (2,0 điểm):
a) Các s hạng y; 2xy; 3xy ; 4xy ;… 10xy lập thành một dãy ch đều nhau y đơn vị
Từ y đến 10xy có: 10 số hạng ghép thành 5 cặp 0,25 điểm
Giá trị một cặp là: y+10xy =2xy + 9xy=…= 11xy 0,25 điểm
Vậy: 5x11x y =49,5 0,25 điểm
y = 49,5: 55 =0,9 0,25 điểm
b)
56
1
42
1
30
1
20
1
12
1
6
1
2
1
=
8x7
1
7x6
1
6x5
1
5x4
1
4x3
1
3x2
1
2x1
1
0,25 điểm
=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
+
)
8
1
7
1
(
0,25 điểm
=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
+
8
1
7
1
0,25 điểm
=
0,25 điểm
Bài 2 (2,0 điểm):
Ta có:
36
2
18
1
<
15
2
0,25 điểm
Mặt khác:
15
2
<
15
4
<
5
4
<
5
7
<
4
7
<
3
7
0,5 điểm
Vậy ta sắp xếp được các phân số như sau :
18
1
<
15
2
<
15
4
<
5
4
<
5
7
<
4
7
<
3
7
0,25 điểm
Tổng hai phân số giá trị lớn nhất :
4
7
+
3
7
=
12
49
12
2821
0,25 điểm
Tổng hai phân số giá trị nhỏ nhất :
90
17
90
125
15
2
18
1
0,25 điểm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Do đó hiệu của tổng hai phân số Hạnh chọn và tổng hai phân số Phúc đã
chọn :
180
161
3
180
701
180
34735
90
17
12
49
0,5 điểm
Bài 3 (2,0 điểm):
Coi s sách của An là 100%, sau khi cho Hòa Bình thì số sách của An còn li là:
100% 40% = 60% (số sách của An) 0,25 điểm
Mỗi bạn Hòa Bình được nhận thêm là:
40% : 2 = 20% (số sách của An) 0,25 điểm
Khi nhận thêm 20% số ch của An thì số ch của ba bạn bằng nhau nên số ch
lúc đầu của Hòa Bình bằng nhau ứng với:
60% 20% = 40% (số sách của An) 0,25điểm
4 quyển sách ứng với:
100% 40% 2 = 20% (số sách của An) 0,5 điểm
Số ch ban đầu của An là:
4 : 20% = 20 (quyển) 0,25 điểm
Số ch ban đầu của Hòa (hoặc nh) là:
20 40% = 8 (quyển) 0,25 điểm
Đáp số: An: 20 quyển sách, 0,25 điểm
Hòa: 8 quyển sách,
Bình: 8 quyển sách.
Bài 4 (2,0 điểm):
Cách 1 :
Khi viết thêm một chữ số nào đó vào bên phải một số tự nhiên đã cho ta được số
mới bằng 10 lần số tự nhiên đó cộng thêm chính chữ số viết thêm. 0,25 điểm
Gọi chữ số viết thêm a, ta : 9 lần số đã cho : 2012 - a. 0,5 điểm
Số đã cho : (2012 - a) : 9. 0,25 điểm

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh - Đề 3 có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập đề thi học sinh giỏi lớp 5. Đây cũng là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề ôn tập cho các em để chuẩn bị cho các kì thi HSG lớp 5.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh đề 3 bao gồm 5 câu Tự luận có đáp án chi tiết và biểu điểm chấm cho từng câu, củng cố lại kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán, nắm được cấu trúc đề thi HSG cấp tỉnh.

Đề, bài ôn tập học sinh giỏi lớp 5 môn Toán

Trong thời gian ôn tập ở nhà, ngoài các đề nâng cao, đề thi học sinh giỏi, các em ôn tập các bài tập nghỉ dịch sau đây:

Phiếu bài tập lớp 5 - Ôn tập nghỉ dịch

Phiếu ôn tập nghỉ Corona lớp 5 Tuần 1 tháng 3

Đánh giá bài viết
1 1.190
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 5 Xem thêm