Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh - Đề 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 5
BÌNH ĐỊNH KHÓA NGÀY ………..
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Bài 1: (4.0 điểm)
a. Tìm x, biết:
9
8
: x +
9
4
= 3
3
1
b. Tìm tất cả c số tự nhiên a, biết:
11
4
<
20
a
<
11
5
Bài 2: (3.0 điểm)
Cho một số tự nhiên, viết thêm vào bên phải số đã cho một chữ số khác 0 ta được một số mới
lớn hơn số đã cho 2011 đơn vị. Tìm số tự nhiên đã cho.
Bài 3: (4.0 điểm)
Đầu năm học Nam đem một số tiền mua sách, bút vở. Số tiền mua sách bằng
7
5
số tiền mua
bút vở. Số tiền mua bút bằng
3
2
số tiền mua vở. Biết rằng số tiền mua ch nhiều hơn số tiền mua
bút 110000 đồng . Hỏi số tiền Nam mua sách, bút vở bao nhiêu?
Bài 4: (4.0 điểm)
Hai vòi nước cùng chảy o một bể không chứa nước thì sau 3 giờ se đầy bể. Nếu cho hai vòi
cùng chảy vào b không chứa nước trong 2 giờ sau đó tắt vòi thứ nhất thì vòi thứ hai chảy thêm 3 giờ
nữa sẽ đầy bể. Hỏi nếu chảy riêng vào bể không chứa nước thì mỗi vòi chảy đầy bể trong bao lâu?
Bài 5: (5.0 điểm)
Cho tam giác ABC diện tích bằng 180 cm
2
. Hai điểm M, N thuộc cạnh CA CB sao cho
CM =
3
2
CA; CN =
3
1
CB. Hai đoạn thẳng BM AN cắt nhau tại K.
a. Tính diện tích hình tứ giác AMNB.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b. Tính diện tích tam giác BAK.
Gợi ý
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 5 CẤP TỈNH
BẬC TIỂU HỌC
MÔN TOÁN
THỜI GIAN 90 PHÚT
Bài 1:
a) Tìm x, biết:
8 4 1
: 3
9 9 3
8 1 4
: 3
9 3 9
8 26
:
9 9
8 26
:
9 9
4
13
x
x
x
x
x
b) Theo đề bài:
Quy đồng mẫu số ta có:
2
3
80 11 100
220 220 220
a
Suy ra: 80 < a x 11 < 100
a số tự nhiên nên a x 11 phải chia hết
cho 11.
Do đó a x11 = 88 hoặc a x 11 = 99
Vậy a = 88 : 11 = 8 hoặc a = 99 : 11 = 9.
Đáp số: a = 8; a = 9.
Bài 2:
Khi viết thêm vào bên phải số đã cho một chữ số khác 0 ta được một số mới: Số mới y bằng
gấp 10 lần số đã cho cộng với chữ số viết thêm.
Ta đồ:
2011
Chữ số viết thêm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hiệu số phần bằng nhau là: 10 1 = 9 (phần)
Như vậy: Nếu viết thêm chữ số 0 thì 2011 chia hết cho 9 còn viết thêm chữ s khác 0 thì 2011
chia hết cho 9 sẽ được số đã cho số chính chữ số viết thêm.
Ta có: 2011 : 9 = 223 (dư 4)
Số tự nhiên phải tìm là: 223.
Đáp số: 223
Bài 3:
Số tiền mua t bằng
2
3
số tiền mua vở tức số tiền mua bút bằng
2
5
số tiền mua bút mua
vở.
110 000 đồng ứng với:
5 2 11
7 5 35
(số tiền mua bút vở)
Số tiền mua bút vở là:
110 000 :
11
35
= 350 000 (đồng)
Số tiền mua sách là:
350 000 x
5
7
= 250 000 (đồng)
Số tiền mua t là:
350 000 x
2
5
= 140 000 (đồng)
Số tiền mua vở là:
140 000 :
2
3
= 210 000 (đồng)
Đáp số:
Mua sách: 250 000 đồng

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh - Đề 2 có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập đề thi học sinh giỏi lớp 5. Đây cũng là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề ôn tập cho các em để chuẩn bị cho các kì thi HSG lớp 5.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh đề 2 bao gồm 5 câu Tự luận có đáp án chi tiết và biểu điểm chấm cho từng câu, củng cố lại kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán, nắm được cấu trúc đề thi HSG cấp tỉnh.

Đề, bài ôn tập học sinh giỏi lớp 5 môn Toán

Trong thời gian ôn tập ở nhà, ngoài các đề nâng cao, đề thi học sinh giỏi, các em ôn tập các bài tập nghỉ dịch sau đây:

Phiếu bài tập lớp 5 - Ôn tập nghỉ dịch

Phiếu ôn tập nghỉ Corona lớp 5 Tuần 1 tháng 3

Đánh giá bài viết
3 852
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 5 Xem thêm