Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh - Đề 6

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5
MÔN: TOÁN
(Thời gian 90 phút)
Câu 1: (4 điểm ) .
Tính tổng sau bằng cách hợp lý:
a, A = 10,9 10,4 + 10,3 9,8 + 9,7 9,2 + 9,1 - .... 3,8 + 3,7 3,2
b, B =
30
1
+
42
1
+
56
1
+
72
1
+
90
1
+
110
1
+
132
1
+
156
1
Câu 2: ( 2 điểm )
Tìm hai số biết rằng nếu thêm 5, 6 vào số bớt 5,6 số lớn ta được hai
số bằng nhau. Nếu cùng thêm 3,25 vào mỗi số thì được 2 số gấp ( kém ) nhau 2 lần.
Câu 3: ( 4 điểm )
Tìm x:
a, x : 25 = 136 số số lớn nhất
b, x : 1 + x : 0,5 + x : 0,25 + x : 0, 125 = 60
Câu 4: ( 5 điểm )
Mức lương cán bộ công nhân viên tăng 30% ,giá hàng giảm 20%. Hỏi với
mức lương mới này thì lượng hàng mới sẽ mua được nhiều hơn lượng hàng bao
nhiêu phần trăm?
Câu 5: ( 5 điểm)
Một mảnh đất hình thang diện tích 357,6m
2
. Sau khi mở rộng đáy nhỏ
3m , đáy lớn 5m thì diện tích mảnh đất ng thêm 48m
2
. Tính độ dài mỗi đáy ban
đầu. Biết đáy lớn hơn đáy nhỏ 8,8m.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 5
Câu
Nội dung đáp án
Điểm
Câu1
a, A = 10,9 10,4 + 10,3 9,8 + 9,7 9,1 - …- 3,8 + 3,7 3,2
Ta nhận thấy: giá trị của mỗi hiệu :
10,9 10,4 = 0,5
10,3 9,8 = 0,5
……………….
3,7 3,2 = 0,5
Khoảng cách giữa các số bị trừ là:
10,9 10,3 = 0,6
10,3 9,7 = 0,6
A tất cả các hiệu là: ( 10,9 3,7) : 0,6 + 1 = 13 ( hiệu)
Vậy A = 0,5 x 13
A = 6,5
b, B =
30
1
+
42
1
+
56
1
+
156
1
132
1
110
1
90
1
72
1
B =
B =
13
1
12
1
12
1
11
1
11
1
10
1
10
1
9
1
9
1
8
1
8
1
7
1
7
1
6
1
6
1
5
1
B =
13
1
5
1
4 điểm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B =
65
8
Câu 2
Nếu thêm 5,6 vào số bớt 5,6 số lớn thì hai số bằng nhau nên lúc đầu
số lớn hơn số :
5,6 x 2 = 11,2
Khi cùng thêm 3,25 vào mỗi số t hiệu 2 số không đổi khi đó ta được
hai số gấp ( kém) nhau 2 lần nên ta đồ:
Số lớn mới:
11,2
Số mới:
Số mới : 11,2 : ( 2 1 ) = 11,2
Số ban đầu là: 11,2 3,25 = 7,95
Số lớn ban đầu là: 7, 95 + 11,2 = 19,15
Đáp số: 7,95 19,15
2 điểm
Câu 3
Tìm X:
a, s chia 25 nên số lớn nhất là:
25 1 = 24
X = 136 x 25 + 24
X = 3400 + 24
X = 3424
b, X : 1 + X : 0,5 + X : 0,25 + X : 0,125 = 60
X x 1 + X x 2 + X x 4 + X x 8 = 60
4 điểm

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh - Đề 6 có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập đề thi học sinh giỏi lớp 5. Đây cũng là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề ôn tập cho các em để chuẩn bị cho các kì thi HSG lớp 5.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh đề 6 bao gồm 5 câu Tự luận có đáp án chi tiết và biểu điểm chấm cho từng câu, củng cố lại kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán, nắm được cấu trúc đề thi HSG cấp tỉnh.

Đề, bài ôn tập học sinh giỏi lớp 5 môn Toán

Trong thời gian ôn tập ở nhà, ngoài các đề nâng cao, đề thi học sinh giỏi, các em ôn tập các bài tập nghỉ dịch sau đây:

Phiếu bài tập lớp 5 - Ôn tập nghỉ dịch

Đánh giá bài viết
21 1.120
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 5 Xem thêm