Đề ôn tập nâng cao môn Toán lớp 5

Đề ôn tập nâng cao môn Toán lớp 5

Đề ôn tập nâng cao môn Toán lớp 5 là các dạng bài tập hay dành cho học sinh khá, giỏi luyện tập làm tại nhà trong thời gian nghỉ dịch bệnh. Mời các em học sinh tham khảo.

Bài tập Toán ở nhà lớp 5 cho học sinh Khá, Giỏi

Bài 1: Tính:

Đề ôn tâp Toán nâng cao lớp 5

Đề ôn tâp Toán nâng cao lớp 5

Bài 2 : Cho PS \frac{25}{37} . Tìm 1 số biết rằng sao cho đem mẫu của PS đã cho trừ đi số đó và giữ nguyên tử số thì được PS mới có giá trị bằng \frac{5}{6}.

Bài 3: Trong đợt kiểm tra vừa qua, ba lớp 5A, 5B, 5C được tất cả 120 điểm 10. Biết số điểm 10 lớp 5B gấp ba số điểm 10 lớp 5A và gấp rưỡi số điểm lớp 5C. Hãy tính xem mỗi lớp có bao nhiêu điểm 10 ?

Bài 4: Một người bán cam, lần thứ nhất bán \frac{1}{3}số cam, lần thứ hai bán \frac{3}{5}số cam còn lại và người đó còn lại 8 quả. Hỏi người đó đã bán bao nhiêu quả cam?.

Bài 5: Chị năm nay 27 tuổi. Trước đây khi tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?

Bài 6: So sánh các PS sau:

Đề ôn tâp Toán nâng cao lớp 5

Bài 7: Khối lớp 5 có tổng số 100 học sinh. Trong đó số học sinh đạt giỏi bằng 1/4 số học sinh đạt khá và trung bình. Số học sinh đạt khá bằng 7/3 số học sinh giỏi và trung bình, không có em nào đạt loại yếu. Tính số học sinh mỗi loại

Bài 8: Tính nhanh:

Đề ôn tâp Toán nâng cao lớp 5

Bài 9: Trong hộp kín có 12 viên bi xanh , 20 viên bi vàng và 11 viên bi đỏ. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên để có:

a) 2 viên bi cùng màu?.................................

b) 3 viên bi cùng màu? ..............................

c) có ít nhất 1 viên bi vàng?.........................

Bài 10: Cho hình thang BPQC ( như hình vẽ).

Đề ôn tâp Toán nâng cao lớp 5

a) So sánh diện tích tam giác BIP và tam giác QIC.

b) Tính diện tích BPQC biết AP = 1/3 AB và diện tích tam giác ABC= 45 cm2.

Bài 11: Bạn hãy tính chu vi của hình có từ một hình vuông bị cắt mất đi một phần bởi một đường gấp khúc gồm các đoạn song song với cạnh hình vuông.

Đề ôn tâp Toán nâng cao lớp 5

Bài 12: Cho băng giấy gồm 13 ô với số ở ô thứ hai là 112 và số ở ô thứ bảy là 215. Biết rằng tổng của ba số ở ba ô liên tiếp luôn bằng 428. Tính tổng của các chữ số trên băng giấy đó.

Đề ôn tâp Toán nâng cao lớp 5

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Bài 13: Cho (1), (2), (3), (4) là các hình thang vuông có kích thước bằng nhau. Biết rằng PQ = 4 cm. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.

Đề ôn tâp Toán nâng cao lớp 5

Các em học sinh tham khảo toàn bộ kiến thức ôn tập các môn Tiểu học tại đây:

Phiếu bài tập lớp 5 - Ôn tập nghỉ dịch

Để chuẩn bị cho bài viết thư UPU lần 49, các em tham khảo các đề tài phong phú đa dạng trên VnDoc.com và bài tổng hợp chi tiết các đề tài thời sự mới nhất: Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49: Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống.

Đánh giá bài viết
89 3.033
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 5 Xem thêm