Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh - Đề 5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KSCL ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH
Môn: Toán - Lớp 5 - (Thời gian làm bài: 60 phút)
Bài 1. (4đ). Tính giá trị các biểu thức sau bằng phương pháp hợp lí:
a)
75
4
+
97
4
+ ... +
6159
4
b) 1,99 + 2,98 + 3,97 + 4,96 + ... + 99,01
Bài 2. (4 đ). An Toàn lấy cùng một số nhân với 2008 nhưng kết quả của hai bạn
sai khác nhau 361 620 đơn vị không ai đúng đáp số. Khi kiểm tra lại bài thì An sai
chỗ viết thiếu một chữ số 0 của s 2008, Toàn sai chỗ viết thiếu hai ch số 0 của số 2008.
Em thể giúp hai bạn tìm được đáp số đúng của phép nhân không?
Bài 3. (4đ). c bảo vệ chùm 10 chìa khoá để mở 10 khoá các phòng học.
Mỗi chìa chỉ mở được một ổ. Do ý nên Bác không nhớ chìa khoá tương ứng với các ổ.
Hỏi Bác phải thử nhiều nhất bao nhiêu lần để tìm được các chìa khoá tương ng với các
khoá các phòng học trên?
Bài 4. (4đ) Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Cách đây tám năm tuổi mẹ gấp 12
lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.
Bài 5. (4đ) Người ta xây dựng một khán đài hình vuông một cạnh nằm trên cạnh
ngắn của sân vận động hình chữ nhật, cạnh đối diện cách cạnh ngắn còn lại của sân vận
động 138 m, hai cạnh còn lại của khán đài cách đều hai cạnh dài mỗi bên 44 m.
Sau khi xây dựng khán đài diện tích của quảng trường còn lại 14856 m
2
. Tính diện tích
của khán đài.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN CHẤM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG LỚP 5
Bài 1: (4 điểm)
a) (2,0 đ). Ta có:
75
4
=
5
2
-
7
2
97
4
=
7
2
-
9
2
.....
6159
4
=
59
2
-
61
2
Nên:
75
4
+
97
4
+ ... +
6159
4
=
5
2
-
7
2
+
7
2
-
9
2
+ ... +
59
2
-
61
2
=
5
2
-
61
2
=
615
5612
=
305
112
b) (2,0đ) Nhận xét : 2,98 - 1,99 = 0,99
3,97 - 2,98 = 0,99
4,96 - 3,97 = 0,99
...............
Các số hạng của tổng lập thành dãy số cách đều 0,99 từ số 1,99 đến số 99,01
Các số hạng phần nguyên từ 1 đến 99 phần thập phân tương ứng từ 99 đến
01, nên tổng 99 số hạng
Vậy tổng trên được tính là: (1,99 + 99,01) x 99 : 2 = 4999,5
Bài 2 (4 điểm).
Giả sử số hai bạn đem nhân với 2009 A
Bạn An đã thực hiện phép nhân A
208
Bạn Toàn đã thực hiện phép nhân A
28
Theo bài ra ta có: A
208 - A
28 = 361 620
Hay A
(208 - 28) = 361620
A = 36 1620 : 180 = 2009
Vậy kết quả đúng là: 2009
2008 = 4 034 072
Đáp số: 4 034 072 )
Bài 3: (4 điểm)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Lấy chìa thứ nhất, ta phải thử nhiều nhất 9 lần t ta chọn được kh tương ứng.
Như vậy còn lại 9 chìa 9 ổ.
Tiếp tục lấy chìa thứ hai, ta phải thử nhiều nhất 8 lần thì ta tìm được tương ứng.
Như vậy còn lại 8 chìa 8 ổ.
Tiếp tục lấy chìa thứ ba, ta phải th nhiều nhất 7 lần t ta tìm được tương ứng.
Như vậy còn lại 7 chìa 7 ổ.
Cứ tiếp tục như thế đến chìa thứ 9 thì ta phải thử nhiều nhất 1 lần thì tìm được
tương ứng. Còn chìa thứ 10 ta không cần phải thử nữa.
Vậy số lần thử nhiều nhất để mở được tất cả các phòng là:
9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45 (lần)
Đáp số: 45 lần
Bài 4: (4 điểm)
Theo đề ra, hiện nay tuổi mẹ hơn tuổi con (4-1) = 3 lần tuổi con.
Cách đây 8 năm, tuổi mẹ hơn tuổi con (12-1) = 11 lần tuổi con.
Như vậy 3 lần tuổi con hiện nay bằng11 lần tuổi con cách đây 8 năm hay tuổi con
hiện nay bằng
3
11
lần tuổi con cách đây 8 năm.
Vậy tuổi con cách đây 8 năm là:
8 : (
3
11
-1) = 3
Tuổi con hiện nay là:
3 + 8 = 11( tuổi)
Tuổi mẹ hiện nay là: 11 x 4 = 44 (tuổi)
Đáp số : Mẹ: 44 tuổi
Con: 11 tuổi

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh - Đề 5 có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập đề thi học sinh giỏi lớp 5. Đây cũng là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề ôn tập cho các em để chuẩn bị cho các kì thi HSG lớp 5.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán cấp tỉnh đề 5 bao gồm 5 câu Tự luận có đáp án chi tiết và biểu điểm chấm cho từng câu, củng cố lại kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán, nắm được cấu trúc đề thi HSG cấp tỉnh.

Đề, bài ôn tập học sinh giỏi lớp 5 môn Toán

Trong thời gian ôn tập ở nhà, ngoài các đề nâng cao, đề thi học sinh giỏi, các em ôn tập các bài tập nghỉ dịch sau đây:

Phiếu bài tập lớp 5 - Ôn tập nghỉ dịch

Đánh giá bài viết
1 492
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 5 Xem thêm