Đề thi Tin học lớp 5 cuối kì 2 năm 2022 - 2023

Đề thi Tin học lớp 5 cuối kì 2 năm 2022 - 2023 theo Thông tư 22 bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi nhằm đánh giá chất lượng học tập của các em học sinh lớp 5, giúp các em luyện tập và nâng cao kiến thức. Đồng thời giúp các thầy cô ra đề thi học kì chuẩn các mức độ cho các em học sinh. Sau đây mời các em cùng tham khảo đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học.

1. Nội dung ôn tập học kì 2 lớp 5 môn Tin học

A. Chủ đề: Thiết kế bài trình chiếu:

1. Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu: chọn màu nền, phông chữ, hiệu ứng, hoạt cảnh, các thông tin bổ sung: người soạn, ngày soạn, số trang slide.

2. Chèn video, âm thanh minh họa cho nội dung.

3. Các thao tác cần thiết để chuẩn bị và thuyết trình sản phẩm với mọi người.

B. Chủ đề: Thế giới Logo

1. Câu lệnh lặp lồng nhau.

2. Sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau để điều khiển rùa vẽ ra các hình đa giác giống nhau, bông tuyết 6 cánh, 8 cánh, 12 cánh, hình hoa văn trang trí...

3. Thủ tục trong logo.

- Cấu trúc của một thủ tục trong Logo?

- Các bước viết thủ tục trong Logo?

4. Cách thực hiện thủ tục, lưu lại thủ tục vào một tệp, nạp một tệp trong Logo, lưu thêm thủ tục vào tệp đã có.

5. Viết chương trình hoặc câu lệnh lặp sử dụng thủ tục đã có để vẽ các hình trang trí, vẽ nhiều hình đa giác giống nhau.

C. Học và chơi cùng máy tính:

Ý nghĩa, cách sử dụng và thực hiện các phần mềm trò chơi: Stellarium, Xmind.

2. Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1. Để xóa màn hình và rùa quay về vị trí xuất phát em dùng lệnh:

A. Home

C. CS

B. Clean

D. Bye

Câu 2. Để lưu các thủ tục em đã viết trong Logo vào tệp TONGHOP.LGO em gõ lệnh:

A. SAVE “TONGHOP.LGO

C. TO [TONGHOP.LGO]

B. SAVE [TONGHOP.LGO]

D. TO “TONGHOP.LGO

Câu 3. Khi thực hiện lệnh PU rùa sẽ:

A. Hạ bút

C. Ẩn mình

B. Nhấc bút

D. Hiện hình

Câu 4. Trong LOGO để viết lên màn hình dòng chữ “Xin chào Việt Nam”, ta dùng câu lệnh:

A. LABEL { Xin chào Việt Nam}

C. PRINT {Xin chào Việt Nam}

B. LABEL [Xin chào Việt Nam]

D. PRINT [Xin chào Việt Nam]

Câu 5. Để thay đổi kích thước nét vẽ em dùng lệnh:

A. SETPENCOLOR n

C. SETPENSIZE n

B. SETPENCOLOR [m n]

D. SETPENSIZE [m n]

Câu 6. Một thủ tục trong LOGO gồm mấy phần:

A. 1

C. 3

B. 2

D. 4

Câu 7. Để vẽ hình vuông có độ dài cạnh là 100 bước chân của rùa em sử dụng lệnh nào sau đây:

A. REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

C. REPEAT 4 [FD 100 RT 60]

B. REPEAT 6 [FD 100 RT 90]

D. REPEAT 6 [FD 100 RT 60]

Câu 8. Thủ tục dưới đây còn thiếu đoạn lệnh nào để vẽ được hình bên?

TO BAIHOC2

REPEAT 6 [ ..................... FD 100 RT 60]

END

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

A. REPEAT 8 [FD 10 BK 10 RT 45]

C. REPEAT 8 [FD 10 BK 10 RT 60]

B. REPEAT 6 [FD 10 BK 10 RT 45]

D. REPEAT 6 [FD 10 BK 10 RT 60]

Câu 9. Thủ tục dưới đây thực hiện công việc gì?

TO BAIHOC1

REPEAT 6 [FD 50 WAIT 60 RT 60] WAIT 60

END

A. Vẽ hình tam giác

C. Vẽ hình vuông

B. Vẽ hình ngũ giác

D. Vẽ hình lục giác

Câu 10. Để thay đổi màu bút trong LOGO, ta dùng lệnh:

A. SETPENCOLOR n

C. SETPENSIZE n

B. SETPENCOLOR [m n]

D. SETPENSIZE [m n]

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Em hãy điền nội dung còn thiếu để hoàn thiện các câu lệnh viết thủ tục vẽ chiếc chong chóng hình dưới đây.

TO CHONGCHONG

SETPEN.................................................................... 5

REPEAT 6 [FD 50 REPEAT ...........[FD 50 RT 90] BK ........... RT..............]

END

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 2. Em hãy viết thủ tục vẽ hình trang trí như hình mẫu dưới đây

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 3. Em hãy viết thủ tục vẽ hình trang trí như hình mẫu dưới đây

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

- Mỗi câu đúng được 0.5 điểm

3. Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

- Mỗi câu đúng được 0.5 điểm

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

c

a

b

c

d

c

a

a

d

a

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2đ) Em hãy điền nội dung còn thiếu để hoàn thiện các câu lệnh viết thủ tục vẽ chiếc chong chóng hình dưới đây.

TO CHONGCHONG

SETPENCOLOR 5

REPEAT 6 [FD 50 REPEAT 4 [FD 50 RT 90] BK 50 RT 60]

END

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 2: (2đ) Em hãy viết thủ tục vẽ hình trang trí như hình mẫu dưới đây

EDIT “TRANGTRI1

TO TRANGTRI

REPEAT 8 [REPEAT 6 [FD 100 RT 60] RT 45]

END

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 3: (1đ) Em hãy viết thủ tục vẽ hình trang trí như hình mẫu dưới đây

EDIT “TRANGTRI2

TO TRANGTRI2

REPEAT 4 [REPEAT 60 [FD 5 RT 6] RT 90]

END

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

4. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thế giới LOGO

Số câu

3

3

2

3

2

2

15

Số điểm

1.5

1.5

1.0

9.0

1.0

6.0

20.0

100.0%

Tổng

Số câu

3

0

3

0

2

3

2

2

15

Số điểm

1.5

0

1.5

0

1

9

1

6

20

100%

Tỷ lệ %

20%

0%

20%

0%

13%

20%

13%

13%

100%

Tỷ lệ theo mức

20.00%

20.00%

33.33%

26.67%

100%

5. Đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2022 - 2023 Tải nhiều

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán; Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt.

Đánh giá bài viết
227 55.237
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Lam Nguyễn
  Lam Nguyễn

  cảm ơn bạn rất nhiều😊

  Thích Phản hồi 04/05/22

  Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học

  Xem thêm