Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 7

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI CUỐI HỌC 2 LỚP 5 M HC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
PART I. LISTENING.
Question 1. Listen and number. (1 point)
A.
B.
C.
D. .
Question 2: Listen and circle a or b. (1point)
1. What will the weather be like tomorrow?
It will be............................... and..............................
a. cold, cloudy b. cool, windy
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. What’s spring like in your country?
It’s usually............................and................................
a. cold, foggy b. cool, foggy
3. What’s autumn like in your country?
It’s usually............................and................................
a. cool, windy b. cool, stormy
4. What’s winter like in your country?
It’s usually............................and................................
a. cold, windy b. cool, windy
Question 3. Listen and write one word (1point)
How can get they there?
By…
1. Akiko
2. Tony
3. Mai
4. Linda
PART II. READING
Question 4. Look and read. Put a tick ( ) or cross (X) in the box. (1point).
example
0. This is a pen.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
00.This is a pencil
1. I have a toothache .
2. He’d like to be a pilot
3. It will be cold and snowy.
4. The statue of liberty is in America.
Question 5: Look and read. Write Yes or No. (1 point)
My name is David. I’d like to be an astronaut in the future. I’d like to fly in space and
work with other people in a spaceship. It’s important work and very exciting. I’d like
to get out of the spaceship and walk in space. I’d also like to visit other planets. I’m
studying hard at school. I hope my dream will come true one day.
1. David would like to be an astronaut.
2. He would like to work with other people in a spaceship.
X

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 5 năm học 2018 - 2019, đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án trên đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn thi học 2 lớp 5 môn Tiếng Anh được biên tập dưới nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện 4 kỹ năng Tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết hiệu quả.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 7. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, .... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
7 2.715
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm