Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI CUỐI HỌC 2 LỚP 5 M HC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. LISTENING
Task 1. Listen and match. There is one example (0).
A.
D.
B.
E.
C.
F.
Task 2. Listen and tick A, B or C. There is one example.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Example:
A. I think Paris is.
B. I think Tokyo is.
C. I think New York is.
1. A. I think New York is.
B. I think Sydney is very small.
C. I think New York and Sydney are expensive cities.
2. A. I think Tokyo is bigger.
B. I think Ha Noi is busier.
C. I think they are small.
3. A. I think Tokyo is.
B. I think Da Lat is.
C. I think they are peaceful.
4. A. I think London is smaller.
B. I think they are very quiet.
C. I think Bangkok is.
5. A. I think London is noisier.
B. I think Ho Chi Minh City is smaller.
C. I think they are small cities.
Task 3. Listen and tick the correct pictures. There is one example.
Example:
What does she do in her free time?
A.
B.
1. What does he do in his free time?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
B.
C.
2. What does his father often do in his free time?
A.
B.
C.
3. What do they often do at the English club?
A.
B.
C.
4. What does Lan do in her free time?

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 5 học kì 2

Đề kiểm tra cuối năm lớp 5 môn Tiếng Anh có file nghe mp3 và đáp án nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Tải trọn bộ đề thi, đáp án và file nghe mp3 tại đây: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
14 7.385
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm