Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104: Ôn tập về phép cộng, phép trừ

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104: Ôn tập về phép cộng, phép trừ là lời giải Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 111, 112, 113, 114 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 5 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 104 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 111 toán VNEN lớp 5 tập 2

Chơi trò chơi hái hoa toán học

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

Đáp án

Ví dụ:

· 9972 + 6389 = 16361

· 6,376 - 3,459 = 2,917

· 12,8 + 9,234 = 22,034

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

Câu 2: Trang 112 toán VNEN lớp 5 tập 2

Đọc nội dung sau (sgk trang 112)

b. Lấy một ví dụ minh họa rồi giải thích cho các bạn nghe

Lấy ví dụ phép cộng:

Tính chất giao hoán: a + b = b + a

Ví dụ: 40 + 30 = 30 + 40 = 70

Tính chất kết hợp : (a + b) + c = a + (b + c)

Ví dụ: (10 + 20) + 30 = 10 + ( 20 + 30)

= 30 + 30 = 10 + 50 = 60

Cộng với 0: a + 0 = 0 + a

Ví dụ: 3,14 + 0 = 0 + 3,14 = 3,14

Lấy ví dụ phép trừ:

· 1900 - 800 = 1100

· 1503 - 1503 = 0

· 1503 - 0 = 1503

Câu 3: Trang 112 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính:

a. 889972 + 96308

b. \frac{7}{8}+\frac{3}{4}

c. 2-\frac{5}{6}

d. 726,83 - 349,67

Đáp án

a. 889972 + 96308 = 986280

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

d. 726,83 - 349,67 = 377,16

Câu 4: Trang 112 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính rồi thử lại (theo mẫu):

a.

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

7613 - 5908

45917 - 6534

b.

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

c.

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

8,168 - 5,485

0,954 - 0,389

Đáp án

a.

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

b.

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

c.

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

Câu 5: Trang 113 toán VNEN lớp 5 tập 2

a. Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được 5 thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được 10 thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể?

b. Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 75m, chiều rộng bằng 3 chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó?

Đáp án

a. Sau một giờ cả hai vòi chảy được:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

Vậy sau một giờ cả hai vòi chảy được số % thể tích bể nước là:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

b. Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là: (75 : 5) x 2 = 30 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là: 75 - 30 = 45 (m)

Vậy diện tích hình chữ nhật là: 30 x 45 = 1350 (m2)

Đáp số: a. 50%

b. 1350 m2

Câu 6: Trang 113 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

b. 675,39 + 342,14

563,87 + 403,13 - 328,35

Đáp án

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

b.

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

Câu 7: Trang 113 toán VNEN lớp 5 tập 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

c. 69,78 + 35,97 + 30,22

d. 83,45 - 30,98 - 42,47

Đáp án

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

c. 69,78 + 35,97 + 30,22 = ( 69,78 + 30,22) + 35,97 = 100 + 35,97 = 135,97

d. 83,45 - 30,98 - 42,47 = 83,45 - (30,98 + 42,47) = 83,45 - 73,45 = 10

Câu 8: Trang 114 toán VNEN lớp 5 tập 2

a. Không trực tiếp làm phép tính, em dự đoán kết quả tìm x:

x + 7,08 = 7,08

\frac{3}{5} + x = \frac{6}{10}

b. Tìm x:

x + 3,72 = 8,16

x - 0,25 = 3,148

Đáp án

a. x + 7,08 = 7,08

\frac{3}{5} + x = \frac{6}{10}

Em dự đoán kết quả là x = 0

Vì:

· 0 + a = a => 0 + 7,08 = 7,08

· \frac{3}{5} khi nhân cả tử và mẫu số cho 2 ta được phân số \frac{6}{10}.

b. Tìm x:

x + 3,72 = 8,16

x = 8,16 - 3,72

x = 4,44

x - 0,25 = 3,148

x = 3,148 + 0,25

x = 3,398

Câu 9: Trang 114 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một xã có 540,8 ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa 385,5ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó.

Đáp án

Diện tích đất trồng hoa là:

540,8 - 385,5 = 155,3 (ha)

Tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó là:

540,8 + 155,3 = 696,1 (ha)

Đáp số: 696,1 ha

B. Hoạt động ứng dụng bài 104 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 114 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau: 3/5 số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình, 1/4 số tiền lương để trả tiền thuê nhà và chi tiêu các việc khác, còn lại là tiền để dành.

a. Hỏi mỗi tháng gia đình đó để dành được bao nhiêu phần trăm số tiền lương?

b. Nếu số lương là 6.000.000 đồng một tháng thì gia đình đó để dành được bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Đáp án

a. Số phần tiền lương gia đình đó để dành mỗi tháng là:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

Vậy, mỗi tháng gia đình đó dành được số phần trăm tiền lương là:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 104

b. Nếu số lương là 6.000.000 đồng một tháng thì gia đình đó để dành được số tiền mỗi tháng là:

(6 000 000 : 100) x 15 = 900 000 (đồng)

Đáp số: a. 15%

b. 900 000 đồng

Câu 2: Trang 114 toán VNEN lớp 5 tập 2

Em hỏi người thân về thu nhập và cách chi tiêu hàng tháng của gia đình em rồi tính xem mỗi tháng nhà em dành được vao nhiêu phần trăm số tiền thi nhập được để chi cho tiền ăn của gia đình.

Đáp án

Ví dụ mẫu:

Gia đình em gồm có 4 người, bố mẹ, em và em trai.

· Bố em thu nhập một tháng 12.000.000

· Mẹ em thu nhập một tháng 8.000.000

Gia đình em sử dụng số tiền đó vào các việc:

· 5.000.000 tiền học cho hai chị em

· 3.000.000 tiền điện nước và chi tiêu vặt

· 3.000.000 tiền ăn

· 9.000.000 dành tiết kiệm

Số phần trăm tiền lương mà gia đình em trích ra mỗi tháng là: (3 : 20) x 100 = 15%

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
30 9.270
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 5 VNEN Xem thêm