Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 VNEN bài 39: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 39: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 102, 103 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2 lớp 5

A. Hoạt động thực hành bài 39 Toán VNEN lớp 5

Câu 1 trang 102 sách VNEN toán 5

Tính:

a. 357,86 + 29,05 b. 375,84 - 95,96 + 36,78

80,475 - 26,827 7,5 + 7,3 x 7,4

48,16 x 3,4

Đáp án và hướng dẫn giải

a. 357,86 + 29,05 = 386,91

80,475 - 26,827 = 53,648

48,16 x 3,4 = 61,52

b. 375,84 - 95,96 + 36,78

= 279,88 + 36,78

= 316,66

7,5 + 7,3 x 7,4

= 7,5 + 54,02

= 61,52

Câu 2 trang 103 sách VNEN toán 5

a. Tính nhẩm:

265,307 x 100

0,68 x 10

265,307 x 0,01

0,68 x 0,1

b. Tính nhẩm kết quả tìm x:

5,4 x x = 5,4 9,8

x x = 6,2 x 9,8

Đáp án và hướng dẫn giải

a. Tính nhẩm:

265,307 x 100 = 26530,7

0,68 x 10 = 6,8

265,307 x 0,01= 2,65307

0,68 x 0,1= 0,068

b. Tính nhẩm kết quả tìm x:

5,4 x x = 5,4

=> x = 1

9,8 x x = 6,2 x 9,8

=> x = 6,2

Câu 3 trang 103 sách VNEN toán 5

Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

a. Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) x c và a x c + b x c:

a

b

c

(a+b) x c

a x c + b x c

2,4

3,8

1,2

6,5

2,7

0,8

c. Tính bằng cách thuận tiện nhất

9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3 7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

Đáp án và hướng dẫn giải

a. Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) x c và a x c + b x c:

a

b

c

(a+b) x c

a x c + b x c

2,4

3,8

1,2

(2,4 + 3,8) x 1,2 = 6,2 x 1,2 = 7,44

2,4 x 1,2 + 3,8 x 1,2 = 2,88 + 4,56 = 7,44

6,5

2,7

0,8

(6,5+2,7) x 0,8 = 9,2 x 0,8= 7,36

6,5 x 0,8 + 2,7 x 0,8 = 5,2 + 2,16 = 7,36

c. Tính bằng cách thuận tiện nhất

9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3

= 9,3 x (6,7 + 3,3)

= 9,3 x 10 = 93

7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

= (7,8 + 2,2) x 0,35

= 10 x 0,35 = 3,5

Câu 4 trang 103 sách VNEN toán 5

Tính bằng hai cách:

a. (6,75 + 3,25) x 4,2

b. (9,6 - 4,2) x 3,6

Đáp án và hướng dẫn giải

a. (6,75 + 3,25) x 4,2

C1: (6,75 + 3,25) x 4,2 = 10 X 4,2 = 42

C2: 6,75 x 4,2 + 3,25 x 4,2 = 28,35 + 13,65 = 42

b. (9,6 - 4,2) x 3,6

C1: (9,6 - 4,2) x 3,6 = 5,4 X 3,6 = 19,44

C2: 9,6 x 3,6 - 4,2 x 3,6 = 34,56 - 15,12 = 19,44

Câu 5 trang 103 sách VNEN toán 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a, 0,12 x 400

b. 4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5

Đáp án và hướng dẫn giải

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 0,12 x 400

= 0,12 x 100 x 4 = 12 x 4 = 48

b. 4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5

= 4,7 x (5,5 - 4,5) = 4,7 x 1 = 4,7

Câu 6 trang 103 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Mua 5kg đường phải trả 85000 đồng. Hỏi mua 3,5kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Đáp án và hướng dẫn giải

Mua 1kg đường phải trả số tiền là: 85000 : 5 = 17000 (đồng)

Mua 3,5kg đường phải trả số tiền là: 17000 x 3,5 = 59500 (đồng)

Vậy mua 3,5 kg đường phải trả ít hơn số tiền là:

85000 - 59500 = 25500 (đồng)

Đáp số: 25500 đồng

Câu 7 trang 103 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Mua 4m vải phải trả 80000 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Đáp án và hướng dẫn giải

Mua 1m vải phải trả số tiền là: 80000 : 4 = 20000 (đồng)

Mua 6,8m vải phải trả số tiền là: 20000 x 6,8 = 136000 (đồng)

Vậy mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn số tiền là:

136000 - 80000 = 56000 (đồng)

Đáp số: 56000 đồng

B. Hoạt động ứng dụng bài 39 Toán lớp 5 VNEN

Công thức tính chiều cao trung bình của trẻ em Việt Nam được xác đinh như sau:

Chiều cao trung bình của trẻ= 0,85m + 0,05m x (số tuổi theo năm dương lịch của trẻ - 1)

a. Em hãy tính chiều cao trung bình của trẻ 6 tuổi

b. Em hãy tính chiều cao trung bình của trẻ em 11 tuổi. Em đã đạt được chiều cao trung bình này hay chưa?

Đáp án và hướng dẫn giải

Công thức tính chiều cao trung bình của trẻ em Việt Nam được xác đinh như sau:

Chiều cao trung bình của trẻ= 0,85m + 0,05m x (số tuổi theo năm dương lịch của trẻ - 1)

a. Chiều cao trung bình của trẻ 6 tuổi là:

0,85 + 0,05 x (6-1) = 0,85 + 0,05 x 5 = 0,85 + 0,25 = 1,1 (mét)

b. Chiều cao trung bình của trẻ 11 tuổi là:

0,85 + 0,05 x (11-1) = 0,85 + 0,05 x 10 = 0,85 + 0,5 = 1,35 (mét)

Em có chiều cao là 1,37m => em đã đạt được chiều cao trung bình

Trên đây là Giải bài tập SGK Toán 5 VNEN bài 39 Em ôn lại những gì đã học trang 102, 103. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Giải SGK Toán lớp 5 chương trình VNEN trên đây sẽ giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
112
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Lê Trần Như ý
  Lê Trần Như ý

  Rất hay

  Thích Phản hồi 24/11/22
  • Thị Thanh Trúc Nguyễn
   Thị Thanh Trúc Nguyễn

   🤩


   Thích Phản hồi 27/11/22
   • NGỌC BẢO
    NGỌC BẢO rất hay
    Thích Phản hồi 25/11/20

    Giải Toán lớp 5 VNEN

    Xem thêm