Giải Toán lớp 5 VNEN bài 39: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 39: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 102 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2 lớp 5

A. Hoạt động thực hành bài 39 Toán VNEN lớp 5

Câu 1 trang 102 sách VNEN toán 5

Tính:

a. 357,86 + 29,05 b. 375,84 - 95,96 + 36,78

80,475 - 26,827 7,5 + 7,3 x 7,4

48,16 x 3,4

Đáp án và hướng dẫn giải

a. 357,86 + 29,05 = 386,91

80,475 - 26,827 = 53,648

48,16 x 3,4 = 61,52

b. 375,84 - 95,96 + 36,78 = 279,88 + 36,78 = 316,66

7,5 + 7,3 x 7,4 = 7,5 + 54,02 = 61,52

Câu 2 trang 103 sách VNEN toán 5

a. Tính nhẩm:

265,307 x 100

0,68 x 10

265,307 x 0,01

0,68 x 0,1

b. Tính nhẩm kết quả tìm x:

5,4 x x = 5,4 9,8

x x = 6,2 x 9,8

Đáp án và hướng dẫn giải

a. Tính nhẩm:

265,307 x 100 = 26530,7

0,68 x 10 = 6,8

265,307 x 0,01= 2,65307

0,68 x 0,1= 0,068

b. Tính nhẩm kết quả tìm x:

5,4 x x = 5,4

=> x = 1

9,8 x x = 6,2 x 9,8

=> x = 6,2

Câu 3 trang 103 sách VNEN toán 5

Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

a. Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) x c và a x c + b x c:

a

b

c

(a+b) x c

a x c + b x c

2,4

3,8

1,2

 

 

6,5

2,7

0,8

 

 

c. Tính bằng cách thuận tiện nhất

9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3 7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

Đáp án và hướng dẫn giải

a. Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) x c và a x c + b x c:

a

b

c

(a+b) x c

a x c + b x c

2,4

3,8

1,2

(2,4 + 3,8) x 1,2 = 6,2 x 1,2 = 7,44

2,4 x 1,2 + 3,8 x 1,2 = 2,88 + 4,56 = 7,44

6,5

2,7

0,8

(6,5+2,7) x 0,8 = 9,2 x 0,8= 7,36

6,5 x 0,8 + 2,7 x 0,8 = 5,2 + 2,16 = 7,36

c. Tính bằng cách thuận tiện nhất

9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3 7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

= 9,3 x (6,7 + 3,3) = (7,8 + 2,2) x 0,35

= 9,3 x 10 = 93 = 10 x 0,35 = 3,5

Câu 4 trang 103 sách VNEN toán 5

Tính bằng hai cách:

a. (6,75 + 3,25) x 4,2

b. (9,6 - 4,2) x 3,6

Đáp án và hướng dẫn giải

a. (6,75 + 3,25) x 4,2

C1: (6,75 + 3,25) x 4,2 = 10 X 4,2 = 42

C2: 6,75 x 4,2 + 3,25 x 4,2 = 28,35 + 13,65 = 42

b. (9,6 - 4,2) x 3,6

C1: (9,6 - 4,2) x 3,6 = 5,4 X 3,6 = 19,44

C2: 9,6 x 3,6 - 4,2 x 3,6 = 34,56 - 15,12 = 19,44

Câu 5 trang 103 sách VNEN toán 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a, 0,12 x 400

b. 4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5

Đáp án và hướng dẫn giải

a. 0,12 x 400

= 0,12 x 100 x 4 = 12 x 4 = 48

b. 4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5

= 4,7 x (5,5 - 4,5) = 4,7 x 1 = 4,7

Câu 6 trang 103 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Mua 5kg đường phải trả 85000 đồng. Hỏi mua 3,5kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Đáp án và hướng dẫn giải

Mua 1kg đường phải trả số tiền là: 85000 : 5 = 17000 (đồng)

Mua 3,5kg đường phải trả số tiền là: 17000 x 3,5 = 59500 (đồng)

Vậy mua 3,5 kg đường phải trả ít hơn số tiền là:

85000 - 59500 = 25500 (đồng)

Đáp số: 25500 đồng

Câu 7 trang 103 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Mua 4m vải phải trả 80000 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Đáp án và hướng dẫn giải

Mua 1m vải phải trả số tiền là: 80000 : 4 = 20000 (đồng)

Mua 6,8m vải phải trả số tiền là: 20000 x 6,8 = 136000 (đồng)

Vậy mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn số tiền là:

136000 - 80000 = 56000 (đồng)

Đáp số: 56000 đồng

B. Hoạt động ứng dụng bài 39 Toán lớp 5 VNEN

Công thức tính chiều cao trung bình của trẻ em Việt Nam được xác đinh như sau:

Chiều cao trung bình của trẻ= 0,85m + 0,05m x (số tuổi theo năm dương lịch của trẻ - 1)

a. Em hãy tính chiều cao trung bình của trẻ 6 tuổi

b. Em hãy tính chiều cao trung bình của trẻ em 11 tuổi. Em đã đạt được chiều cao trung bình này hay chưa?

Đáp án và hướng dẫn giải

a. Chiều cao trung bình của trẻ 6 tuổi là:

0,85 + 0,05 x (6-1) = 0,85 + 0,05 x 5 = 0,85 + 0,25 = 1,1 (mét)

b. Chiều cao trung bình của trẻ 11 tuổi là:

0,85 + 0,05 x (11-1) = 0,85 + 0,05 x 10 = 0,85 + 0,5 = 1,35 (mét)

Em có chiều cao là 1,37m => em đã đạt được chiều cao trung bình

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Mời các bạn xem thêm bài Giải bài tập trang 59, 60 SGK Toán 5: Nhân một số thập phân với một số thập phân. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
87 42.059
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Lê Trần Như ý
  Lê Trần Như ý

  Rất hay

  Thích Phản hồi 11:24 24/11
 • Thị Thanh Trúc Nguyễn
  Thị Thanh Trúc Nguyễn

  🤩


  Thích Phản hồi 20:56 27/11
 • NGỌC BẢO
  NGỌC BẢO rất hay
  Thích Phản hồi 25/11/20

Giải Toán lớp 5 VNEN

Xem thêm