Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 110: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 110: Em ôn lại những gì đã học là lời giải Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 126 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 5 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

>> Bài trước: Giải Toán lớp 5 VNEN bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

A. Hoạt động thực hành bài 110 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 126 toán VNEN lớp 5 tập 2

Chơi trò chơi đố bạn nêu công thức tính chu vi, diện tích và thể tích của một hình đã học.

Đáp án

Học sinh tự đố bạn

Các công thức hình học

Câu 2: Trang 126 toán VNEN lớp 5 tập 2

Đáy của một hình hộp chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng 40cm. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật biết diện tích xung quanh của hình hộp là 6000cm2.

Hướng dẫn giải

Ta có: Diện tích xung quanh = chu vi đáy × chiều cao.

Từ đó suy ra: Chiều cao = diện tích xung quanh :: chu vi đáy.

Đáp án

Chiều dài các mặt xung quanh hình hộp chữ nhật là:

(60 + 40 ) x 2 = 200 (cm)

Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

6000 : 200 = 30 (cm)

Đáp số: 30 cm

Câu 3: Trang 126 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một mảnh đất được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 (xem hình vẽ). Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó?

Giải Toán 5 VNEN

Phương pháp giải

- Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCE và hình tam giác vuông DCE như hình vẽ (xem hình ở bài giải).

- Tính độ dài thật của các cạnh ta lấy độ dài trên bản đồ nhân với 1000 và đổi các số đo sang đơn vị là mét.

- Chu vi mảnh đất bằng tổng độ dài các cạnh AB, BC, CD, DE, AE.

- Tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị đo).

- Tính diện tích tam giác vuông ta lấy tích độ dài hai cạnh góc vuông chia cho 2.

- Diện tích mảnh đất ban đầu = Diện tích hình chữ nhật ABCE + Diện tích hình tam giác vuông DCE.

Đáp án

Ta kẻ đoạn thẳng EC, được một hình chữ nhật và hình tam giác như hình:

Giải Toán 5 VNEN

Bài giải:

Độ dài thực của đoạn AB là: 5 x 1000 = 5000 (cm)= 50m

Độ dài thực cạnh AE và BC là: 2,5 x 1000 = 2500 (cm) = 25m

Độ dài thực cạnh ED là: 4 x 1000 = 4000 (cm) = 40m

Độ dài thực cạnh DC là: 3 x 1000 = 3000 (cm) = 30m

Chu vi của mảnh đất như hình trên là: 50 + 25 + 30 + 40+ 25 = 170 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 25 x 50 = 1250 (m2)

Diện tích hình tam giác EDC là: (30 x 40) : 2 = 600 (m2)

Vậy mảnh đất đó có diện tích thực là: 1250 + 600 = 1850 (m2)

Đáp số: 1850 m2

B. Hoạt động ứng dụng bài 110 Toán VNEN lớp 5

Đề bài Trang 126 toán VNEN lớp 5 tập 2

Nhà bạn Toàn có mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 160m, chiều rộng 30m. Nhà Toàn trồng rau trên cả mảnh vườn, trung bình cứ 10m2 thu được 15 kg rau. Hỏi nhà bạn Toàn sẽ thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau trên mảnh vườn đó.

Hướng dẫn giải

- Tính nửa chu vi = chu vi : 2.

- Tính chiều dài = nửa chu vi − chiều rộng.

- Tính diện tích = chiều dài × chiều rộng.

- Số rau thu được = diện tích : 10 × 15.

Đáp án

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

(160 : 2) - 30 = 50 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

50 x 30 = 1500 (m2)

Vậy, số kg rau nhà Toàn thu hoạch được trên mảnh vườn đó là:

(1500 : 10) x 15 = 2250 (kg)

Đáp số: 2250 kg rau

C. Bài tập liên quan

Câu 1: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 120m, đáy bé bằng \frac{2}{3} đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100 m2 thì thu hoạch được 72 kg thóc. Tính số ki lô gam thóc thu được trên thửa ruộng đó.

Hướng dẫn:

- Áp dụng cách tình tìm phân số của một số để tìm đáy bé

- Tìm chiều cao dựa vào độ dài đáy bé của hình thang

- Tính diện tích thửa ruộng hình thang

- Tính số thóc thu hoạch được

Lời giải:

Đáy bé số ki lo mét là:

120 x \frac{2}{3} = 80 (m)

Chiều cao là:

80 - 5 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

(120 + 80) x 75 : 2 = 7500 (m2)

Số ki lo gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

7500 : 100 x 72 = 5400 (kg)

Đáp số: 5400 kg thóc.

Câu 2: Một thùng đựng hàng có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,8m và chiều cao 2m. Người thợ cần bao nhiêu ki lô gam sơn để đủ sơn mặt ngoài của thùng? Biết rằng mỗi kilogam sơn sơn được 5m2 mặt thùng.

Hướng dẫn: ta cần tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của thùng đựng hàng. Sau đó ta sẽ tính khối lượng số sơn cần dùng để sơn mặt ngoài thùng đựng hàng.

Lời giải:

Diện tích xung quang thùng đựng hàng trên là:

(2,5 + 1,8) x 2 x 2 = 17,2 (m2)

Diện tích hai đáy của thùng đựng hàng đó là:

2,5 x 1,8 x 2 = 9 (m2)

Diện tích toàn phần của thùng đựng hàng là:

17,2 + 9 = 26,2 (m2)

Khối lương kilogam sơn cần dùng là:

26,2 : 5 = 5,24 (kg)

Đáp số: 5,24 kg

Câu 3: Cần ít nhất bao nhiêu điểm để khi nối lại ta được 5 hình tứ giác?

Lời giải:

- Nếu ta chỉ có 4 điểm ( trong đó không có 3 điểm nào cũng nằm trên 1 đoạn thẳng, thì nối lại chỉ được 1 hình tứ giác)

- Nếu ta chọn 5 điểm, chẳng hạn H, I, K, L, M (trong đó không có 3 điểm nào nằm trên cùng một đoạn thẳng thì:

+ Nếu ta chọn H là 1 đỉnh thì khi chọn thêm 3 trong 4 điểm còn lại I, K, L, M và nối lại ta sẽ được một tứ giác có một đỉnh là H. Có 4 cách chọn 3 điểm trong số 4 điểm I, K, L, M để ghép với H. Vậy có 4 tứ giác đỉnh H.

- Có 1 tứ giác không nhận H làm đỉnh, đi là IKLM. Từ kết quả trên đây ta suy ra khi có 5 điểm ta được 5 tứ giác.

Vậy để có 5 hình tứ giác ta cần ít nhất 5 điểm khác nhau (trong đó không có 3 điểm nào nằm trên cùng 1 đoạn thẳng)

---------------------

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 5 VNEN bài 111: Ôn tập về giải toán

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
197 67.120
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • hoang anh do
  hoang anh do

  🥰 love app

  Thích Phản hồi 23/02/22

  Giải Toán lớp 5 VNEN

  Xem thêm