Giải Toán lớp 5 VNEN bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình là lời giải Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 123, 124, 125 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 5 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 109 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 123 toán VNEN lớp 5 tập 2

Cùng nhau nêu tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương?

>> Chi tiết: Công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Câu 2: Trang 124 toán VNEN lớp 5 tập 2

Em lấy ví dụ về tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật hoặc hình lập phương rồi đố bạn thực hiện

Đáp án

Ví dụ 1:

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm

Trả lời:

Chiều dài của hình mặt bên hình hộp là: 6 + 4 + 6 + 4 = 20 (dm)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật đó là: 20 x 3 = 60 (dm2)

Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 4 x 6 = 24 (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: 60 + 24 x 2 = 108 (dm2)

Thể tích hình hộp chữ nhật là: 6 x 4 x 3 = 72 (dm3)

Ví dụ 2:

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,3m

Trả lời:

Diện tích xung quang của hình lập phương đó là: (2,3 x 2,3) x 4 = 21,16 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (2,3 x 2,3) x 6 = 31,74 (m2)

Thể thích hình lập phương là: 2, 3 x 2, 3 x 2,3 = 12,167 (m3)

Câu 3: Trang 124 toán VNEN lớp 5 tập 2

Bạn Hiền làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa có chiều dài 25cm, chiều rộng 12cm và chiều cao 10cm.

a. Tính thể tích cái hộp đó

b. Nếu gián giấy màu các mặt ngoài của hộp đó thì bạn hiền cần dùng bao nhiêu tiền xăng ti mét vuông giấy màu?

Đáp án

a. Thể tích cái hộp hình chữ nhật là:

25 x 12 x 10 = 3000 (cm3)

b. Diện tích mặt xung quanh hình hộp chữ nhật là:

(25 + 12 ) x 2 x 10 = 740 (cm2)

Nếu gián giấy màu các mặt ngoài của hộp đó thì bạn hiền cần dùng số xăng ti mét vuông là:

740 + (25 x 12) x 2 = 1340 (cm2)

Đáp số: 1340 cm2

Câu 4: Trang 124 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong bể là: chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người ta mở vòi để nước chảy vào bể, mỗi giờ được 0,5m3. Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy nước?

Đáp án

Thể tích của bể nước hình hộp chữ nhật là:

1,5 x 0,8 x 1 = 1,2 (m3)

Thời gian để bể đầy nước là:

1,2 : 0,5 = 2,4 (giờ)

Đáp số: 2,4 giờ

Câu 5: Trang 125 toán VNEN lớp 5 tập 2

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 5 VNEN

Đáp án

Ví dụ mẫu:

Hình lập phương có cạnh 7cm. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích.

Bài giải:

· Diện tích xung quanh là: S = 7 x 7 x 4 = 196 (cm2)

· Diện tích toàn phần là: S= 7 x 7 x 6 = 294 (cm2)

· Thể tích hình lập phương là: V = 7 x 7 x 7 =343 (cm3)

Kết quả ta tính được thì điền vào bảng.

Tương tự ta tính các bài toàn khác và được kết quả như bảng dưới đây:

Giải Toán lớp 5 VNEN

Câu 6: Trang 125 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,44 m3. Đáy bể có chiều dài 1,5m; chiều rộng 1,2m. Tính chiều cao của bể.

Đáp án

Chiều cao của bể nước dạng hình hộp chữ nhật là:

1,44 : (1,5 x 1,2) = 0,8 (m)

Đáp số: 0,8 m

Câu 7: Trang 125 toán VNEN lớp 5 tập 2

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một hình lập phương có cạnh 3cm. Nếu cạnh hình lập phương gấp lên 2 lần thì thể tích của nó gấp lên mấy lần?

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 8 lần

Đáp án

Độ dài cạnh lập phương khi gấp lên 2 lần là:

3 x 2 = 6 cm

Vậy thể tích của hình lập phương khi chưa gấp lên 2 lần:

3 x 3 x 3 = 27 (cm3)

Thể tích của hình lập phương sau khi gấp lên hai lần độ dài cạnh là:

6 x 6 x 6= 216 (cm3)

Vậy sau khi tăng gấp 2 lần độ dài cạnh thì thể tích cũng tăng lên:

216 : 27 = 8 (lần)

=> Vậy đáp án đúng là: D. 8 lần

B. Hoạt động ứng dụng bài 109 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 125 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một bể kính hình lập phương có cạnh 8dm, mực nước trong bể là 6dm. Khi thả vào bể một cây san hô thì mực nước trong bể là 7dm. Hỏi cây san hô chiếm thể tích bao nhiêu đề xi mét khối?

Giải Toán lớp 5 VNEN

Thể tích nước trong bể khi chưa bỏ cây san hô vào là:

8 x 8 x 6 = 384 (dm3)

Thể tích nước trong bể sau khi bỏ cây san hô vào là:

8 x 8 x 7 = 448 (dm3)

Vậy cây san hô chiếm số đề xi mét khối là:

448 - 384 = 64 dm3

Đáp số: 64 dm3

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
76 54.541
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 5 VNEN

Xem thêm